Стратегії діяльності публічних бібліотек Поділля в умовах воєнного стану в Україні: реалії сьогодення та виклики часу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7654.12.2023.293584

Ключові слова:

бібліотекознавство, бібліотечна справа, публічні бібліотеки Поділля, інформаційно-комунікаційні технології, інформаційний ресурс, інформаційний простір, цифровізація

Анотація

Метою статті є дослідження оптимальних стратегій діяльності публічних бібліотек Поділля в умовах воєнного стану в Україні.

У статті використані методи аналізу, інформаційний, порівняння, синтезу, структурно-функціональний та узагальнення, а також інноваційний, інституціональний, діяльнісний і соціокомунікаційний підходи; принципи об’єктивності та усебічності дослідження.

Наукова новизна. Вперше репрезентовано оптимальні стратегії діяльності публічних бібліотек Поділля в умовах воєнного стану в Україні, що спричинене зміною пріоритетів у бібліотечній практиці. Аргументовано, що в умовах російсько-української війни бібліотечна справа України продовжує успішно функціонувати, бібліотека як унікальний соціальний інститут стала осередком консолідації громадян і важливим джерелом достовірної інформації та знань для всіх категорій користувачів.

Основні висновки. Стратегія діяльності публічної бібліотеки – це інтегрований на визначеній сукупності принципів ефективної діяльності напрям розвитку бібліотечного закладу, котрий покликаний забезпечити його довготривалий успіх і зосереджений на наданні бібліотечно-інформаційних послуг, базуючись на ефективному використанні власних ресурсів та залученні електронних інформаційних ресурсів, у тому числі глобальної мережі із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, усім категоріям користувачів задля розвитку їхнього духовно-інтелектуального потенціалу. Актуальні стратегії публічних бібліотек Поділля в умовах соціальних потрясінь базуються на принципах клієнтоорієнтованості, людиноцентризму, мультиперспективності, багаторакурсності, універсальності та інфосимбіозу, що результується у накопиченні репутаційного капіталу, позитивно впливає на імідж українського бібліотечного інституту та його конкурентоздатність серед інформаційних установ. Надійність і ефективність функціонування бібліотечної справи, підвищення її дієвості в умовах воєнного стану в Україні прямо залежить від відкритості накопичених документальних фондів і їх доступності 24/7, незалежно від місцезнаходження користувача, до інформації і знань.

Біографія автора

Тетяна Побережна, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Аспірантка

Посилання

Cabinet of Ministers of Ukraine. (2016, March 23). Pro skhvalennia Stratehii rozvytku bibliotechnoi spravy na period do 2025 roku "Iakisni zminy bibliotek dlia zabezpechennia staloho rozvytku Ukrainy" [On approval of the Library Development Strategy for the period up to 2025 "Qualitative changes in libraries for sustainable development of Ukraine"] (Order No. 219- r). Government portal. https://www.kmu.gov.ua/npas/248924865 [in Ukrainian].

Chumak, Ye. (2022). Transformatsiia informatsiinykh resursiv publichnykh bibliotek Ukrainy v suchasnykh umovakh [Informational resources transformation of Ukrainian public libraries current conditions]. Ukrainian Journal on Library and Information Science, 10, 36– 48. https://doi.org/10.31866/2616-7654.10.2022.269445 [in Ukrainian].

Dobrovolska, V. V., & Cherednyk, L. A. (2023). Innovatsiina diialnist bibliotek v umovakh tsyfrovoho suspilstva [Innovative activities of libraries in conditions of digital society]. Library Science. Record Studies. Informology, 1, 5–11. https://doi.org/10.32461/2409-9805.1.2023.276758 [in Ukrainian].

Klymenko, O., & Sokur, O. (2020). Kodyfikatsiia vyvchennia biblioteky yak obiekta bibliotekoznavstva v systemi naukovykh komunikatsii [Codification of library study as an object of library science]. Academic Papers of Vernadsky National Library of Ukraine, 60, 49–61. https://doi.org/10.15407/np.60.049 [in Ukrainian].

Klymenko, O., & Sokur, O. (2023). Pidvyshchennia kvalifikatsii bibliotekariv yak priorytetnyi napriam naukovo-metodychnoi roboty u NBUV v umovakh suspilnykh vyklykiv [Improving the qualifications of librarians as a priority direction of scientific and methodical work in the VNLU in the conditions of social challenges]. Bulletin of the Book Chamber, 9, 37–42 [in Ukrainian].

Maranchak, M., & Maranchak, N. (2023). Vykorystannia heimifikovanykh mekhanik dlia stymuliuvannia UGC v internet-marketynhu bibliotek [Gamification mechanics usage for ugc promotion in online library marketing]. Ukrainian Journal on Library and Information Science, 11, 21–33. https://doi.org/10.31866/2616-7654.11.2023.282652 [in Ukrainian].

Novalska, Yu. V. (2022, October 4–6). Publichni biblioteky Ukrainy v umovakh voiennoho stanu [Public libraries of Ukraine under the conditions of martial law]. In Biblioteka. Nauka. Komunikatsiia. Innovatsiini transformatsii resursiv i posluh [Library. Science. Communication. Innovative transformations of resources and services] [Conference proceedings] (pp. 77–79). Vernadskyi National Library of Ukraine [in Ukrainian].

Poberezhna, T. I. (2023, June 2). Transformatsiia systemy publichnykh bibliotek Vinnychyny v umovakh detsentralizatsii: teoretyko-metodolohichni zasady doslidzhennia [Transformation of the system of public libraries of Vinnytsia in conditions of decentralization: theoretical and methodological foundations of the study]. In Informatsiia ta sotsium [Information and society] [Conference proceedings] (pp. 91–94). Vasyl Stus Donetsk National University [in Ukrainian].

Podillia [Podillia]. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved August 20, 2023, from https://bit.ly/3T5hk91 [in Ukrainian].

Prokopenko, L. (2023). Formuvannia kraieznavchykh elektronnykh resursiv yak priorytetnyi napriam diialnosti publichnykh bibliotek Ukrainy [Local knowledge electronic resources developmentas a priority field of Ukrainian public libraries activity]. Ukrainian Journal on Library and Information Science, 11, 82–95. https://doi.org/10.31866/2616-7654.11.2023.282666 [in Ukrainian].

Serbin, O. (2023). Biblioteky v umovakh realnoi bezumovnosti: praktychni refleksii u pidsumkakh tryvalosti protsesu [Libraries in conditions of real uncertainty: practical reflections in the results of the duration of the process]. Bibliotechna planeta, 2(100), 4–6 [in Ukrainian].

Serdiuk, S., & Herasymov, S. (2022). Biblioteky Ukrainy pid chas viiny: adaptatsiia do novykh realii ta vyznachennia priorytetiv [Libraries of Ukraine during the war: adaptation to new realities and setting priorities]. Bibliotechnyi forum: istoriia, teoriia i praktyka, 3(29), 9–14 [in Ukrainian].

Voskoboinikova-Huzieva, O. V. (2014). Stratehii rozvytku bibliotechno-informatsiinoi sfery Ukrainy: henezys, kontseptsii, modernizatsiia [Strategies of development of library-informative sphere of Ukraine: genesis, conceptions, modernisation] [Monograph] (H. I. Kovalchuk, Ed.). Akademperiodyka [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-15

Як цитувати

Побережна, Т. (2023). Стратегії діяльності публічних бібліотек Поділля в умовах воєнного стану в Україні: реалії сьогодення та виклики часу. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, (12), 133–141. https://doi.org/10.31866/2616-7654.12.2023.293584

Номер

Розділ

БІБЛІОТЕЧНА НАУКА ТА ПРАКТИКА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ