№ 2 (2018)

					##issue.viewIssueIdentification##

У випуску представлено публікації, в яких висвітлюються актуальні питання розвитку соціокомунікативістики, адаптації наукових досліджень до умов цифрового середовища та участі бібліотек у сприянні дотриманню академічної доброчесності.

Авторами розглядається перспектива розвитку наук соціокомунікаційного циклу в контексті теорії ноосфери В. І. Вернадського, обґрунтовується посилення реформуючої ролі наукового знання і наукових досліджень, аналізуються сучасні технологічні підходи до організації дослідницьких даних та управління ними. Окрему увагу приділено аналізу концепту спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», перспективи якої розглянуто з позицій теорії управління знаннями.

Опубліковано: 2018-12-27

Весь випуск