Сучасні тенденції розвитку інформаційно-аналітичного забезпечення у контексті прийняття ефективних управлінських рішень

(на прикладі органів державної влади України)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7654.10.2022.269493

Ключові слова:

управлінська діяльність, інформаційно-аналітичне забезпечення, інформаційно-аналітичні системи, інноваційні технології, державне управління

Анотація

Мета статті – виявити особливості і тенденції розвитку інформаційно-аналітичних систем, що сприяють ефективній управлінській діяльності в органах влади України.

Методологія дослідження базується на застосуванні системного методу, методів аналізу та синтезу, логічного, системно-структурного та компаративістського аналізу, а також когнітивного аналізу, що дозволили виділити базові сутнісні характеристики управлінської діяльності та визначити напрями, принципи, форми і методи підвищення ефективності управлінської діяльності завдяки використанню сучасних інформаційно-аналітичних систем.

Наукова новизна. Досліджено особливості інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної влади України на початку третього десятиліття ХХІ ст.; розглянуто основні проблеми та визначено перспективи розвитку інформаційно-аналітичної діяльності на сучасному етапі; проаналізовано специфіку сучасних процесів інформатизації управління за допомогою інноваційних інформаційно-аналітичних технологій підтримки прийняття рішень.

Висновки. Будь-яка управлінська діяльність – це процес перероблення інформації про стан об’єкта управління та вироблення рішень про його збереження і поступальний розвиток в часі та просторі в умовах різноманітних обмежень та стримуючих факторів. Підвищенню ефективності управлінських рішень може посприяти лише систематизована, комплексна інформація, тобто така, що поєднує в собі різноманітні види та відомості, історично і логічно пов’язані, які надходять у чітко визначеному порядку і послідовності. Дотримання цієї вимоги дозволяє суб’єкту управління постійно переглядати соціальний об’єкт у всій його складності та багатоманітності, коригувати його функціонування і розвиток відповідно до кожної конкретної ситуації.

Інформаційно-аналітичні системи роблять значний внесок у процес прийняття управлінських рішень – їх впровадження позитивно вплинуло на це на різних рівнях державного управління, змінивши спосіб і швидкість надання інформації особам, які приймають рішення, надаючи актуальну, своєчасну та точну інформацію.

Ряд об’єктивних і суб’єктивних факторів на сучасному етапі зумовлюють необхідність: розробок різноманітних стратегій інформаційно-аналітичних систем для задоволення організаційних потреб органів державного управління; розробок стратегій успішного інтегрування нових технологій у власну діяльність, включно з відповідним фінансуванням та адекватним технічним обслуговуванням для забезпечення необхідного потоку інформації для прийняття рішень із короткострокового та довгострокового планування; надання співробітникам адекватної підготовки для забезпечення ефективного використання інформаційно-аналітичних систем.

Біографія автора

Сергій Палій, Київський національний університет культури і мистецтв

Аспірант

Посилання

V Ukraini prezentuvaly suchasnu systemu "SOTA", yaka mistyt vycherpnu informatsiiu z riznykh sfer zhyttiediialnosti krainy, bilshist danykh bude publichnoiu [In Ukraine, a modern system "SOTA" was presented, which contains comprehensive information on various spheres of the country’s life, most of the data will be public]. (2021, October 5). President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy. https://www.president.gov.ua/news/v-ukrayini-prezentuvali-suchasnu-sistemu-sota-yaka-mistit-vi-70933 [in Ukrainian].

Vasylenko, V. A. (2003). Teoriia i praktyka rozrobky upravlinskykh rishen [Theory and practice of development of management solutions]. Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].

Horovyi, V. M. (2006). Sluzhba informatsiino-analitychnoho zabezpechennia orhaniv derzhavnoi vlady Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho (1992–2006): etapy stanovlennia [Service of information and analytical support of state authorities of the National Library of Ukraine named after V. I. Vernadskyi (1992–2006): stages of formation]. Archives of Ukraine, 1–6(259), 71–78 [in Ukrainian].

Hranchak, T. (2009). Informatsiino-analitychnyi suprovid upravlinskykh rishen z realizatsii derzhavnoi etnonatsionalnoi polityky [Informational and Analytical Support of Management Decisions on the Implementation of State Ethno-National Policy]. Academic Papers of Vernadsky National Library of Ukraine, 23, 139–155 [in Ukrainian].

Kobieliev, O. M. (2012). Informatsiina analityka v strukturi bibliotechnoi diialnosti v Ukraini [Information analytics in the structure of library activity in Ukraine] [Monograph]. Kharkiv State Academy of Culture [in Ukrainian].

Lysenko, T. (2022). Suchasnyi stan i providni tendentsii u roboti ukrainskykh informatsiinykh tsentriv na osnovi analizu kontentu vebsaitiv [ Present Status and Leading Trends in the Work of Ukrainian Informative Centres Based on the Analysis of Websites Content]. Ukrainian Journal on Library and Information Science, 9, 148–163. https://doi.org/10.31866/2616-7654.9.2022.259195 [in Ukrainian].

Karim, A. J. (2011). The Significance of Management Information Systems for Enhancing Strategic and Tactical Planning. Journal of Information Systems and Technology Management, 8(2), 459–470. http://dx.doi.org/10.4301/s1807-17752011000200011 [in English].

Dinah, D. S. (2020). Management Information System and Managerial Decision Making of Business Organisations. Bingham International Journal of Accounting and Finance (BIJAF), 365–371. http://35.188.205.12:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/412/6.pdf?sequence=1&isAllowed=y [in English].

Rubtcova, M. V., & Pavenkov, O. V. (2019, April 23–24). Information Technology in Government Decision Making: Current Trends. In The IIER – 628th International Conference on Advances in Business Management and Information Technology (ICABMIT). CHENNAI, Tamil Nadu, India. https://ssrn.com/abstract=3376957 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Як цитувати

Палій, С. (2022). Сучасні тенденції розвитку інформаційно-аналітичного забезпечення у контексті прийняття ефективних управлінських рішень: (на прикладі органів державної влади України). Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, (10), 166–174. https://doi.org/10.31866/2616-7654.10.2022.269493

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ