DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7654.3.2019.169662

Бібліотекознавство, інформаційні науки та соціальна справедливість

Halyna Salata

Анотація


Реалізація принципу соціальної справедливості у сучасних умовах стає об’єктом глибокого теоретичного розгляду у межах бібліотекознавства та інформаційних наук. Метою статті є аналіз концепції соціальної справедливості у бібліотекознавстві та інформаційних науках. Методологічною основою дослідження виступили діалектичні ідеї про взаємозв’язок розвитку теорії та практики, системний підхід до вивчення соціальних об’єктів, інтерпретаційна дослідницька парадигма, інтегративний антропологічний підхід. Описовий і трансдисциплінарний методи дозволили синтезувати результати досліджень, отриманих фахівцями у різних галузях знань. Боротьба з соціальною ексклюзією, імплементація принципу соціальної справедливості за умов збільшення розриву між бідними та багатими стає нагальною потребою сучасних бібліотек. Для успішної інтеграції у суспільство майбутнього публічні бібліотеки мають трансформуватися у своєрідні міжкультурні клуби, платформи для вільного спілкування та обміну думками, стати  культурними осередками своїх громад. Бібліотеки ХХІ століття перетворюються на серйозних гравців у сфері глобалізації – вони інтегруються у більш широкий соціально-політичний, економічний і культурний контексти. Наукова новизна отриманих результатів полягає у здійсненні аналізу концепції соціальної справедливості у бібліотекознавстві та інформаційних науках, а також в обґрунтуванні доцільності її використання в умовах сьогодення. Викладені у статті положення і зроблені висновки можуть бути використані під час розробки інноваційних стратегій розвитку бібліотек.

Ключові слова


бібліотекознавство; інформаційні науки; бібліотека; соціальна справедливість; інклюзивна бібліотека

Повний текст:

PDF

Посилання


Allard, S., Mehra, B., & Qayyum, M.A. (2007). Intercultural Leadership Toolkit for Librarians: Building Awareness to Effectively Serve Diverse Multicultural Populations. Education Libraries, 30(1), 5-12. https://doi.org/10.26443/el.v30i1.231 [in English].

Bales, S. (2018). Social Justice and Library Work: A Guide to Theory and Practice. Cambridge, Massachusetts: Chandos Publishing. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-101755-5.00003-2 [in English].

Bourg, C. (2016). Diversity, Inclusion, Social Justice and Libraries: Proposing a Framework. Feral librarian. Retrieved from https://chrisbourg.wordpress.com/2016/04/16/diversity-inclusion-social-justice-and-libraries-proposing-a-framework/ [in English].

Britz, J.J. (2008). Making the global information society good: A social justice perspective on the ethical dimensions of the global information society. Journal of the American Society for Infonnation Science & Technology, 59(7), 1171-1183 https://doi.org/10.1002/asi.20848 [in English].

Danylova, T., & Salata, G. (2016). Reorganization Asymmetry of Universal Information Centers in Ukraine: An Attempt at Civilizational Communication Analysis. Research Revolution. International Journal of Social Science & Management, IV (10), 1-4 [in English].

Danylova, T. (2016). The Theory of Civilizations Through the Lens of Contemporary Humanities. Anthropological Measurements of Philosophical Research, 9, 55-62. https://doi.org/10.15802/ampr2016/72231 [in English].

Danylova, T.V., & Salata, G.V. (2018). The Ecological Imperative and Human Nature: A New Perspective on Ecological Education. Interdisciplinary Studies of Complex Systems, 12, 17-22 [in English].

Garrison, D. (2003). Apostles of Culture: Public Librarian and American Society, 1876–1920. University of Wisconsin Press [in English].

Jaeger, P., Shilton, K., & Koepfler, J. (2016). The Rise of Social Justice as a Guiding Principle in Library and Information Science Research. The Library Quarterly, 86(1), 1-9. https://doi.org/10.1086/684142 [in English].

Litwin, R. (2015). Interview with Stephen Bales. Litwin Books & Library Juice Press. Retrieved from http://litwinbooks.com/interview-with-stephen-bales/ [in English].

Mathiesen, K. (2015). Informational Justice: A Conceptual Framework for Social Justice in Library and Information Services. Library Trends, 64(2), 198-225. https://doi.org/10.1353/lib.2015.0044 [in English].

Miller, D. (1999). Principles of Social Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press [in English].

Pateman, J., & Vincent, J. (2010). Public Libraries and Social Justice. Routledge [in English].

Rubin, P.H. (2000). Hierarchy. Human Nature, 11(3), 259-279. https://doi.org/10.1007/s12110-000-1013-3 [in English].

Stiglitz J. (2006). Making globalization work. London: Penguin [in English].

Sweeney, M., Cooke, N.A., Villa-Nicholas, M., Roberto, K.R., & Noble, S.U. (2013). Social Justice in Library and Information Science. IDEALS. Retrieved from http://hdl.handle.net/2142/47390 [in English].

Tuohy, M. (2018). Understanding and Promoting Social Justice Through Your Library. National Library. 2018. Retrieved from https://natlib.govt.nz/blog/posts/understanding-andpromoting-social-justice-through-your-library [in English].

Young, I. M. (2011). Justice and the Politics of Difference. Princeton, NJ: Princeton University Press [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Allard S., Mehra B., Qayyum M.A. Intercultural Leadership Toolkit for Librarians: Building Awareness to Effectively Serve Diverse Multicultural Populations. Education Libraries. 2007. Vol. 30, No. 1. P. 5–12.

Bales S. Social Justice and Library Work: A Guide to Theory and Practice. Cambridge, Massachusetts : Chandos Publishing, 2018. 189 p.

Bourg C. Diversity, Inclusion, Social Justice and Libraries: Proposing a Framework. Feral librarian. 2016. URL: https://chrisbourg.wordpress.com/2016/04/16/diversity-inclusion-social-justice-and-libraries-proposing-a-framework/ (accessed: 24.01.2019).

Britz J. J. Making the global information society good: A social justice perspective on the ethical dimensions of the global information society. Journal of the American Society for Infonnation Science & Technology. 2008. Vol. 59, No. 7. P. 1171–1183.

Danylova T., Salata G. Reorganization Asymmetry of Universal Information Centers in Ukraine: An Attempt at Civilizational Communication Analysis. Research Revolution. International Journal of Social Science & Management. 2016. Vol. 4, Issue 10. P. 1–4.

Danylova T. The Theory of Civilizations Through the Lens of Contemporary Humanities. Anthropological Measurements of Philosophical Research. 2016. No. 9. P. 55–62.

Danylova T.V., Salata G.V. The Ecological Imperative and Human Nature: A New Perspective on Ecological Education. Interdisciplinary Studies of Complex Systems. 2018. No. 12. P. 17–22.

Garrison D. Apostles of Culture: Public Librarian and American Society, 1876-1920. University of Wisconsin Press, 2003. 319 p.

Jaeger P., Shilton K., Koepfler J. The Rise of Social Justice as a Guiding Principle in Library and Information Science Research. The Library Quarterly. 2016. Vol. 86, No. 1. P. 1–9.

Litwin R. Interview with Stephen Bales. Litwin Books & Library Juice Press. 2015. URL: http://litwinbooks.com/interview-with-stephen-bales/ (accessed: 24.01.2019).

Mathiesen K. Informational Justice: A Conceptual Framework for Social Justice in Library and Information Services. Library Trends. 2015. Vol. 64, No. 2. P. 198–225.

Miller D. Principles of Social Justice. Cambridge, MA : Harvard University Press, 1999. 337 p.

Pateman J., Vincent J. Public Libraries and Social Justice. Routledge, 2010. 212 p.

Rubin P.H. Hierarchy. Human Nature. 2000. Vol. 11. No. 3. P. 259–279.

Stiglitz J. Making globalization work. London : Penguin, 2006. 358 p.

Sweeney M., Cooke N.A., Villa-Nicholas M., Roberto K.R., Noble S.U. Social Justice in Library and Information Science. IDEALS. 2013. URL: http://hdl.handle.net/2142/47390 (accessed: 24.01.2019).

Tuohy M. Understanding and Promoting Social Justice Through Your Library. National Library. 2018. URL: https://natlib.govt.nz/blog/posts/understanding-and-promoting-socialjustice-through-your-library (accessed: 24.01.2019).

Young I.M. Justice and the Politics of Difference. Princeton, NJ : Princeton University Press, 2011. 304 p.

Copyright (c) 2019 Галина Салата

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |