№ 3 (2019)

					##issue.viewIssueIdentification##

У випуску представлено публікації, в яких висвітлюються актуальні питання розвитку бібліотекознавства, історії і сьогодення бібліотечної справи в Україні, використання сучасних інформаційних технологій для моніторингу стану розвитку науки, тенденції розвитку технології цифрових персональних асистентів, пріоритетні для вирішення питання подолання цифрової нерівності.

Авторами в аспекті бібліотекознава та інформаційних наук розглядається проблема соціальної справедливості, обґрунтовуються актуальні підходи до використання технології цифрових інтелектуальних персональних асистентів, наукометричних інструментів для вивчення тенденцій міжнародного наукового співробітництва,
розкривається специфіка електронних документів у системі сучасних бібліотечних фондів, висвітлюються потреби працівників бібліотек українських університетів у безперервній фаховій освіті для набуття і оновлення компетентностей в умовах швидких технологічних і суспільно-економічних змін.

Опубліковано: 2019-06-26

Весь випуск

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ НАУК

КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, КРУГЛІ СТОЛИ