Інформаційний потенціал епістолярної спадщини П. Куліша у фондах національної бібліотеки україни ім. В. І. Вернадського

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7654.12.2023.293564

Ключові слова:

інформаційний потенціал, інформаційний ресурс, П. Куліш, архівний документ, архівні джерела, рукописи, архівні фонди, архівна справа, Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, епістолярна спадщина, лист

Анотація

Мета статті – виявити інформаційний потенціал епістолярної спадщини П. Куліша у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського шляхом аналізу та встановлення її документного змісту, що дає змогу відтворити ретроспективну інформацію, яка доповнює та розширює уже відомі факти про особистість.

Методи дослідження. У роботі поряд із загальнонауковими методами аналізу та синтезу використано історичний, системний, типологічний та естетичний, а також методи архівної та джерелознавчої евристики, джерелознавчої критики джерел, їх текстуального аналізу та реконструкції інформації.

Наукова новизна дослідження полягає у висвітленні інформаційних ресурсів, що представляють епістолярну спадщину П. Куліша у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Детально проаналізовано наявний документний масив, насамперед листи і телеграми, у вигляді як рукописів, так і копій (зокрема й машинописні статті дослідників П. Куліша), які становлять науковий інтерес для вивчення життєвого і творчого доробку письменника.

Основні висновки. У фондах ІР НБУВ налічується близько півтори тисячі листів П. Куліша, які охоплюють довгий хронологічний діапазон та презентують імена багатьох кореспондентів, як загальновідомих, так і невідомих, а також листи без зазначення імен адресатів. Архів П. Куліша не сконсолідований в одному фонді, а розпорошений по різних фондах наукової установи: I, II, VII, X, 63, 95, 112, 131, 170, 172, 251, 315, 338 (загальна кількість становить 12 фондів). На окрему увагу у висвітленні зазначеного матеріалу заслуговують комплексні фонди № I «Літературні матеріали» та № III «Листування», а також фонд № X «Архів української Академії наук», в яких найбільше за чисельністю переважають епістолярні документи митця. Варта уваги і колекція документів П. Куліша, яка зберігається у фонді № 315 і представлена епістолярним блоком автора. У складі фонду № I зберігаються близько однієї тисячі листів П. Куліша, багато з яких не містять відомостей про адресатів (пошкоджений документ чи невстановлена особа-адресат), що заважає повною мірою відтворити ретроспективну інформацію, проте доповнює та розширює уже відомі факти.

Епістоли П. Куліша до своїх адресатів зафіксували інформацію біографічного характеру, що є цінним доповненням до його власного просопографічного портрета. Здебільшого листи письменника характеризуються інформативним змістом, оскільки розраховані на прочитання конкретною людиною. Крім того, на той час листування було одним із найголовніших засобів комунікації.

Біографії авторів

Тетяна Новальська, Київський національний університет культури і мистецтв

Докторка історичних наук, професорка

Катерина Тімофєєва, Київський національний університет культури і мистецтв

Докторка філософії

Посилання

Abramov, I. (1925, November 27). Lyst do redaktsii zhurnalu "Ukraina" z pryvodu lystiv P. Kulisha do N. Bilozerskoi, O. Kulish, L. Pidhorilskoho, Marka Vovchka [Letter to the editorial board of the journal «Ukraina» regarding letters by P. Kulish to N. Bilozerska, O. Kulish, L. Pidhorilskyi, Marko Vovchok]. (Fund 10, Storage unit 16802–16806), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Boriak, H. (1995). Natsionalna arkhivna spadshchyna Ukrainy ta derzhavnyi reiestr "Arkheorhafichna ukrainika" [The national archival heritage of Ukraine and the state register "Archeological Ukrainian"]. M. S. Hrushevskyi Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies [in Ukrainian].

Buzhynskyi, M. M. (1927). Lysty P. Kulisha do Oleksandry Hryhorivny Myloradovychivny [Letters of P. Kulish to Oleksandra Hryhorivna Myloradovychivna]. (Fund 10, Storage unit 12561), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Dokumenty Ol. On. Kulisha pro nahorodu medaliu metrych vyp. syniv Mykoly i Panteleimona i atestat Myk. Oleks. Kulisha [Documents of Ol. On. Kulish about the award of the medal of metric vol. sons Mykola and Panteleimon and the certificate of Myk. Oleks. Kulish]. (1800–1835). (Fund 2, Storage unit 2133), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Doroshkevych, O. (1924). Z Kulishevoho arkhivu – lysty Kulisha do Marka Vovchka ta O. Ohonovskoho [From the Kulish archive – letters from Kulish to Marko Vovchok and O. Ohonovskyi]. Ukraina, 4, 83–88 [in Ukrainian].

Doroshkevych, O. (1927). Kulish i Myloradovychivna [Kulish and Myloradovychivna]. (Fund 10, Storage unit 12569), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Kulish, P. (1845–1848). Shchodennyk [Diary]. (Fund 1, Case 28562), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Kulish, P. A. (1870). Khoziaistvennye zapisi [Household records]. (Fund 338, Storage unit 28), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Russian].

Kuzmenko, V. (2016). Pysmennytskyi epistoliarii v ukrainskomu literaturnomu protsesi 20–50-kh rr. XX st. [Writer’s epistolary in the Ukrainian literary process of the 20s–50s of the 20th century] [Monograph]. Alfa-M [in Ukrainian].

Kyryliuk, Ye. (1928). Chornovyi opys arkhivu Kulisha P. O. [Draft description of the archive of P. O. Kulish] (Fund 338, Storage unit 100), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Lazarevska, K. (1930–1940). Kulish i Marko Vovchok [Kulish and Marko Vovchok]. (Fund 10, Storage unit 17616), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Liashchenko, A. (n.d.). Pereliustrovanyi lyst P. Kulisha do S. T. Aksakova [Re-illustrated letter of P. Kulish to S. T. Aksakov]. (Fund 10, Storage unit 17664–17665), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Lyst L. Zhemchuzhnykova do O. Veresaia [Letter of L. Zhemchuzhnykov to O. Veresai]. (1850–1860). (Fund 3, Storage unit 4988), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Lyst Marii Hohol do P. Kulisha [Letter of Mariia Hohol to P. Kulish]. (1866, September 22). (Fund 1, Storage unit 29622), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Lyst O. Kulish do M. Starytskoho [Letter of O. Kulish to M. Starytskyi]. (1896, January 31). (Fund 338, Storage unit 23), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Lyst O. Markovycha do P. Kulisha [Letter of O. Markovych to P. Kulish]. (1858, November 13). (Fund 338, Storage unit 25), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Lyst P. Kulisha do D. Kamenetskoho [Letter of P. Kulish to D. Kamenetskyi]. (1859, April 23). (Fund 7, Storage unit 72), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Lyst P. Kulisha do Kobylianskoho [Letter of P. Kulish to Kobylianskyi]. (1861, April 9). (Fund 338, Storage unit 20), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Lyst P. Kulisha do Lesi [Letter of P. Kulish to Lesia]. (n.d.a). (Fund 1, Storage unit 29148), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Lyst P. Kulisha do Lesi [Letter of P. Kulish to Lesia]. (n.d.b). (Fund 1, Storage unit 29401), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Lyst P. Kulisha do Lesi i Hali [Letter of P. Kulish to Lesiia and Halia]. (1890, March 15). (Fund 1, Storage unit 29397), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Lyst P. Kulisha do M. Kruze [Letter of P. Kulish to M. Kruse]. (1857, July 26). (Fund 338, Storage unit 21), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Lyst P. Kulisha do M. Markovych [Letter of P. Kulish to M. Markovych]. (1898, June 26). (Fund 7, Storage unit 73), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Lyst P. Kulisha do M. Starytskoho [Letter of P. Kulish to M. Starytskyi]. (1984, September 20). (Fund 338, Storage unit 23), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Lyst P. Kulisha do Marusi-vnuchky [Letter of P. Kulish to Marusia-granddaughter]. (1891–1892, 1896). (Fund 1, Storage unit № 29427), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Lyst P. Kulisha do Mykhaila Kyrylovycha [Letter of P. Kulish to Mykhailo Kyrylovych]. (n.d.). (Fund 1, Storage unit 34137), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Lyst P. Kulisha do N. Protasova [Letter of P. Kulish to N. Protasov]. (1846, December 18). (Fund 338, Storage unit 22), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Lyst P. Kulisha do nevidomoho adresata [Letter of P. Kulish to an unknown addressee]. (n.d.). (Fund 1, Storage unit 29489), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Lyst P. Kulisha do O. Partytskoho [Letter of P. Kulish to O. Partytskyi]. (1867, May 18). (Fund 10, Storage unit 12567), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Lyst P. Kulisha do O. Veresaia [Letter of P. Kulish to O. Veresai]. (1868, November 3). (Fund 10, Storage unit 12565), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Lyst P. Kulisha do V. Hanky [Letter of P. Kulish to V. Hanka]. (1846, May 28). (Fund 10, Storage unit 12566) Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Lyst vid Nadii do P. Kulisha [Letter from Nadiia to P. Kulish]. (n.d.). (Fund 1, Storage unit 29969), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Lysty i telehramy P. Kulisha do B. Hrinchenka, V. Shraha ta in. [Letters and telegrams of P. Kulish to B. Hrinchenko, V. Shrah et al.]. (n.d.). (Fund 1, Storage unit 32490), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Lysty M. Drahomanova do P. Kulisha [Letters of M. Drahomanov to P. Kulish]. (1892–1895). (Fund 172, Storage unit 41), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Lysty M. Dykarieva do P. Kulisha [Letters of M. Dykariev to P. Kulish]. (1892, September 10). (Fund 1, Storage unit 29636), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Lysty M. Dykarieva do P. Kulisha [Letters of M. Dykariev to P. Kulish]. (1893, July 28). (Fund 1, Storage unit 29637), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Lysty O. Kulish do N. Bilozerskoi [Letters of O. Kulish to N. Bilozerska]. (1862–1907). (Fund 315, Storage unit 34–80), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Lysty P. Kulisha do A. Shyshatskoho-Ilicha [Letters of P. Kulish to A. Shyshatskyi-Ilich]. (1856– 1857). (Fund 63, Storage unit 38–44), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Lysty P. Kulisha do D. Palchykova [Letters of P. Kulish to D. Palchykov]. (1860–1861). (Fund 315, Storage unit 18–26), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Lysty P. Kulisha do M. Bilozerskoi [Letters of P. Kulish to M. Bilozerska]. (1851–1853). (Fund 1, Storage unit 29430–29435), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Lysty P. Kulisha do M. Symonova [Letters of P. Kulish to M. Symonov]. (1867–1868). (Fund 315, Storage unit 27–29), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Lysty P. Kulisha do M. Yuzefovycha [Letters of P. Kulish to M. Yuzefovych]. (1843–1847). (Fund 315, Storage unit 30), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Lysty P. Kulisha do M. Yuzefovycha [Letters of P. Kulish to M. Yuzefovych]. (1843–1846). (Fund 338, Storage unit 24), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Lysty P. Kulisha do nevstanovlenykh osib [Letters of P. Kulish to unidentified persons]. (n.d.). (Fund 3, Storage unit 45293–45294), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Lysty P. Kulisha do O. Hattsuka [Letters of P. Kulish to O. Hattsuk]. (1874, June 4 – September 15). (Fund 315, Storage unit 9–15), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Lysty P. Kulisha do P. Hlibovoi [Letters of P. Kulish to P. Hlibova]. (1860–1861). (Fund 338, Storage unit 11–12), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

P. Kulish do I. Puliuia [P. Kulish to I. Puliui]. (1889, July 28). (Fund 3, Storage unit 400), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Peretts, L. (1843–1861). Lystuvannia P. O. Kulisha z P. P. Pletnovym [Correspondence between P. O. Kulish and P. P. Pletnov]. (Fund 10, Storage unit 17926), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Petrov, V. (1920–1930). Kulish ta Kyrylo-Mefodiivske tovarystvo [Kulish and the Kyrylo and Mefodii Society]. (Fund 10, Storage unit 17931), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Pismo P. A. Kulisha v obshchestvo derptskikh studentov kollegium v drevnem russkom gorode Iureve [Letter of P. A. Kulish to the society of derpt students collegium in the ancient Russian city of Iurev]. (1890, March 28). (Fund 1, Storage unit 29249), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Russian].

Savchenko, F. (n.d.). Nenadrukovani lysty Kulisha do Bodianskoho [Unprinted letters of Kulish to Bodianskyi]. (Fund 10, Storage unit 14765), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Vozniak, M. (1929). Piat lystiv P. Kulisha do Ol. Biloborodova [Five letters of P. Kulish to Ol. Biloborodov]. (Fund 10, Storage unit 17005), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Zapyska vid O. Markovycha do P. Kulisha [Note from O. Markovych to P. Kulish]. (1859, April 11). (Fund 338, Storage unit 26), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Zhytetskyi, I. (n.d.). Kulish i Kostomarov (nenadrukovane lystuvannia 1860–1870-kh rr.). [Kulish and Kostomarov (unpublished correspondence of the 1860s–1870s)]. (Fund 10, Storage unit 17360), Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-15

Як цитувати

Новальська, Т., & Тімофєєва, К. (2023). Інформаційний потенціал епістолярної спадщини П. Куліша у фондах національної бібліотеки україни ім. В. І. Вернадського. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, (12), 10–26. https://doi.org/10.31866/2616-7654.12.2023.293564

Номер

Розділ

БІБЛІОТЕКА У ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ