Архіви

2018

№ 1 (2018)

У випуску представлено публікації, в яких висвітлюються актуальні питання розвитку бібліотекознавства, функціонування бібліотек в умовах глобалізаційних перетворень, широкого впровадження в суспільну практику інформаційних технологій.

Авторами розглядається роль цифрової гуманітаристики в модернізації біблі- отекознавства, участь бібліотечних інституцій у реалізації актуальних завдань фор- мування національної ідентичності, збереження національної пам’яті, підвищення рівня мережевої та медіакультури в суспільстві. Окрему увагу приділено розкриттю можливостей використання сучасних інформаційних технологій для вирішення акту- альних завдань освіти і самоосвіти.

№ 2 (2018)

У випуску представлено публікації, в яких висвітлюються актуальні питання розвитку соціокомунікативістики, адаптації наукових досліджень до умов цифрового середовища та участі бібліотек у сприянні дотриманню академічної доброчесності.

Авторами розглядається перспектива розвитку наук соціокомунікаційного циклу в контексті теорії ноосфери В. І. Вернадського, обґрунтовується посилення реформуючої ролі наукового знання і наукових досліджень, аналізуються сучасні технологічні підходи до організації дослідницьких даних та управління ними. Окрему увагу приділено аналізу концепту спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», перспективи якої розглянуто з позицій теорії управління знаннями.


1 - 2 з 2 результатів