DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7654.3.2019.169670

Галузевe міжнародне співробітництво вчених Білорусі на початковому етапі

Oksana Sikorskaya, Maria Bovkunovich

Анотація


На прикладі бази даних Scopus проведено аналіз публікацій білоруських авторів з метою вивчення тенденцій міжнародного наукового співробітництва на початковому етапі. На основі використання наукометричних і бібліометричних методів – статистичного, підрахунку кількості публікацій, індексів цитування, кількості співавторів – виявлено, що частка одиночних публікацій у тематичних колекціях бази даних вкрай незначна, представлені статті є результатом масштабних міжнародних проектів і підготовлені за участю великих авторських колективів із провідною роллю дослідників високорозвинених країн. Обґрунтовано перспективність міжнародного колективного формату співпраці для публікації результатів наукових досліджень у журналах із високим імпакт-фактором, що сприяє цитованості робіт і підвищенню наукового іміджу білоруських авторів.

Ключові слова


публікації; співавторство; міжнародне наукове співробітництво; Scopus

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Mindeli, L.E., & Markusova, V.A. (2015). Bibliometricheskie issledovaniia nauchnogo sotrudnichestva: obzor mirovykh tendentcii [Bibliometric studies of scientific cooperation: a review of world trends]. Nauchno-tekhnicheskaia informatciia. Ser. 2, 4, 6-11 [in Russian].

Sikorskaia, O.N., & Bovkunovich, M.A. (2016). Nauchnoe sotrudnichestvo uchenykh Belarusi na osnove soavtorstva (po dannym Scopus). [Scientific cooperation of scientists of Belarus on the basis of co-authorship (according to Scopus)]. In Biblioteki v informatcionnom obshchestve: sokhranenie traditcii i razvitie novykh tekhnologii. Tema goda – “Effektivnoe ispolzovanie informatcionnykh tekhnologii i naukometricheskikh instrumentov v bibliotechno-informatcionnoi, nauchnoi i obrazovatelnoi deiatelnosti” [Libraries in the information society: the preservation of traditions and the development of new technologies. The theme of the year is “Effective use of information technologies and scientometric instruments in library information, scientific and educational activities”], Proceedings of the II Internetional Conference (pp. 44-49). Minsk: Kovcheg [in Russian].

Sikorskaia, O.N., & Bovkunovich, M.A. (2018). Otraslevoe mezhdunarodnoe sotrudnichestvo uchenykh Belarusi (po dannym Scopus). [Sectoral international cooperation of scientists of Belarus (according to Scopus)]. In Razvitie informatizatcii i gosudarstvennoi sistemy nauchno-tekhnicheskoi informatcii (RINTI-2018) [Development of informatization and the state system of scientific and technical information (RINTI-2018)], Proceedings of the XVII Internetional Conference (pp. 323-327). Minsk: OIPINAN Belarusi [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Миндели Л. Э., Маркусова В. А. Библиометрические исследования научного сотрудничества: обзор мировых тенденций. Научно-техническая информация. Сер. 2. 2015. № 4. С. 6–11.

Сикорская О.Н., Бовкунович М. А. Научное сотрудничество ученых Беларуси на основе соавторства (по данным Scopus). Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема года – «Эффективное использование информационных технологий и наукометрических инструментов в библиотечно-информационной, научной и образовательной деятельности» : доклады II Междунар. науч. конф., Минск, 1–2 дек. 2016 г. Минск, 2016. С. 44–49.

Сикорская О. Н., Бовкунович М. А. Отраслевое международное сотрудничество ученых Беларуси (по данным Scopus). Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации (РИНТИ-2018) : доклады XVII Междунар. конф., Минск, 20 сент. 2018 г. Минск, 2018. С. 323–327.

Copyright (c) 2019 Оксана Сікорська, Марія Бовкуновіч

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |