№ 1 (2018)

обкладинка Вип.1 2018

У випуску представлено публікації, в яких висвітлюються актуальні питання розвитку бібліотекознавства, функціонування бібліотек в умовах глобалізаційних перетворень, широкого впровадження в суспільну практику інформаційних технологій.

Авторами розглядається роль цифрової гуманітаристики в модернізації біблі- отекознавства, участь бібліотечних інституцій у реалізації актуальних завдань фор- мування національної ідентичності, збереження національної пам’яті, підвищення рівня мережевої та медіакультури в суспільстві. Окрему увагу приділено розкриттю можливостей використання сучасних інформаційних технологій для вирішення акту- альних завдань освіти і самоосвіти.

Опубліковано: 2018-06-14

Весь випуск