Формування науково-педагогічної школи освітньої спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» у Київському національному університеті культури і мистецтв

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7654.12.2023.293577

Ключові слова:

науково-педагогічна школа, освітня спеціальність, бібліотечна, документознавча, архівна освіта, інноваційні освітньо-професійні програми

Анотація

Мета статті – на основі семантичного аналізу документального потоку наукових публікацій, тематично присвячених сфері бібліотечної і документно-інформаційної діяльності та підготовці фахівців відповідного профілю, виконати аналіз змістових аспектів наукових розвідок як основоположних ідей, покладених в основу формування науково- педагогічної школи освітньої спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» у Київському національному університеті культури і мистецтв.

Методи дослідження – загальнонаукові методи пізнання (аналізу, синтезу, абстрагування). У дослідженні використано метод групування публікацій за певними ознаками, що дало змогу зробити висновки щодо особливостей кожної групи; застосовано системний підхід до розгляду функціонування освітньої спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» як педагогічної системи.

Наукова новизна полягає у тому, що виділено актуальні кластери досліджень у науково-дослідній програмі освітньої спеціальності ІБАС у КНУКіМ, які концептуально окреслюють необхідні напрями наукового пошуку та подальшого системного формування науково-педагогічної школи підготовки фахівців документно-інформаційного профілю.

Основні висновки. Необхідною умовою функціонування науково-педагогічної школи освітньої спеціальності, її системоутворюючим чинником є науково-дослідна програма, яка визначається змістом освітньої спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» відповідно до чинного стандарту.

Кластери досліджень у науково-дослідній програмі формування науково-освітньої школи спеціальності ІБАС представлені у таких аспектах:

− виявлення теоретико-методологічних основ розвитку бібліотечної, документознавчої та архівної освіти;

− обґрунтування теоретико-методологічних засад розвитку інноваційних освітньо-професійних програм;

− розвиток предметного поля діяльності фахівця за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»;

− наукові концепції, методики, підходи як складові конструювання системи предметних знань у освітній компоненті;

− теоретико-методологічне обґрунтування змісту та методики викладання освітніх компонент навчального плану.

Біографії авторів

Оксана Матвієнко, Київський національний університет культури і мистецтв

Докторка педагогічних наук, професорка

Михайло Цивін, Міжрегіональна академія управління персоналом

Кандидат технічних наук, доцент

Світлана Хрущ, Київський національний університет культури і мистецтв

Кандидатка наук із соціальних комунікацій

Посилання

Bachynska, N. (2018). Bibliotechno-informatsiina osvita v Ukraini: etapy rozvytku ta kharakterni oznaky [Library and information education in Ukraine: development stages and characteristics]. Library Science. Record Studies. Informology, 3, 57–67 [in Ukrainian].

Bachynska, N. (2022a). Zaprovadzhennia osvitno-profesiinykh prohram spetsialnosti 029 "Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava": tradytsii ta innovatsii [Implementation of educational and professional programs of specialty 029 "Information, library and archives": traditions and innovations]. Library Science. Record Studies. Informology, 4, 95– 101. https://doi.org/10.32461/2409-9805.4.2022.269816 [in Ukrainian].

Bachynska, N. (2022b). Osvitno-profesiina prohrama "Internet-zhurnalistyka ta blohinh": mizhdystsyplinarnist u zmisti spetsialnosti "Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava" [Educational and professional programme "Online journalism and blogging": interdisciplinary content of the speciality "Information, library and archival management"]. Ukrainian Journal on Library and Information Science, 10, 126–136. https://doi.org/10.31866/2616-7654.10.2022.269486 [in Ukrainian].

Bachynska, N. (2022c). Osvitno-profesiina prohrama "Mediakomunikatsii ta didzhytal prodakshn": kontseptualni pidkhody do pidhotovky fakhivtsiv za spetsialnistiu "Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava" [Educational and professional program "Media communications and digital production": conceptual approaches to the training of specialists in the specialty of "Information, library and archive affairs"]. Visnyk of Kharkiv State Academy of Culture, 62, 86–99. https://doi.org/10.31516/2410-5333.062.06 [in Ukrainian].

Bachynska, N. (2022d). Osvitno-profesiina prohrama "Menedzhment vebproiektiv, dyzain tsyfrovoho kontentu": trudovi funktsii ta vydy diialnosti maibutnoho fakhivtsia [Educational and professional program web project management, digital content design: labor functions and activities’ types of the future specialist]. Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, 5(2), 231–242. https://doi.org/10.31866/2617-796X.5.2.2022.270126 [in Ukrainian].

Bachynska, N. (2023, May 18–20). Pidhotovka fakhivtsiv dlia dokumentno-komunikatsiinykh ustanov u Kyivskomu natsionalnomu universyteti kultury i mystetstv (z nahody 55-richnoho yuvileiu) [Training of specialists for document and communication institutions at the Kyiv National University of Culture and Arts (on the occasion of the 55th anniversary)]. In Informatsiia, komunikatsiia ta upravlinnia znanniamy v hlobalizovanomu sviti [Information, communication and knowledge management in a globalized world] [Conference proceedings] (pp. 15–18). Kyiv National University of Culture and Arts [in Ukrainian].

Bachynska, N. A., Matviienko, O. V., & Tsyvin, M. N. (2021a). Dokumentoznavets, menedzher orhaniv derzhavnoi vlady ta upravlinnia: vstup do fakhu [Document expert, manager of state authorities and management: introduction to the profession]. Vydavnytstvo Lira-K [in Ukrainian].

Bachynska, N. A., Matviienko, O. V., & Tsyvin, M. N. (2021b). Menedzher veb-kontentu: vstup do fakhu [Web content manager: introduction to the profession]. KNUCA Publishing Centre [in Ukrainian].

Bachynska, N. A., Matviienko, O. V., & Tsyvin, M. N. (2021c). HR-menedzher: vstup do fakhu [HR manager: introduction to the profession]. KNUCA Publishing Centre [in Ukrainian].

Bezdrabko, V. V. (2018). Arkhivna osvita v Ukraini: stan i perspektyvy [Archive education in Ukraine: state and prospects]. Sumy Historical and Archival Journal, 31, 5–17. https://doi.org/10.21272/shaj.2018.i31.p.5 [in Ukrainian].

Bezdrabko, V. V. (2020). Aktualni problemy dokumentoznavstva v Ukraini [Actual problems of documentation science in Ukraine]. Library Science. Record Studies. Informology, 1, 26–41 https://doi.org/10.32461/2409-9805.1.2020.205365 [in Ukrainian].

Dubaseniuk, O. A (2012). Metodolohiia, metodyka i metody orhanizatsii naukovo-pedahohichnykh doslidzhen [Methodology, techniques and methods of organizing scientific and pedagogical research]. In D. V. Chernilevskyi (Ed.), Metodolohiia naukovoi diialnosti [Methodology of scientific activity] (3rd ed., pp. 216–241). Akademiia mizhnarodnoho spivrobitnytstva z kreatyvnoi pedahohiky [in Ukrainian].

Hrinberh, L. F. (2018). Osnovni tendentsii reinzhynirynhu dokumentoobihu v ustanovakh Ukrainy [Main trends of re-engineering of workflow in Ukraine’s institutions]. Library Science. Record Studies. Informology, 2, 80–86 [in Ukrainian].

Hryzun, L. E. (2009). Dydaktychni osnovy proektuvannia modulnoi struktury navchalnoi dystsypliny na zasadakh intehratsii naukovykh znan [Didactic basics of designing a modular structure of an educational discipline based on the integration of scientific knowledge] [Abstract of DSc Dissertation, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University] [in Ukrainian].

Kasian, V. (2021a). Marketynh nekomertsiinykh subiektiv: implementatsiia do zmistu pidhotovky za spetsialnistiu 029 "Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava" [Marketing of non-commercial subjects: implementation to the content of training in specialty 029 "Information, library and archive"]. Bibliotechnyi visnyk, 2, 80–90. https://doi.org/10.15407/bv2021.02.080 [in Ukrainian].

Kasian, V. (2021b). Problemni konteksty suchasnoi humanitarystyky: kontseptualni osnovy zmistu navchalnoi dystsypliny "Informatsiinyi menedzhment" [Problematic contexts of modern humanities: conceptual framework of the content of the academic discipline "Information management"]. Issues in Cultural Studie, 37, 159–168. https://doi.org/10.31866/2410-1311.37.2021.236017 [in Ukrainian].

Matviienko, O. (2018). Bibliotechna osvita v Ukraini: "kreatyvne ruinuvannia" chy shliakh do postupovoho znyknennia [Library education in Ukraine: "creative destruction" or the path to gradual disappearance]? Bulletin of the Book Chamber, 11, 39–42 [in Ukrainian].

Matviienko, O., & Tsyvin, M. (2016). Spetsialnist 029 "Informatsiina. bibliotechna ta arkhivna sprava": u poshukakh "informatsiinoho fakhivtsia" [Specialty 029 "Information, library and Archival affairs": in search of an "information specialist"]. Bulletin of the Book Chamber, 10, 32–35 [in Ukrainian].

Matviienko, O., & Tsyvin, M. (2020). Naukovo-pedahohichni shkoly v dokumentoznavchii osviti: suchasni osoblyvosti formuvannia y rozvytku [Scientific and pedagogical schools in documentary education: modern features of formation and development]. Bulletin of the Book Chamber, 1, 23–28. https://doi.org/10.36273/2076-9555.2020.1(282).23-28 [in Ukrainian].

Matviienko, O., & Tsyvin, M. (2021a). Menedzher tsyfrovykh transformatsii u sferi bibliotechno-informatsiinoi ta arkhivnoi diialnosti: haluzeva spetsializatsiia [Manager of digital transformations in the field of library information and archival activity: industry specialization]. Library Science. Record Studies. Informology, 2, 14–22. https://doi.org/10.32461/2409-9805.2.2021.238774 [in Ukrainian].

Matviienko, O., & Tsyvin, M. (2021b). "Tsyfrovi" profesii informatsiinoho fakhivtsia: osvitni perspektyvy i vymohy rynku pratsi ["Digital" professions of the information specialist: educational prospects and labor market requirements]. Ukrainian Journal on Library and Information Science, 7, 58–70. https://doi.org/10.31866/2616-7654.7.2021.233279 [in Ukrainian].

Matviienko, O., & Tsyvin, M. (2021c). HR-menedzher: profesiia "liudyna – znakova systema" za osvitnoiu spetsialnistiu "Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava" [HR-manager: profession "the person – sign system" in the educational specialty "Information, library and archival affairs"]. Bulletin of the Book Chamber, 7, 13–17. https://doi.org/10.36273/2076-9555.2021.7(300).13-17 [in Ukrainian].

Matviienko, O., & Tsyvin, M. (2023, March 31). Potentsial vykorystannia OSINT u provedenni zakhodiv, poviazanykh z innovatsiinoiu rozvidkoiu [The potential of using OSINT in conducting activities related to innovative intelligence]. In Aktualni pytannia vykorystannia metodiv i zasobiv OSINT u roboti pidrozdiliv zakhystu natsionalnoi derzhavnosti [Actual issues of the use of OSINT methods and means in the work of units for the protection of national statehood] [Roundtable materials] (Pt. 1, pp. 32–35). National Academy of the Security Service of Ukraine [in Ukrainian].

Novalska, T. V. (2023, May 18–20). Osnovni etapy rozvytku naukovo-doslidnoi diialnosti kafedry informatsiinykh tekhnolohii Kyivskoho natsionalnoho universytetu kultury i mystetstv [The main stages of the development of research activities of the Department of Information Technologies of the Kyiv National University of Culture and Arts]. In Informatsiia, komunikatsiia ta upravlinnia znanniamy v hlobalizovanomu sviti [Information, communication and knowledge management in a globalized world] [Conference proceedings] (pp. 18–20). Kyiv National University of Culture and Arts [in Ukrainian].

Novalska, T., & Bachynska, N. (2019). Bibliotechno-informatsiina osvita v KNUKiM v konteksti istorii (do 50-richnoho yuvileiu zapochatkuvannia bibliotechno-informatsiinoi osvity v Kyivskomu natsionalnomu universyteti kultury i mystetstv) [Biblotic-informational education in KNUKiM in the context of history and the present (On the 50th anniversary of the beginning of library and information education at the Kiev National University of Culture and Arts).]. Library Science. Record Studies. Informology, 1, 124–132. https://doi.org/10.32461/2409-9805.1.2019.165335 [in Ukrainian].

Novalska, T., & Bachynska, N. (2022). Internet-marketoloh za spetsialnistiu "Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava": funktsii i kompetentnosti u konverhentnykh profesiinykh praktykakh [Internet marketing specialist in programme subject area "Information, library and archival studies": functions and competences in convergent professional practices]. Ukrainian Journal on Library and Information Science, 9, 125–136. https://doi.org/10.31866/2616-7654.9.2022.259187 [in Ukrainian].

Novalska, T., & Kasian, V. (2021) Teoretyko-metodolohichni zasady pidhotovky internet-marketoloha za spetsialnistiu 029 "Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava" [Theoretical and methodological fundamentals of internet marketing training in specialty 029 "Information, library and archival affairs"]. Ukrainian Journal on Library and Information Science, 7, 71–82. https://doi.org/10.31866/2616-7654.7.2021.233297 [in Ukrainian].

Prokopenko, L. I. (2021). Naukovo-pedahohichna (asystentska) praktyka u pidhotovtsi mahistriv informatsiinoi sfery: sutnist ta osoblyvosti [Scientifically pedagogical (assistant) practice in preparation of master’s degrees of informative sphere: essence and features]. Virtus, 50, 115–119 [in Ukrainian].

Rakhmanov, V. O., & Alpatova, O. V. (2017). Konstruiuvannia zmistu navchalnykh dystsyplin dlia pidhotovky maibutnikh inzheneriv v umovakh osvitno-informatsiinoho seredovyshcha tekhnichnoho universytetu [Constructing of contents of educational disciplines for preparation of future engineers in the educational information environment of the technical university]. Proceedings of the National Aviation University. Pedagogy. Psychology, 10, 118–124. https://doi.org/10.18372/2411-264X.10.12517 [in Ukrainian].

Sverdlyk, Z. (2019). Dokumentno-informatsiine zabezpechennia sotsialnoi vidpovidalnosti biznesu v Ukraini [Documentary and information support of social responsibility of business in Ukraine]. Studii z arkhivnoi spravy ta dokumentoznavstva, 26–27, 114–122 [in Ukrainian].

Sverdlyk, Z. M., & Pizniuk, L. V. (2019). Orhanizatsiia diialnosti bankivskykh ustanov: dokumentno-informatsiinyi aspekt [Organization of activities of banking institutions: document-information aspect]. Library Science. Record Studies. Informology, 1, 82–88. https://doi.org/10.32461/2409-9805.1.2019.165324 [in Ukrainian].

Sysoieva, S., & Kozak, L. (2016). Doslidnytska kompetentnist vykladacha vyshchoi shkoly: prohrama rozvytku [Research competence of higher education teacher: program of developmen]. Continuing Professional Education: Theory and Practice, 1–2, 39–44. https://doi.org/10.28925/1609-8595.2016(1-2)3944 [in Ukrainian].

Tamozhska, I. V. (2021). Zmist poniattia "naukovo-pedahohichna diialnist" v konteksti suchasnoi paradyhmy osvity [Content of the concept "scientific and pedagogical activity" in the framework of modern educational paradigm]. Bulletin of Alfred Nobel University. Series Pedagogy and Psychology, 2(22), 42–47. https://doi.org/10.32342/2522-4115-2021-2-22-5 [in Ukrainian].

Tsilyna, M. (2020). Novitni linhvistychni aspekty ukrainskoi dokumentoznavchoi terminolohii i struktury zaholovka zakonodavchykh dokumentiv (na materiali zakoniv, postanov i rozporiadzhen Verkhovnoi Rady Ukrainy) [Modern linguistic aspects of ukrainian terminology of record studies and title structure of legislative documents (on the material of laws, resolutions, and orders of the Verkhovna Rada of Ukraine)]. Library Science. Record Studies. Informology, 2, 13–19. https://doi.org/10.32461/2409-9805.2.2020.221149 [in Ukrainian].

Tsilyna, M. (2022). Zarubizhnyi dosvid zabezpechennia zakhystu konfidentsiinoi informatsii [Foreign experience and practice of ensuring the confidentiality of information and creating secure conditions for the functioning of documents]. Ukrainian Journal on Library and Information Science, 9, 22–32. https://doi.org/10.31866/2616-7654.9.2022.259142 [in Ukrainian].

Turynina, O. L. (2018). Metodolohiia ta metody psykholohichnoho doslidzhennia [Methodology and methods of psychological research]. Vydavnychyi dim "Personal" [in Ukrainian].

Varenko, V. M. (2021). Operatsiina (onlain) analityka: realii ta perspektyvy [Operational (online) analytics: realities and prospects]. Library Science. Record Studies. Informology, 1, 35–41. https://doi.org/10.32461/2409-9805.1.2021.229852 [in Ukrainian].

Varenko, V. M. (2022). Systemni metody v analitytsi: praktyka i problemy vyboru [System methods in analytics: practice and problems of choice]. Library Science. Record Studies. Informology, 1, 48–54. https://doi.org/10.32461/2409-9805.1.2022.257260 [in Ukrainian].

Varenko, V., & Sverdlyk, Z. (2019a). Dotrymannia zakoniv formalnoi lohiky pid chas analizu informatsii [Compliance with the laws of formal logic during information analysis]. Bulletin of the Book Chamber, 2, 37–40 [in Ukrainian].

Varenko, V., & Sverdlyk, Z. (2019b). Nestandartni metody zboru informatsii v analitytsi [Non-standard methods of information collection in analytics]. Society. Document. Communication. A Series of "Historical science", 7, 11–25. https://doi.org/10.31470/2518-7600-2019-7-11-25 [in Ukrainian].

Vnukova, O. M. (2015). Metodolohichni zasady profesiinoi osvity [Methodological principles of professional education]. Kyiv National University of Technologies and Design [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-15

Як цитувати

Матвієнко, О., Цивін, М., & Хрущ, С. (2023). Формування науково-педагогічної школи освітньої спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» у Київському національному університеті культури і мистецтв. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, (12), 96–111. https://doi.org/10.31866/2616-7654.12.2023.293577

Номер

Розділ

БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНА ОСВІТА