Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук

Журнал «Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук» є науковим рецензованим журналом відкритого доступу, що публікує статті з проблематики бібліотекознавства та інформаційних наук

Журнал започатковано у 2018 р. та адресовано науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, докторантам, аспірантам, магістрантам, усім, хто досліджує теоретико-прикладні аспекти бібліотекознавства, книгознавства, архівознавства, документознавства, інформаційних технологій, практики інформаційної, бібліотечної та архівної справи.


обкладинка

ISSN 2616-7654 (print), ISSN 2617-8427 (online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23138-12978 Р від 08.02.2018

Рік заснування: 2018

Періодичність друку: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник: Київський національний університет культури і мистецтв

Головний редактор: Гранчак Тетяна Юріївна

Адреса редакції: вул. Чигоріна, 14, каб. 75, Київ, 01042

тел.: +38(067)1855242

E-mail: librinfosciences@knukim.edu.ua, ibas.knukim@gmail.com

Науковий журнал відображається в наступних базах даних: BASE, Central and East European Index, Crossref, DOAJ, Google Академія, OpenAIRE, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), ResearchBib, ROAD: довідник наукових ресурсів відкритого доступу, Scilit, Index Copernicus Journals Master List, Journal Factor, Ulrich's Periodicals Directory, WORLDCAT, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).

Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі

Науковий журнал «Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access


№ 3 (2019)

У випуску представлено публікації, в яких висвітлюються актуальні питання розвитку бібліотекознавства, історії і сьогодення бібліотечної справи в Україні, використання сучасних інформаційних технологій для моніторингу стану розвитку науки, тенденції розвитку технології цифрових персональних асистентів, пріоритетні для вирішення питання подолання цифрової нерівності.

Авторами в аспекті бібліотекознава та інформаційних наук розглядається проблема соціальної справедливості, обґрунтовуються актуальні підходи до використання технології цифрових інтелектуальних персональних асистентів, наукометричних інструментів для вивчення тенденцій міжнародного наукового співробітництва,
розкривається специфіка електронних документів у системі сучасних бібліотечних фондів, висвітлюються потреби працівників бібліотек українських університетів у безперервній фаховій освіті для набуття і оновлення компетентностей в умовах швидких технологічних і суспільно-економічних змін.

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ НАУК

Бібліотекознавство, інформаційні науки та соціальна справедливість PDF
Halyna Salata 10-18

БІБЛІОТЕЧНА ПРАКТИКА: ІНФОРМАЦІЙНІ І СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ

Орієнтири розвитку бібліотек у середовищі покоління Z PDF
Tetiana Hranchak 20-35
Специфіка електронних документів у системі бібліотечних фондів PDF
Natalya Kobyzhcha 36-43
Бібліотеки комітетів піклування народною тверезістю як особливий тип народних бібліотек кінця ХІХ – початку ХХ ст. PDF
Victor Siedykh 44-53

БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНА ОСВІТА

Професійне вдосконалення бібліотекарів в умовах необхідності якісних змін галузі PDF
Oleg Serbin, Yevheniia Kulyk 56-70

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ПРАКТИКА І ПЕРСПЕКТИВИ

Огляд цифрових інтелектуальних персональних помічників PDF (English)
Irene Lopatovska 72-79
Галузевe міжнародне співробітництво вчених Білорусі на початковому етапі PDF (Русский)
Oksana Sikorskaya, Maria Bovkunovich 80-86
Цифрова нерівність у сучасному суспільстві: український вимір світових тенденцій PDF
Tetyana Myskevych 87-107