DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7654.2.2018.152574

Дотримання норм академічної доброчесності у процесі управління дослідницькими даними: зарубіжна практика

Svitlana Chukanova

Анотація


У статті йдеться про принципи дотримання норм академічної доброчесності та шляхи уникнення неправомірної маніпуляції з дослідницькими даними в управлінні даними дослідження (УДД) на прикладі досвіду світових університетів та організацій у здійсненні якісного УДД. Під час написання статті автором було проаналізовано досвід управління даними досліджень університету Ґлазґо (Шотландія), здобутий під час стажування за програмою мобільності «Еразмус Плюс: мобільність академічних співробітників», що стало можливим завдяки угоді між Університетом Ґлазґо та Національним університетом «Києво-Могилянська академія». В роботі зокрема йде мова про принципи роботи репозитарію «Enlighten» бібліотеки Університету Ґлазґо, а саме про зв'язок профілів викладачів та дослідників університету з роботами, депонованими у репозитарій. Варто зауважити, що цей електронний архів також слугує репозитарієм для даних та пакетів даних досліджень, про цілісність і достовірність яких варто пам’ятати  у контексті академічної доброчесності, щоб уникнути фальсифікацій та фабрикації даних. У статті розглянуто деякі інструменти роботи з дослідницькими даними, а також фундаментальні принципи академічної доброчесності, що є засадничими як у навчанні та викладанні, так і в процесі проведення дослідження.

Ключові слова


управління дослідницькими даними; інформологія; академічна доброчесність; Ґлазґо; Единбурґ; репозитарій; управління дослідницькою інформацією; MANTRA; маніпуляції з даними; фальсифікація; фабрикація

Повний текст:

PDF

Посилання


Wiggins, A., Bonney, R., Graham, E., Henderson, S., Kelling, S., Littauer, R., … Weltzin, J. (2013). Data Management Guide for Public Participation in Scientific Research. DataONE: Albuquerque, NM. Retrieved from: https://bit.ly/2Q7Oztd [in English].

Data Observation Network for Earth (DataONE) (2018). The US National Science Foundation (NSF). Retrieved from: https://www.dataone.org/ [in English].

Definition of Research Misconduct. (2018). The Office of Research Integrity (ORI). Retrieved from: https://bit.ly/2FWb3Zq [in English].

Donaldson, M. (2018). University of Glasgow. Glasgow: MMD. Retrieved from: http://eprints.gla.ac.uk/168645/1/168645.pdf [in English].

Fishman, T. (2014). The Fundamental Values of Academic Integrity (2nd ed.) South Carolina: Clemson University: The International Center for Academic Integrity. Retrieved from: academicintegrity.org/wp-content/uploads/2017/12/Fundamental-Values-2014.pdf [in English].

Tauginienė, L., Gaizauskaite, I., Glendinning, I., Kravjar, J., Ojstersek, M., Ribeiro, L. … Sivasubramaniam, S. (2018). Glossary for Academic Integrity. ENAI Report 3G. Retrieved from: http://www.academicintegrity.eu/wp/wp-content/uploads/2018/02/ GLOSSARY_final.pdf [in English].

Online Ethics Center (OEC). (2018). National Academy of Engineering. Retrieved from: https://www.onlineethics.org/ [in English].

Open Science Framework. (2018). Retrieved from: https://osf.io/ [in English].

Tammaro, A. M., Matusiak, K., Casarosa, V., & Sposito, F. A. (2018). Practice of Research Data Management: Findings from the IFLA LTR Project. IFLA LTR Project on Data Curation at the Open Science Conference 2018. Retrieved from: https://bit.ly/2EaXhjI [in English].

Research Data Management and Sharing. (2018). Coursera. Retrieved from: https://www.coursera.org/learn/data-management [in English].

Research Data MANTRA. (2018). University of Edinburgh. Retrieved from: https://mantra.edina.ac.uk/ [in English].

Bryant, R., Clements, A., Feltes, C., Groenewegen, D., Huggard, S., Mercer, H., … Wright J. (2017). Research Information Management: Defining RIM and the Library’s Role. Dublin, OH: OCLC Research. Retrieved from: https://bit.ly/2BLWgMA. doi:10.25333/C3NK88 [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Data Management Guide for Public Participation in Scientific Research / Wiggins A. et al.  DataONE: Albuquerque, NM, 2013. 15 p. URL: https://bit.ly/2Q7Oztd (last accessed: 28.11.2018).

Data Observation Network for Earth (DataONE). The US National Science Foundation (NSF). 2018. URL: https://www.dataone.org/ (last accessed: 28.11.2018).

Definition of Research Misconduct. The Office of Research Integrity (ORI). 2018. URL: https://bit.ly/2FWb3Zq (last accessed: 28.11.2018).

Donaldson M. University of Glasgow. Glasgow: MMD, 2018. URL: http://eprints.gla.ac.uk/168645/1/168645.pdf (last accessed: 14.10.2018).

Fishman T. The Fundamental Values of Academic Integrity. 2nd ed. South Carolina: Clemson University: The International Center for Academic Integrity, 2014. URL: academicintegrity.org/wp-content/uploads/2017/12/Fundamental-Values-2014.pdf (last accessed: 14.10.2018).

Glossary for Academic Integrity / Tauginienė L., et al.  ENAI Report 3G. 2018. URL: http://www.academicintegrity.eu/wp/wp-content/uploads/2018/02/GLOSSARY_final.pdf (last accessed: 28.11.2018).

Online Ethics Center (OEC). National Academy of Engineering. 2018. URL: https://www.onlineethics.org/ (last accessed: 14.10.2018).

Open Science Framework. 2018. URL: https://osf.io/ (last accessed: 14.10.2018).

Practice of Research Data Management: Findings from the IFLA LTR Project / Tammaro A. M., et al. IFLA LTR Project on Data Curation at the Open Science Conference 2018. URL: https://bit.ly/2EaXhjI (last accessed: 28.11.2018).

Research Data Management and Sharing. Coursera. 2018. URL: https://www.coursera.org/learn/data-management (last accessed: 28.11.2018).

Research Data MANTRA. University of Edinburgh. 2018. URL: https://mantra.edina.ac.uk/ (last accessed: 28.11.2018).  

Research Information Management: Defining RIM and the Library’s Role / Bryant R., et al. Dublin, OH: OCLC Research. 2017. 24 p. URL: https://bit.ly/2BLWgMA (last accessed: 28.11.2018). doi:10.25333/C3NK88.

Copyright (c) 2018 Світлана Чуканова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |