Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук

Журнал «Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук» є науковим рецензованим журналом відкритого доступу, що публікує статті з проблематики бібліотекознавства та інформаційних наук

Журнал започатковано у 2018 р. та адресовано науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, докторантам, аспірантам, магістрантам, усім, хто досліджує теоретико-прикладні аспекти бібліотекознавства, книгознавства, архівознавства, документознавства, інформаційних технологій, практики інформаційної, бібліотечної та архівної справи.


обкладинка

ISSN 2616-7654 (print), ISSN 2617-8427 (online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23138-12978 Р від 08.02.2018

Рік заснування: 2018

Періодичність друку: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник: Київський національний університет культури і мистецтв

Головний редактор: Гранчак Тетяна Юріївна

Адреса редакції: вул. Чигоріна, 14, каб. 75, Київ, 01042

тел.: +38(067)1855242

E-mail: librinfosciences@knukim.edu.ua, ibas.knukim@gmail.com

Науковий журнал відображається в наступних базах даних: BASE, Central and East European Index, Crossref, DOAJ, Google Академія, OpenAIRE, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), ResearchBib, ROAD: довідник наукових ресурсів відкритого доступу, Scilit, Index Copernicus Journals Master List, Journal Factor, Ulrich's Periodicals Directory, WORLDCAT, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).

Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі

Науковий журнал «Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access


№ 4 (2019)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ НАУК

Документологічний нігілізм Є. О. Плешкевича PDF (Русский)
Yuriy Stolyarov 10-19

БІБЛІОТЕЧНА ПРАКТИКА: ІНФОРМАЦІЙНІ І СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ

Документи персонального характеру в інформаційно-пошукових системах освітянських бібліотек: відображення засобами УДК PDF
Natalia Hrudinina, Inna Lobanovska 22-35
Інтернет-маркетинг у діяльності бібліотек України PDF
Tetiana Hranchak, Taisiia Skiter 36-55
Система академічних бібліотек Китаю: організація та функціонування PDF
Yan Peng 56-65

БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНА ОСВІТА

Структурна та когнітивна трансформація навчальної дисципліни «Бібліотечно-інформаційне обслуговування» PDF
Tetiana Novalska 68-75

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ПРАКТИКА І ПЕРСПЕКТИВИ

Технологічний та соціокомунікаційний аспекти становлення та розвитку мобільних сервісів в Україні PDF
Victoria Bondarenko 78-95