Архіви

 • № 3 (2019)

  У випуску представлено публікації, в яких висвітлюються актуальні питання розвитку бібліотекознавства, історії і сьогодення бібліотечної справи в Україні, використання сучасних інформаційних технологій для моніторингу стану розвитку науки, тенденції розвитку технології цифрових персональних асистентів, пріоритетні для вирішення питання подолання цифрової нерівності.

  Авторами в аспекті бібліотекознава та інформаційних наук розглядається проблема соціальної справедливості, обґрунтовуються актуальні підходи до використання технології цифрових інтелектуальних персональних асистентів, наукометричних інструментів для вивчення тенденцій міжнародного наукового співробітництва,
  розкривається специфіка електронних документів у системі сучасних бібліотечних фондів, висвітлюються потреби працівників бібліотек українських університетів у безперервній фаховій освіті для набуття і оновлення компетентностей в умовах швидких технологічних і суспільно-економічних змін.

 • № 2 (2018)

  У випуску представлено публікації, в яких висвітлюються актуальні питання розвитку соціокомунікативістики, адаптації наукових досліджень до умов цифрового середовища та участі бібліотек у сприянні дотриманню академічної доброчесності.

  Авторами розглядається перспектива розвитку наук соціокомунікаційного циклу в контексті теорії ноосфери В. І. Вернадського, обґрунтовується посилення реформуючої ролі наукового знання і наукових досліджень, аналізуються сучасні технологічні підходи до організації дослідницьких даних та управління ними. Окрему увагу приділено аналізу концепту спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», перспективи якої розглянуто з позицій теорії управління знаннями.

 • обкладинка Вип.1 2018

  № 1 (2018)

  У випуску представлено публікації, в яких висвітлюються актуальні питання розвитку бібліотекознавства, функціонування бібліотек в умовах глобалізаційних перетворень, широкого впровадження в суспільну практику інформаційних технологій.

  Авторами розглядається роль цифрової гуманітаристики в модернізації біблі- отекознавства, участь бібліотечних інституцій у реалізації актуальних завдань фор- мування національної ідентичності, збереження національної пам’яті, підвищення рівня мережевої та медіакультури в суспільстві. Окрему увагу приділено розкриттю можливостей використання сучасних інформаційних технологій для вирішення акту- альних завдань освіти і самоосвіти.