DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7654.1.2018.146291

Інноваційні критерії результативності ступеневої підготовки фахівців зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Alla Solyanik

Анотація


Стаття присвячена питанню модернізації підходів до визначення якості підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» на основі застосування Дублінських дескрипторів як інноваційних критеріїв результативності набуття певних ступенів вищої освіти. Обґрунтовано ефективність екстраполяції Дублінських дескрипторів на результати підготовки здобувачів вищої освіти для забезпечення перенесення акценту із сумативного набуття знань, умінь та навичок на ефективне їх використання для вирішення професійних проблем.

На основі порівняльного аналізу доведено забезпечення розробленими на основі Дублінських дескрипторів результатами навчання для першого (бакалавр), другого (магістр) та третього (доктор філософії) рівнів вищої освіти зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», відображеними в дескрипторах Національної рамки кваліфікації, їх спадкоємності та відповідності європейським вимогам підготовки інформаційних фахівців. Акцентовано завдання з розробки нового покоління галузевих стандартів для першого (бакалавр), другого (магістр) та третього (доктор філософії) рівнів вищої освіти зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Обґрунтовано, що орієнтація розробників освітніх програм та навчальних планів ступеневої підготовки майбутніх інформаційних фахівців на зміст критеріїв оцінки якості підготовки здобувачів вищої освіти є важливою умовою їх конкурентоздатності на європейському ринку праці.


Ключові слова


Дублінські дескриптори; рівні вищої освіти; галузеві стандарти; фахові компетентності; «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Повний текст:

PDF

Посилання


Metodychni rekomendatsii shchodo rozroblennia standartiv vyshchoi osvity: skhvaleno sektorom vyshchoi osvity Naukovo-metodychnoi Rady Ministerstva osvity i nauky Ukrainy, protokol vid 29.03.2016 № 3. Kyiv. (2016). [in Ukrainian].

Pro vyshchu osvitu: zakon Ukrainy vid 01.07.2014 № 1556-VII. (2014). URL: http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu (last accessed: 28.10.2018) [in Ukrainian].

Pro osvitu: zakon Ukrainy vid 05.09.2017 № 2145-VIII. (2017). Vidomosti Verkhovnoi Rady. № 38–39, st. 380 [in Ukrainian].

Rashkevych, Yu. M. (2014). Bolonskyi protses ta nova paradyhma vyshchoi osvity : monohrafiia. Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky [in Ukrainian].

Rozvytok systemy zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity v Ukraini: informatsiino-analitychnyi ohliad. URL: http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf (last accessed: 28.10.2018) [in Ukrainian].

Zakharchenko, V. M., Luhovyi, V. I., Rashkevych, Yu. M., Talanova, Zh. V. (2014). Rozroblennia osvitnikh prohram : metodychni rekomendatsii. Kyiv : DP «NVTs «Priorytety» [in Ukrainian].

The framework of qualifications for the European Higher Education Area. URL: https://www.ehea.info/pid34461-cid102059/wg-frameworks-qualification-2003-2005.html (last accessed: 28.10.2018) [in English].

Subject Benchmark Statement UK Quality Code for Higher Education Part A: Setting and maintaining academic standards Librarianship, Information, Knowledge, Records and Archives Management March 2015. (2015). URL: http://www.qaa.ac.uk/en/Publications/Documents/SBS-librarianship-15.pdf (last accessed: 28.10.2018) [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти: схвалено сектором вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України, протокол від 29.03.2016 № 3. Київ, 2016. 30 с.

Про вищу освіту: закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu (дата звернення: 28.10.2018).

Про освіту: закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. Відомості Верховної Ради. 2017. № 38–39, ст. 380.

Рашкевич Ю. М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти : монографія. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. 168 с.

Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд. URL: http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf (дата звернення: 28.10.2018).

Розроблення освітніх програм : методичні рекомендації / авт. : В. М. Захарченко, В. І. Луговий, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова ; за ред. В. Г. Кременя. Київ : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. 120 с.

The framework of qualifications for the European Higher Education Area. URL:  https://www.ehea.info/pid34461-cid102059/wg-frameworks-qualification-2003-2005.html (last accessed: 28.10.2018).

Subject Benchmark Statement UK Quality Code for Higher Education Part A: Setting and maintaining academic standards Librarianship, Information, Knowledge, Records and Archives Management March 2015. URL:  http://www.qaa.ac.uk/en/Publications/Documents/SBS-librarianship-15.pdf (last accessed: 28.10.2018).

Copyright (c) 2018 Алла Соляник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |