№ 1 (2018)

DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7654.1.2018

У випуску представлено публікації, в яких висвітлюються актуальні питання розвитку бібліотекознавства, функціонування бібліотек в умовах глобалізаційних перетворень, широкого впровадження в суспільну практику інформаційних технологій.

Авторами розглядається роль цифрової гуманітаристики в модернізації біблі- отекознавства, участь бібліотечних інституцій у реалізації актуальних завдань фор- мування національної ідентичності, збереження національної пам’яті, підвищення рівня мережевої та медіакультури в суспільстві. Окрему увагу приділено розкриттю можливостей використання сучасних інформаційних технологій для вирішення акту- альних завдань освіти і самоосвіти.

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ НАУК

Роль цифрової гуманітаристики у модернізації сучасного бібліотекознавства PDF
Tetiana Yaroshenko, Svitlana Chukanova 10-17
Формування правових уявлень про документ у Російській імперії у XVIII – першій половині XIX ст. PDF (Русский)
Evgeniy Pleshkevich 18-26
Документологія на стадії розвиненої науки: Сутність одиниці документаційної діяльності і поняття і побудова фундаментальної теоретичної схеми PDF (Русский)
Yuriy Nesterovich 27-36

БІБЛІОТЕЧНА ПРАКТИКА: ІНФОРМАЦІЙНІ І СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ

Що вони роблять і що це означає: ідентичні практики в соціокультурному дискурсі бібліотека конгресу PDF (English)
Tetiana Hranchak 38-52
Розвиток мережевої та медіа культури засобами бібліотеки для юнацтва PDF (English)
Yevheniia Kulyk 53-62

БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНА ОСВІТА

Інноваційні критерії результативності ступеневої підготовки фахівців зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» PDF
Alla Solyanik 64-75

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ПРАКТИКА І ПЕРСПЕКТИВИ

Вплив е-урядування на інформаційно-аналітичне забезпечення управлінської діяльності органів влади PDF
Lіudmyla Halahan 78-85
Мобільні застосунки як інструмент самоосвіти в середовищі покоління Z PDF
Victoria Bondarenko 86-98