Сучасний фандрейзинг у бібліотеках зарубіжних країн

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7654.12.2023.293573

Ключові слова:

європейські структурні та інвестиційні фонди, фандрейзинг у бібліотечній діяльності, принцип безкорисності, принцип благодійності, принцип добровільності

Анотація

Мета статті – з’ясувати специфіку фандрейзингу в бібліотеках зарубіжних країн і визначити перспективи для подальшого упровадження такої діяльності в Україні.

Методи дослідження – сукупність загальнонаукових методів вивчення проблематики. У процесі опрацювання фахової і профільної літератури та визначення теоретичної основи наукової розвідки було застосовано оглядово-аналітичний метод, за допомогою системного методу проаналізовано окремі зарубіжні практики бібліотечного фандрейзингу. Використання методу індукції дало можливість провести узагальнення і зробити висновки щодо упровадження досвіду інших країн у бібліотечні установи України. Наукова стаття ґрунтується на принципах об’єктивності та цілісності.

Наукова новизна полягає у визначенні основних форм і засобів сучасної фандрейзингової взаємодії у сфері бібліотечної діяльності.

Основні висновки. Значну роль у фандрейзинговій співпраці у бібліотечній сфері відіграють налагоджені зв’язки у галузі культури країн, оскільки взаємна підтримка і фандрейзингове фінансування посилюють національний ґрунт будь-якої держави в іншій країні. Ефективно сприяють благодійництву проведення різних заходів: конференцій, семінарів, концертів, зборів, а також активне залучення соціальних мереж, створення окремих вебсторінок на сайтах бібліотек. ЄС надає багато як прямих, так і непрямих фінансових можливостей для розвитку книгозбірень на своїх теренах. ESIF є найважливішим джерелом європейського непрямого фінансування. У сучасній Україні здійснюється активна інтеграція вітчизняного контенту книгозбірень до європейського простору, що, зокрема, доводить фандрейзингова діяльність проєктів «Українська книга без кордонів» і «Бібліотекарі України та Німеччини – разом до Перемоги».

Сподіваємось, що наявні приклади міжнародної співпраці у бібліотечній галузі послугують зразком для втілення подальших подібних проєктів на вітчизняному ґрунті й водночас для популяризації української книги за кордоном. Загалом фандрейзинг у бібліотечній діяльності у сучасному світі – перспективна справа інвестування в майбутню духовність.

Біографія автора

Марина Цілина, Київський національний університет культури і мистецтв

Кандидатка філологічних наук, доцентка

Посилання

About IPLFC. (n.d.). International Public Library Fundraising Conference. Retrieved August 1, 2023, from https://iplf-conference.org/#register2023 [in English].

Bashun, O. (n.d.). Fandreizynhova diialnist bibliotek. Etapy fandreizynhu [Fundraising activities of libraries. Stages of fundraising]. V. I. Vernadsky National Library of Ukraine. Retrieved July 31, 2023, from http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/all_files/201703_artilces_field_dopmat_files/fandreyzingova_diyalnist_bibilotek.pdf [in Ukrainian].

Bashun, O. V. (1998). Fandreizynh, abo mystetstvo zbyrannia koshtiv [Fundraising, or the art of collecting funds]. Donetska derzhavna oblasna universalna naukova biblioteka imeni N. K. Krupskoi [in Ukrainian].

Bashun, O. V. (1999). Vplyv marketynhu i fandreizynhu na transformatsiiu bibliotek [The impact of marketing and fundraising on library transformation]. Ukrainian Center of Cultural Studies [in Ukrainian].

Cherniavska O. V., & Sokolova A. M. (2013). Fandraizynh [Fundraising]. Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].

European Bureau of Library, Information and Documentation Associations. (n.d.). Fundraising – General and Structural. Funds. Retrieved July 29, 2023, from http://www.eblida.org/publications/fundraising-general-structural-funds.html [in English].

European Bureau of Library, Information and Documentation Associations. (2020). Think the Unthinkable. A post Covid-19 European Library Agenda meeting Sustainable Development Goals and funded through the European Structural and Investment Funds (2021-2027) (Report). https://www.eblida.org/Documents/Think_the_unthinkable_a_post_Covid-19_European_Library_Agenda.pdf [in English].

European Bureau of Library, Information and Documentation Associations. (2021). A Guide for Library Applicants: European Structural and Investment Funds 2021–2027. https://www.eblida.org/Documents/EBLIDA_European_Structural_Investment_Funds_2021-2027_Guide_for_Library_Applicants.pdf [in English].

Fandraizynh [Fundraising]. (n.d.). In Slovnyk inshomovnykh sliv [Dictionary of foreign language words]. Retrieved August 8, 2023, from https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Article=18846&action=show [in Ukrainian].

French Library. (n.d.). Support Our Community Programs. Retrieved July 28, 2023, from https://frenchlibrary.org/donations/ [in English].

General Assembly. (2015, September 25). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (Resolution No. A/RES/70/1). United Nations. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/89/PDF/N1529189.pdf?OpenElement [in English].

Gerber, B. (2020, October 12). American Library in Paris Centennial Gala. France Today. https://francetoday.com/travel/practical-information/american-library-in-paris-centennial-gala/ [in English].

Komarynska, L. (2007). Fandreizynh – poniattia pozabiudzhetnoho finansuvannia u bibliotekakh Lvova [Fundraising – the concept of extra-budgetary funding in Lviv libraries]. Visnyk of the Lviv University. Series Bibliology, Library Studies and Information Technologies, 2, 140–148 [in Ukrainian].

Marlowe, L. (2022, November 26). The Dún Laoghaire-born woman raising millions for France’s national library. The Irish Times. https://www.irishtimes.com/abroad/2022/11/26/the-dun-laoghaire-born-woman-raising-millions-for-frances-national-library/ [in English].

Prokopenko, L. S. (2017). Mizhnarodni bibliotechni orhanizatsii yak forma mizhnarodnoho bibliotechnoho spivrobitnytstva [International library organizations as a form of international library cooperation]. In Mizhnarodna diialnist bibliotek yak skladova yevropeiskoho vyboru derzhavy [International activities of libraries as a component of the European choice of the state] [Conference proceedings] (pp. 45–48). Odesa National Scientific Library [in Ukrainian].

Rohalin, Ya. (n.d.). Shcho take sotsialnyi fandreizynh, abo yak prodaty hromadi uchast u dobrykh spravakh [What is social fundraising, or how to sell participation in good deeds to the community]. Marketplace. Retrieved August 8, 2023, from https://cd-platform.org/success-stories/2411-shcho-take-sotsialnyy-fandreyzynh-abo-iak-prodaty-hromadi-uchast-u-dobrykh-spravakh [in Ukrainian].

Sysova, Yu. (2022a). Bibliotechnyi fandraizynh pid chas viiny: aktualni problemy ta shliakhy yikh vyrishennia [Library fundraising during the war: current problems and ways to solve them]. Library Science. Record Studies. Informology, 4, 30–34. https://doi.org/10.32461/2409-9805.4.2022.269786 [in Ukrainian].

Sysova, Yu. (2022b). Informatsiinyi rynok yak sfera fandreizynhovoi diialnosti bibliotek [Information market as a sphere of libraries’ fundraising activities]. Digital platform: information technologies in sociocultural sphere, 5(2), 380–386. https://doi.org/10.31866/2617-796X.5.2.2022.270143 [in Ukrainian].

Ukrainian book without borders. (n.d.). #bookwithoutborders. Retrieved July 31, 2023, from https://bookwithoutborders.com/ [in English].

Verkhovna Rada of Ukraine. (1995, January 27). Pro biblioteky i bibliotechnu spravu [On libraries and librarianship] (Law No. 32/95-VR). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (2010, December 14). Pro kulturu [On culture] (Law No. 2778-VI). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (2012, July 5). Pro blahodiinu diialnist ta blahodiini orhanizatsii [On charity work and charity organizations] (Law No. 5073-VI). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17?#top [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-15

Як цитувати

Цілина, М. (2023). Сучасний фандрейзинг у бібліотеках зарубіжних країн. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, (12), 67–79. https://doi.org/10.31866/2616-7654.12.2023.293573

Номер

Розділ

БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА ПРАКТИКА: ІНФОРМАЦІЙНІ І СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ