Бібліотекознавство і бібліотечна справа в умовах воєнного стану в Україні

(за матеріалами журналу «Бібліотечний вісник»)

Автор(и)

  • Оксана Клименко Інститут бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4821-8503
  • Олена Сокур Інститут бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9861-3283

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7654.12.2023.293581

Ключові слова:

бібліотекознавство, бібліотечна справа, журнал, «Бібліотечний вісник», цифрова епоха, інформаційно-комунікаційні технології, інформатизація, цифровізація, інформаційний простір, Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Анотація

Метою статті є дослідження основних тенденцій розвитку наукових студій та пріоритетних напрямів бібліотечної практики в умовах воєнного стану в Україні на прикладі публікацій журналу «Бібліотечний вісник».

Методи дослідження. У статті використано комплекс підходів наукового пізнання (об’єктивність, зв’язок теорії і практики); принцип єдності та взаємозв’язку з сучасними умовами; когнітивний, структурно-функціональний, описовий і джерелознавчий методи, а також аналіз і синтез.

Наукова новизна. Вперше презентовано контент науково-теоретичного і практичного журналу «Бібліотечний вісник» за 2022–2023 рр. як невід’ємного складника прогресу української науки про бібліотеку та базису функціонування бібліотечної галузі держави. Аргументовано, що в умовах воєнного стану в Україні бібліотекознавство і бібліотечна справа розвивалися у руслі загальноукраїнських тенденцій.

Основні висновки. Використання у видавничій діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як засновника та видавця науково-теоретичного і практичного журналу «Бібліотечний вісник» сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в умовах воєнного стану в Україні сприяло вчасному ознайомленню бібліотечної спільноти і світу (часопис за міжнародним книгообміном поширюється у 25 країн) з основними тенденціями розвитку наукових студій та актуальних напрямів бібліотечної практики України та за кордоном. Тематика публікацій журналу «Бібліотечний вісник» у 2022– 2023 рр. визначається різноплановістю та злободенністю, адже розкриває основні напрями, репрезентує провідні тенденції розвитку бібліотекознавства і бібліотечної справи в Україні та за кордоном, засвідчує зростання ролі бібліотек у цифрову епоху. В умовах воєнного стану в Україні актуальними стали публікації зазначеної тематики, у тому числі досвід зарубіжних бібліотек.

Біографії авторів

Оксана Клименко, Інститут бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Кандидатка історичних наук, доцентка, завідувачка відділу наукових видань

Олена Сокур, Інститут бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Кандидатка наук із соціальних комунікацій, завідувачка відділу науково-методичної роботи

Посилання

Antoniuk, T. (2023). Osvitnia ta hromadska diialnist Stepana Siropolka v emihratsii: za vydanniamy z fondiv Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho [Educational and social activities of Stepan Siropolko in emigration: according to publications from the funds of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine]. Bibliotechnyi visnyk, 2, 72–88. https://doi.org/10.15407/bv2023.02.072 [in Ukrainian].

Antoniuk, T., & Antonova, V. (2023). Knyhoznavchi, bibliotekoznavchi ta bibliohrafoznavchi zdobutky S. O. Siropolka v emihratsii: za vydanniamy z fondiv Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho [Book studies, library studies and bibliography studies achievements of Stepan Siropolko in exile: according to publications from the funds of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine]. Bibliotechnyi visnyk, 3, 59–78. https://doi.org/10.15407/bv2023.03.059 [in Ukrainian].

Arkhiv [Archive]. (n.d.). Bibliotechnyi visnyk. Retrieved September 8, 2023, from http://bv.nbuv.gov.ua/uk/archive [in Ukrainian].

Bondar, N. P., Rudakova, Yu. K., & Tsiborovska-Rymarovych, I. O. (2023). Starodavnomu Vilniusu – 700: istoriia knyhovydannia, knyzhkovi rarytety, istorychni biblioteky [Ancient Vilnius – 700: History of book publishing, book rarities, historical libraries]. Bibliotechnyi visnyk, 2, 28–53. https://doi.org/10.15407/bv2023.02.028 [in Ukrainian].

Demianiuk, L. (2023). Initsiatyvy mizhnarodnykh orhanizatsii na pidtrymku bibliotechno-informatsiinoho kompleksu Ukrainy [Initiatives of international organizations to support the library and information complex of Ukraine]. Bibliotechnyi visnyk, 2, 102–113. https://doi.org/10.15407/bv2023.02.102 [in Ukrainian].

Dubas, T. P. (2020). Naukovo-vydavnycha diialnist Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho: napriamy, tendentsii zmin, perspektyvy (1991–2019) [Scientific and publishing activities of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine: directions, trends of change, prospects (1991–2019)] [PhD Dissertation, V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine] [in Ukrainian].

Dubrovina, L. (2023). Changes in the strategy priorities of the V. I. Vernadskyі National Library of Ukraine in wartime conditions. Bibliotechnyi visnyk, 3, 107–110 [in English].

Klymenko, O. Z. (2019, October 8–10). Naukovyi zhurnal – vazhlyva skladova profesiinoi komunikatsii [Scientific journal – important professional communication composition].

In Biblioteka. Nauka. Komunikatsiia: aktualni tendentsii u tsyfrovu epokhu [Library. Science. Communication: current trends in the digital age] [Conference proceedings] (Vol. 1, pp. 58–61). V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine [in Ukrainian].

Klymenko, O. Z. (2022, October 4–6). Aktualni trendy vydavnychoi diialnosti bibliotechno-informatsiinoho kompleksu [Current trends in scientific publishing activities of the library and information complex]. In Biblioteka. Nauka. Komunikatsiia. Innovatsiini transformatsii resursiv i posluh [Library. Science. Communication. Innovative transformation of resources and services] [Conference proceedings] (pp. 50–53). V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine [in Ukrainian].

Klymenko, O. Z. (2023, October 3–5). Vzaiemodiia u pidhotovtsi fakhovoho periodychnoho vydannia v umovakh voiennoho stanu v Ukraini [Communication in the preparation of a professional periodical publication under martial law in Ukraine]. In Biblioteka. Nauka. Komunikatsiia. Aktualni pytannia zberezhennia ta innovatsiinoho rozvytku naukovykh bibliotek [Library. Science. Communication. Current issues of preservation and innovative development of scientific libraries] [Conference proceedings] (pp. 90–93). V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine [in Ukrainian].

Klymenko, O. Z., & Sokur, O. L. (2021a, February 26–27). Bibliotechna periodyka Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho v systemi naukovykh komunikatsii [Library periodicals of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine in the system of scientific communications]. In Sotsialni komunikatsii: instrumenty, tekhnolohii i praktyka [Social communications: tools, technologies and practice] [Conference proceedings] (pp. 13–17). Classic Private University [in Ukrainian].

Klymenko, O. Z., & Sokur, O. L. (2021b, May 20–22). Geneza bibliotechnoi periodyky Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho [Genesis of library periodicals of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine]. In Informatsiia, komunikatsiia ta upravlinnia znanniamy v hlobalizovanomu sviti [Information, communication and knowledge management in a globalized world] [Conference proceedings] (pp. 198–200). KNUCA Publishing Centre [in Ukrainian].

Klymenko, O. Z., & Sokur, O. L. (2023). Kontseptualni zasady zapochatkuvannia bibliotekoznavchoi periodyky v Ukraini [Conceptual principles of initiation library periodicals in Ukraine]. Library Mercury, 1(29), 111–131. https://doi.org/10.18524/2707-3335.2023.1(29).280028 [in Ukrainian].

Koval, T., Matviichuk, L., & Prokoshyna, I. (2023). Osnovni tendentsii ta kontseptualni zasady pozvytku sotsiokulturnoi diialnosti naukovoi biblioteky [The main trends and conceptual foundations of the scientific library development of the socio-cultural activities]. Bibliotechnyi visnyk, 3, 17–35. https://doi.org/10.15407/bv2023.03.017 [in Ukrainian].

Kovalchuk, H. (2023). Populiaryzatsiia zibran ridkisnykh i tsinnykh knyh ta yikh doslidzhen Instytutom knyhoznavstva Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho sered koleh Amerykanskoho kontynentu [Popularization of collections of rare and valuable books and their research by the Institute of Bibliography of the Vernadskyi National Library of Ukraine among colleagues on the American continent]. Bibliotechnyi visnyk, 3, 87–92 [in Ukrainian].

Lopata, O. (2022). Zabezpechennia bezpeky danykh korystuvachiv bibliotek u konteksti novykh pravovykh standartiv Yevropeiskoho Soiuzu [Ensuring the security of library users’ data in the context of new legal standards of the European Union]. Bibliotechnyi visnyk, 2, 18–34. https://doi.org/10.15407/bv2022.02.018 [in Ukrainian].

Maslakova, N. M. (2018, August 2). Bibliotechnyi visnyk [Library Bulletin]. In Ukrainska bibliotechna entsyklopediia [Ukrainian library encyclopedia]. https://bit.ly/47jwRWT [in Ukrainian].

Pro vydannia [About the publication]. (n.d.). Bibliotechnyi visnyk. Retrieved September 8, 2023, from http://bv.nbuv.gov.ua/uk/about [in Ukrainian].

Prokopenko, L. (2022). Zhyttiedaina syla osvity, kultury, inkliuzii ta informatsii: Manifest IFLA/ IuNESKO pro publichnu biblioteku (1949, 1972, 1994, 2022) [A living force for education, culture, inclusion and information: IFLA/UNESCO public library manifestos (1949, 1972, 1994, 2022)]. Bibliotechnyi visnyk, 3, 3–22. https://doi.org/10.15407/bv2022.03.003 [in Ukrainian].

Stratehiia rozvytku Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho (2022–2025) [Development strategy of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine (2022-2025)]. (2023). Bibliotechnyi visnyk, 2, 3–6 [in Ukrainian].

Strishenets, N. (2023). Vyluchennia vydan z fondiv bibliotek u povoiennii Nimechchyni: peredumovy, kryterii, dyskusiini pytannia, dosvid dlia Ukrainy [Confiscation of publications from library collections in post-war Germany: prerequisites, criteria, issues, experience for Ukraine]. Bibliotechnyi visnyk, 3, 111–120. https://doi.org/10.15407/bv2023.03.111 [in Ukrainian].

Suproniuk, O. (2022). Knyzhkova spadshchyna Bohdana Lepkoho u borotbi za stvorennia novoho kulturnoho naratyvu Ukrainy [Bohdan Lepky’s book heritage in the fight for creation of a new cultural narrative of Ukraine]. Bibliotechnyi visnyk, 4, 3–20. https://doi.org/10.15407/bv2022.04.003 [in Ukrainian].

Udovyk, V., Lytvynova, L., & Ponomarenko, Z. (2022). Pytannia pro povtorne vykorystannia tvoriv obrazotvorchoho mystetstva statusu suspilnoho nadbannia halerei, bibliotek, arkhiviv i muzeiv (GLAM) v aspektakh yevropeiskoi reformy avtorskoho prava [Questions on the reuse of works of the fine arts of the status of public property of galleries, libraries, archives and museums (GLAM) in aspects of European copyright reform]. Bibliotechnyi visnyk, 2, 3–17. https://doi.org/10.15407/bv2022.02.003 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-15

Як цитувати

Клименко, О., & Сокур, О. (2023). Бібліотекознавство і бібліотечна справа в умовах воєнного стану в Україні: (за матеріалами журналу «Бібліотечний вісник»). Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, (12), 114–124. https://doi.org/10.31866/2616-7654.12.2023.293581

Номер

Розділ

БІБЛІОТЕЧНА НАУКА ТА ПРАКТИКА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ