DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7654.1.2018.146186

Роль цифрової гуманітаристики у модернізації сучасного бібліотекознавства

Tetiana Yaroshenko, Svitlana Chukanova

Анотація


У цьому дослідженні представлено деякі аспекти впливу цифрової гуманітаристики (Digital Humanities) на сучасне бібліотекознавство. Метою статті є показати, що сучасне вітчизняне бібліотекознавство розвивається у напрямку цифрової гуманітаристики та встановлює все більш тісні зв’язки з галуззю інформаційних технологій. Проаналізовано основні вітчизняні проекти в цій царині.  Визначено подальші напрямки в дослідженнях цифрової гуманітаристики з метою виявлення застосування для сучасного бібліотекознавства зокрема. Для аналізу сучасного стану бібліотекознавства у контексті цифрової гуманітаристики було обрано порівняльний метод та метод аналізу літератури. Оскільки цифрова гуманітаристика в Україні має менше розповсюдження, ніж у світі, тому порівняльний метод допоміг у зіставленні впливу цифрової гуманітаристики на бібліотечну справу в Україні та світі. Наукова новизна дослідження полягає у тому, що концепція цифрової гуманітаристики у бібліотекознавстві майже не розглядалася вітчизняними науковцями та спеціалістами із соціальних комунікацій. У ході нашого дослідження ми дійшли висновку, що сучасне українське бібліотекознавство частково готове до адаптації цифрової гуманітаристики, що видно з кількох прикладів оцифрування вітчизняними бібліотеками, музеями та іншими закладами культури різних об’єктів та артефактів.


Ключові слова


цифрова гуманітаристика; цифрові гуманітарні науки; Digital Humanities; інформаційні технології; бібліотекознавство

Повний текст:

PDF

Посилання


Bykov, V., Leshchenko, M. (2016). Tsyfrova humanistychna pedahohika vidkrytoi osvity [Digital humanistic pedagogy of open education]. Teoriia I Praktyka Upravlinnia Sotsialnymy Systemamy. 4, 115–130 [in Ukrainian].

Electronna biblioteka «Istorychna spadschyna Ukrayiny» [Electronic library «Historical heritage of Ukraine»]. (2018). URL: http://nibu.kiev.ua/greenstone/cgi-bin/library.cgi (last accessed: 2.10.2018) [in Ukrainian].

Electronna biblioteka «Kultura Ukrayiny» [Electronic library «Culture of Ukraine»]. (2018). URL: elib.nplu.org (last accessed: 2.10.2018) [in Ukrainian].

Kolektsia fonovalykiv Filareta Kolessy. (2018).URL: http://bit.ly/2FTTTHc (last accessed: 2.10.2018) [in Ukrainian].

Konsteptsia electronnoi biblioteky «Diasporiana» [The concept of an electronic library «Diasporiana»]. (2018).URL: http://diasporiana.org.ua/pro-proekt/ (last accessed: 2.10.2018) [in Ukrainian].

Manifest Digital Humanities. (2011). URL: https://tcp.hypotheses.org/501 (last accessed: 2.10.2018) [in Russian].

Tsyfrova biblioteka istoryko-kulturnoii spadschyny [Digital Library of Historical and Cultural Heritage]. (2018).URL: http://bit.ly/2DCZhMR (last accessed: 2.10.2018) [in Ukrainian].

Tsyfrova biblioteka NaUKMA [Digital Library of NaUKMA]. (2018).URL: http://dlib.ukma.edu.ua/(last accessed: 2.10.2018) [in Ukrainian].

Chukanova, S. O. (2017).Tsyfrova Gumanitarystyka [Digital Humanities].URL:https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12079 (last accessed: 2.10.2018) [in Ukrainian].

Yaroshenko, T. O., Serbin, O. O. (2015). Aspekty reformuvannia ta vdoskonalennia suchasnoi bibliotechnoi osvity [Aspects of reforming and improving modern library education]. Visnyk Knyzhkovoi palaty Ukrainy.2, 12–15 [in Ukrainian].

Yaroshenko, T. O., Chukanova, S. O. (2013). Vykorystannya elektronnykh resursiv Naukovoii biblioteky NaUKMA studentamy fakultetu humanitarnykh nauk za period 2008–2012 rr. [Use of electronic resources of the NaUKMA Academic Library by students of the Faculty of Humanities for the period of 2008–2012.].Naukovi zapysky NaUKMA. 149: Pedagogichni, psykhologichni nauky ta sotsialna robota, 15–21 [in Ukrainian].

Burns, J. (2016). A Role of the Information Professional in the Development and Promotion of Digital Humanities Content for Research, Teaching, and Learning in the Modern Academic Library: An Irish Case Study. New Review of Academic Librarianship. 22 (2-3), p. 238–248.URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13614533.2016.1191520?journalCode=racl20 (last accessed: 2.10.2018) [in English].

Digital Humanities Center. (2018). URL:https://www.k-state.edu/digitalhumanities/(last accessed: 2.10.2018) [in English].

eScriptorium– arkhiv ridkisnykh vydan i rukopysiv dlia nauky ta osvity. (2018). URL: http://escriptorium.univer.kharkov.ua/?locale=uk (last accessed: 2.10.2018) [in Ukrainian].

Gold, M. K. (2012). Debates in the Digital Humanities, ed. Minneapolis: University of Minnesota Press. URL:http://dhdebates.gc.cuny.edu/(last accessed: 2.10.2018) [in English]. https://doi.org/10.5749/minnesota/9780816677948.001.0001

The Guardian. (2011). Father Roberto Busa: One academic’s impact on HE and my career. August 12. URL:https://www.theguardian.com/higher-education-network/blog/2011/aug/12/father-roberto-busa-academic-impact (last accessed: 2.10.2018) [in English].

Mourer M. (2017). A subject librarian’s pedagogical path in the digital humanities. College & Undergraduate Libraries. 24 (2–4), 501–515. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10691316.2017.1336506 (last accessed: 2.10.2018) [in English].

Oldprinted books. (2018).URL: http://www.rare.univ.kiev.ua/ukr/index.php3 (last accessed: 2.10.2018) [in Ukrainian].

Omeka. URL: http://www.omeka.net/ (last accessed: 2.10.2018) [in English].

«Prometheus».URL: https://prometheus.org.ua/ (last accessed: 2.10.2018) [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Биков В., Лещенко М. Цифрова гуманістична педагогіка відкритої освіти. Теорія і практика управління соціальними системами. 2016. № 4. С. 115–130.

Електронна бібліотека «Історична спадщина України». URL: http://nibu.kiev.ua/greenstone/cgi-bin/library.cgi (дата звернення: 2.10.2018).

Електронна бібліотека «Культура України». URL:  elib.nplu.org/ (дата звернення: 2.10.2018).

Колекція фоноваликів Філарета Колесси. URL: http://bit.ly/2FTTTHc (дата звернення: 2.10.2018).

Концепція електронної бібліотеки «Diasporiana». URL: http://diasporiana.org.ua/pro-proekt/ (дата звернення: 2.10.2018).

Манифест Digital Humanities. URL: https://tcp.hypotheses.org/501 (дата звернення: 2.10.2018).

Цифрова бібліотека історико-культурної спадщини. URL: http://bit.ly/2DCZhMR (дата звернення: 2.10.2018).

Цифрова бібліотека НаУКМА. URL: http://dlib.ukma.edu.ua/ (дата звернення: 2.10.2018).

Чуканова С. О. Цифрова гуманітаристика. 2017. URL: https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12079 (дата звернення: 2.10.2018).

Ярошенко Т. О., Сербін О. О. Аспекти реформування та вдосконалення сучасної бібліотечної освіти. Вісник Книжкової палати України. 2015. № 2. С. 12–15.

Ярошенко Т. О., Чуканова С. О. Використання електронних ресурсів Наукової бібліотеки НаУКМА студентами факультету гуманітарних наук за період 2008–2012 рр. Наукові записки НаУКМА. 2013. Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. С. 15–21.

Burns, J. A Role of the Information Professional in the Development and Promotion of Digital Humanities Content for Research, Teaching, and Learning in the Modern Academic Library: An Irish Case Study. New Review of Academic Librarianship.2016. 22 (2-3). p. 238–248. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13614533.2016.1191520?journalCode=racl20 (last accessed: 2.10.2018).

Digital Humanities Center. URL: https://www.k-state.edu/digitalhumanities/ (last accessed: 2.10.2018).

eScriptorium – архів рідкісних видань і рукописів для науки та освіти. URL: http://escriptorium.univer.kharkov.ua/?locale=uk  (дата звернення: 2.10.2018).

Gold M. K. Debatesinthe Digital Humanities,ed. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2012. URL: http://dhdebates.gc.cuny.edu/ (last accessed: 2.10.2018).

The Guardian. Father Roberto Busa: one academic's impact on HE andmy career. August 12, 2011. URL: https://www.theguardian.com/higher-education-network/blog/2011/aug/12/father-roberto-busa-academic-impact (last accessed: 2.10.2018).

Mourer M. A subject librarian's pedagogical path in the digital humanities. College & Undergraduate Libraries. 2017. 24 (2–4). P. 501–515. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10691316.2017.1336506 (last accessed: 2.10.2018).

Old printed books. (2018). URL: http://www.rare.univ.kiev.ua/ukr/index.php3  (last accessed: 2.10.2018).

Omeka. URL: http://www.omeka.net/ (last accessed: 2.10.2018).

«Prometheus». URL: https://prometheus.org.ua/  (last accessed: 2.10.2018).

Copyright (c) 2018 Тетяна Ярошенко, Світлана Чуканова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |