Кібербезпека та кіберзахист: питання порядку денного в українському суспільстві

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7654.10.2022.269495

Ключові слова:

кібергігієна, кіберзахист, кібербезпека, мережа інтернет, спеціальність «Кібербезпека», кіберзагроза, закон, рекомендація

Анотація

Метою статті є аналіз понять «кібергігієна», «кібербезпека», «кіберзахист» та з’ясу­вання ролі тих процесів, що тлумачаться цими термінами у сучасному житті людини; ви­значення головних досягнень в українському законодавстві щодо правового регулювання кібернетичної сфери; виокремлення ключових правил дотримання кібергігієни.

Методологія дослідження реалізована застосуванням наукових методів терміноло­гічного аналізу при зіставленні дефініцій відповідних термінів; статистичного методу – для узагальнення кількісних показників, що характеризують підвищення зацікавленості закладів вищої освіти у підготовці фахівців із кібербезпеки; порівняння і узагальнення, що дозволили всебічно розкрити порушену у дослідженні проблему

Наукова новизна дослідження полягає у: наголошенні на важливості та необхідності співпраці українських організацій із закордонними партнерами у сфері захисту інформа­ції, що міститься у кіберпросторі; виявленні та простеженні тенденцій щодо підвищення кібербезпеки зі сторони науки, освіти, державного управління.

Висновки. Розгляд питання забезпечення в Україні кіберзахисту інформації, кібер­безпеки при користуванні мережею інтернет, кібергігієни показав, що українські фахівці зробили значний крок уперед у цих питаннях, і це підтверджується міжнародними статис­тичними даними.

Аналіз прийнятих останнім часом на національному рівні законодавчих, норматив­но-правових актів і нормативних документів підтвердив тезу про те, що поступово укра­їнське законодавство з питань кібербезпеки переорієнтовується на світові тенденції та запозичує позитивний іноземний досвід. Однак існують і невирішені досі нагальні питан­ня, серед яких ключовим є зведення понятійного апарату кібербезпеки до закріплених на законодавчому рівні тлумачень.

Важливе також питання подальшого поглиблення міжнародного співробітництва у пи­таннях кіберзахисту та кібербезпеки, створення спільних міждержавних платформ для об­міну інформацією.

Не менш важливим є розвиток і розширення освітніх програм спеціальності 125 «Кі­бербезпека» у закладах вищої освіти України. Як показали результати дослідження, заці­кавлення цією професією серед молоді останнім часом зростає.

Біографія автора

Зоряна Свердлик, Київський національний університет культури і мистецтв

Кандидатка історичних наук, доцентка, доцентка кафедри інформаційних технологій Київського національного університету культури і мистецтв

Посилання

Aushev, Ye. (2020, February 11). Bezpeka v interneti: naiprostishi pravyla zakhystu danykh [Security on the Internet: the simplest rules of data protection]. BBC News Ukraina. https://www.bbc.com/ukrainian/blogs-51444737 [in Ukrainian].

Bakalinska, O., & Bakalynskyi, O. (2019). Pravove zabezpechennia kiberbezpeky v Ukraini [Legal provision of cyber security in Ukraine]. Entrepreneurship, Economy and Law, 9, 100–107. https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.9.17 [in Ukrainian].

Vstupna kampaniia 2022 [Admission campaign 2022]. (n.d.). Yedyna derzhavna elektronna baza z pytan osvity. Retrieved September 30, 2022 from https://vstup.edbo.gov.ua/offers/ [in Ukrainian].

Holovka, A. (2016). Zakhyst kiberprostoru yak skladova informatsiinoi bezpeky Ukrainy v umovakh hibrydnoi viiny [Cyberspace protection as a component of Ukraine’s information security in conditions of hybrid warfare]. Young Scientist, 4(31) 333–336 [in Ukrainian].

Cabinet of Ministers of Ukraine. (2019, September 2). Deiaki pytannia optymizatsii systemy tsentralnykh orhaniv vykonavchoi vlady [Some issues of optimization of the system of central executive bodies] (Resolution No. 829). Government portal. https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-optimizaciyi-sistem-829 [in Ukrainian].

State Service of Special Communications and Information Protection of Ukraine. (2021, October 26). Zahalni pravyla obminu informatsiieiu pro kiberintsydenty. Protokol TLP [General rules for exchanging information about cyber incidents. TLP protocol]. Retrieved August 23, 2022 from https://cip.gov.ua/ua/news/zagalni-pravila-obminu-informaciyeyu-pro-kiberincidenti-protokol-tlp [in Ukrainian].

Kiberhihiiena… Shcho tse? I 5 rechei, yaki slid znaty pro tse [Cyber hygiene... What is it? And 5 things to know about it]. (2021, March 18). Itech. https://itech.co.ua/novyny/kiberhihiiena-shcho-tse-i-5-rechej-iaki-slid-znaty-pro-tse/ [in Ukrainian].

Kochan, I. (2016). Slova z komponentom kiber- u suchasnii ukrainskii movi [The words with component cyber- in modern ukrainian language]. Visnyk of the Lviv University. Series Philology, 63, 277–285 [in Ukrainian].

Lisovska, Yu. (2019). Kiberbezpeka: ryzyky ta zakhody [Cyber security: risks and measures]. Kondor [in Ukrainian].

Cabinet of Ministers of Ukraine. (2019, September 18). Pytannia Ministerstva tsyfrovoi transformatsii [Issues of the Ministry of Digital Transformation] (Resolution No. 856). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2019-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Pro CERT-UA [About CERT-UA]. (n.d.). CERT-UA. Retrieved August 23, 2022 from https://cert.gov.ua/about-us [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (2006, February 23). Pro Derzhavnu sluzhbu spetsialnoho zviazku ta zakhystu informatsii Ukrainy [On the State Service for Special Communications and Information Protection of Ukraine] (Law No. 3475-IV). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3475-15#Text [in Ukrainian].

President of Ukraine. (2005, November 7). Pro doderzhannia prav liudyny pid chas provedennia operatyvno-tekhnichnykh zakhodiv [On the observance of human rights during operational and technical measures] (Decree No. 1556/2005). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556/2005#Text [in Ukrainian].

State Service of Special Communications and Information Protection of Ukraine. (2021, October 6). Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii shchodo pidvyshchennia rivnia kiberzakhystu krytychnoi informatsiinoi infrastruktury [On the approval of Methodological recommendations for increasing the level of cyber protection of critical information infrastructure] (Order No. 601). https://cip.gov.ua/services/cm/api/attachment/download?id=48543 [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (2017, October 5). Pro osnovni zasady zabezpechennia kiberbezpeky Ukrainy [On the Basic Principles of Cybersecurity in Ukraine] (Law No. 2163-VIII). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text [in Ukrainian].

President of Ukraine. (2021, August 26). Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 14 travnia 2021 roku "Pro Stratehiiu kiberbezpeky Ukrainy" [On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated May 14, 2021 "On the Cybersecurity Strategy of Ukraine"] (Decree No. 447/2021). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/447/2021#Text [in Ukrainian].

Skybun, O. Zh. (2021). Kiberhihiiena yak skladova formuvannia tsyfrovoi derzhavy [Cybergigiena as a component of the formation of a digital state]. Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine. Series "Public Administration", 2(101), 39–46 [in Ukrainian].

Trofymenko, O., Prokop, Yu., Lohinova, N., & Zadereiko, O. (2019). Kiberbezpeka Ukrainy: analiz suchasnoho stanu [Cybersecurity of Ukraine: Analysis of the current situation]. Ukrainian Information Security Research Journal, 21(3), 150–157. https://doi.org/10.18372/2410-7840.21.13951 [in Ukrainian].

Ukraina posila 25 mistse u mizhnarodnomu reitynhu z kiberbezpeky [Ukraine ranked 25th in the National Cyber Security Index]. (2020, December 10). Government portal. https://www.kmu.gov.ua/news/ukrayina-posila-25-misce-u-mizhnarodnomu-rejtingu-z-kiberbezpeki [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Як цитувати

Свердлик, З. (2022). Кібербезпека та кіберзахист: питання порядку денного в українському суспільстві. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, (10), 175–188. https://doi.org/10.31866/2616-7654.10.2022.269495

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ