Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук

Журнал «Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук» є науковим рецензованим журналом відкритого доступу, що публікує статті з проблематики бібліотекознавства та інформаційних наук

Журнал започатковано у 2018 р. та адресовано науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, докторантам, аспірантам, магістрантам, усім, хто досліджує теоретико-прикладні аспекти бібліотекознавства, книгознавства, архівознавства, документознавства, інформаційних технологій, практики інформаційної, бібліотечної та архівної справи.


обкладинка

ISSN 2616-7654 (print), ISSN 2617-8427 (online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23138-12978 Р від 08.02.2018

Рік заснування: 2018

Періодичність друку: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник: Київський національний університет культури і мистецтв

Головний редактор: Гранчак Тетяна Юріївна

Адреса редакції: вул. Чигоріна, 14, каб. 75, Київ, 01042

тел.: +38(067)1855242

E-mail: librinfosciences@knukim.edu.ua, ibas.knukim@gmail.com

Науковий журнал відображається в наступних базах даних: BASE, Crossref, Google Академія, OpenAIRE, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), ResearchBib, ROAD: довідник наукових ресурсів відкритого доступу, Scilit, Journal Factor, WORLDCAT, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).

Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі

Науковий журнал «Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access


№ 2 (2018)

У випуску представлено публікації, в яких висвітлюються актуальні питання розвитку соціокомунікативістики, адаптації наукових досліджень до умов цифрового середовища та участі бібліотек у сприянні дотриманню академічної доброчесності.

Авторами розглядається перспектива розвитку наук соціокомунікаційного циклу в контексті теорії ноосфери В. І. Вернадського, обґрунтовується посилення реформуючої ролі наукового знання і наукових досліджень, аналізуються сучасні технологічні підходи до організації дослідницьких даних та управління ними. Окрему увагу приділено аналізу концепту спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», перспективи якої розглянуто з позицій теорії управління знаннями.

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ НАУК

Учення про ноосферу як підстава розвитку ноокомунікології PDF
Halyna Shvetsova-Vodka 10-22
Усний документ PDF (Русский)
Yuriy Stolyarov 24-35
Омонімія в дефініціях, дефініенсах нормативних документів з діловодства та архівної справи PDF (Русский)
Sergey Zhumar, Yuriy Nesterovich 37-50

БІБЛІОТЕЧНА ПРАКТИКА: ІНФОРМАЦІЙНІ І СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ

Дотримання норм академічної доброчесності у процесі управління дослідницькими даними: зарубіжна практика PDF
Svitlana Chukanova 52-63

БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНА ОСВІТА

«Управління знаннями» як методологічний орієнтир пошуку концепту спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» PDF
Oksana Matvienko, Michael Tsyvin 66-76

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ПРАКТИКА І ПЕРСПЕКТИВИ

Власний канал на YouTube: аспекти моніторингу PDF
Ivan Bratus, Zoriana Sverdlyk 78-88