Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук

Журнал «Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук» є науковим рецензованим журналом відкритого доступу, що публікує статті з проблематики бібліотекознавства та інформаційних наук

Журнал започатковано у 2018 р. та адресовано науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, докторантам, аспірантам, магістрантам, усім, хто досліджує теоретико-прикладні аспекти бібліотекознавства, книгознавства, архівознавства, документознавства, інформаційних технологій, практики інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

Видання включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до наказу МОН України від 17.03.2020 року № 409 за спеціальністю 029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».


обкладинка

ISSN 2616-7654 (print),
ISSN 2617-8427 (online)

Свідоцтво про державну реєстрацію:
КВ № 23138-12978 Р від 08.02.2018

Рік заснування: 2018

Періодичність друку: 2 рази на рік

Мова видання:
українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник:
Київський національний університет культури і мистецтв

Головний редактор: Гранчак Тетяна Юріївна

Адреса редакції:
вул. Чигоріна, 14, каб. 75, Київ, 01042

тел.: +38(067)1855242

E-mail: librinfosciences@knukim.edu.ua, ibas.knukim@gmail.com

Науковий журнал відображається в наступних базах даних: BASE, Central and East European Index, Crossref, DOAJ, Google Академія, OpenAIRE, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), ResearchBib, ROAD: довідник наукових ресурсів відкритого доступу, Scilit, Index Copernicus Journals Master List, Journal Factor, Ulrich's Periodicals Directory, WORLDCAT, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).

Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Науковий журнал «Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access.


№ 5 (2020)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ НАУК

Участь бібліотек у реалізації політики пам’яті: теоретичні і прикладні аспекти PDF
Tetiana Hranchak 10-28
Видова і жанрова специфіка коміксу в Україні PDF
Dmytro Belov 29-42

БІБЛІОТЕЧНА ПРАКТИКА: ІНФОРМАЦІЙНІ І СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ

Формування інформаційної компетентності як запорука дотримання академічної доброчесності: роль бібліотеки закладу вищої освіти PDF
Nataliya Zavadska, Maryna Ignatiuk 44-65
Досвід використання цифрового інструменту навчання Kahoot! у діяльності бібліотеки університету PDF
Yurii Gorban, Olena Skachenko 66-79
Структура Української бібліотечної асоціації як організаційна проекція пріоритетних напрямів її функціонування PDF
Alyona Motko 80-93

БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНА ОСВІТА

Складові цифрової культури бібліотечного фахівця PDF
Anatolii Humenchuk 96-105

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ПРАКТИКА І ПЕРСПЕКТИВИ

Високоцитовані документи науковців України в базах даних цитувань: кореляція бібліометричних індикаторів PDF
Tetiana Yaroshenko, Oleksandra Yaroshenko 108-126
QR-код як інструмент маркетингової діяльності бібліотеки PDF
Viktoriya Bondarenko 127-142

ПРОФЕСІЙНІ АКЦЕНТИ

Сучасні компетенції кадрів наукових бібліотек в довідково-бібліографічному обслуговуванні PDF (Русский)
Elena Bondarenko 144-147

РЕЦЕНЗІЇ, ОГЛЯДИ

Еволюція бібліотечного простору та інформаційно-комунікативної інфраструктури Наукової бібліотеки КНУКІМ PDF
Tetiana Novalska 150-153