Про журнал

Видання включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до наказу МОН України від 17.03.2020 року № 409 за спеціальністю 029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Журнал «Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук» є науковим рецензованим журналом відкритого доступу, що публікує статті з проблематики бібліотекознавства та інформаційних наук

Журнал започатковано у 2018 р. та адресовано науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, докторантам, аспірантам, магістрантам, усім, хто досліджує теоретико-прикладні аспекти бібліотекознавства, книгознавства, архівознавства, документознавства, інформаційних технологій, практики інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

ISSN 2616-7654 (print),
ISSN 2617-8427 (online)

Свідоцтво про державну реєстрацію:
КВ № 23138-12978 Р від 08.02.2018

Рік заснування: 2018

Періодичність друку: піврічна

Мова видання:
українська, англійська (змішаними мовами)

Засновник:
Київський національний університет культури і мистецтв

Головний редактор: Тетяна Новальська

Заступник головного редактора: Надія Бачинська

Відповідальний секретар: Галина Салата

Адреса редакції:
вул. Чигоріна, 14, каб. 75, м. Київ, 01042

тел.: +38(067)185-52-42

E-mail: librinfosciences@knukim.edu.ua, ibas.knukim@gmail.com

Науковий журнал відображається в таких базах даних: BASE, Crossref, DOAJ, ERIH PLUS, EuroPub, Google Академія, Journal Factor, JournalTOCs, Lens, MIAR, OpenAIRE, Open Ukrainian Citation Index (OUCI), Polska Bibliografia Naukowa (PBN), ResearchBib, ResearchGate, ROAD: довідник наукових ресурсів відкритого доступу, Scilit, Index Copernicus Journals Master List, Ulrich's Periodicals Directory, WORLDCAT, Zenodo, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).

Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Науковий журнал «Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access.

Поточний номер

№ 12 (2023)
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2023-12-15

Весь випуск

БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА ПРАКТИКА: ІНФОРМАЦІЙНІ І СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ

Переглянути всі випуски