«Управління документацією у цифровому середовищі» – освітньо-професійна програма цифрового спрямування

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7654.10.2022.269490

Ключові слова:

документознавець, цифрова документація, цифрове середовище, ІТ-управління, інформаційна, бібліотечна та архівна справа, освітньо-професійна програма

Анотація

Метою статті є окреслення ІТ-управлінської складової, яка визначає інноваційність освітньо-професійної програми документознавчого профілю «Управління документацією у цифровому середовищі».

Методи, застосовані у дослідженні: термінологічний аналіз – для обґрунтування термінів «управління документацією» та «цифрове середовище організації»; гіпотетико-дедуктивний – для виявлення трудових функцій, завдань та видів діяльності фахівця з управління документацією у цифровому середовищі.

Наукова новизна полягає у пропозиції освітньо-професійної програми документознавчого профілю «Управління документацією у цифровому середовищі» як актуальної спеціалізації в умовах цифрових трансформацій суспільства загалом та документно-інформаційної сфери зокрема, обґрунтуванні трудових функцій, завдань та видів діяльності фахівця. Запропоновано визначення «управління документацією у цифровому середовищі підприємства» як поліфункціональний напрям діяльності з організації документаційного забезпечення управління, здійснюваний шляхом стратегічного планування, керівництва побудовою і використання цифрової інфраструктури підприємства.

Висновки. Реалізація державних програм цифровізації всіх сфер суспільної практики потребує відповідного кадрового забезпечення – фахівцями документознавчого профілю за освітньо-професійною програмою з умовною назвою «Управління документацією у цифровому середовищі» із кваліфікацією «документознавець, менеджер з управління документацією у цифровому середовищі».

Узагальненим напрямом діяльності фахівця є стратегічне планування і керівництво впровадженням єдиної системи управління документами організації.

Сучасними техніко-технологічними вимогами щодо компетентностей у галузі управління документацією у цифровому середовищі є знання трендів цифрових технологій, стандартів та нормативних документів, які регулюють життєвий цикл ІТ-систем і продуктів, уміння вибудовувати технологічну політику організації тощо.

Інноваційність освітньо-професійної програми визначається складовою «ІТ-управління» у об’єкті вивчення та діяльності документознавця.

Конвергентність пропонованої освітньо-професійної програми потребує предметного розгляду змісту її ІТ-управлінської складової для формування навчальних планів підготовки, імперативом яких є базова документознавча освіта за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Біографії авторів

Оксана Матвієнко, Київський національний університет культури і мистецтв

Професорка, докторка педагогічних наук, кандидатка технічних наук, професорка кафедри інформаційних технологій Київського національного університету культури і мистецтв

Михайло Цивін, Міжрегіональна академія управління персоналом

Кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри дизайну Міжрегіональної академії управління персоналом

Посилання

Bilovus, L. I., Homotiuk O. Ye., Lishchynska, N. M., & Nedoshytko, I. R. (2021). Spetsialni leksemy u predmetnii oblasti upravlinnia dokumentatsiieiu [Special lexical items in the domain area of records administration]. Library Science. Record Studies. Informology, 3, 14–22. https://doi.org/10.32461/2409-9805.3.2021.244712 [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba zainiatosti. (n.d.). Soft Skills. Retrieved September 1, 2022 from http://profi.dcz.gov.ua/ [in Ukrainian].

Ministerstvo pratsi ta sotsialnoi polityky Ukrainy. (2007, October 29). Dovidnyk kvalifikatsiinykh kharakterystyk profesii pratsivnykiv. Vypusk 1. Profesii pratsivnykiv, shcho ye zahalnymy dlia vsikh vydiv ekonomichnoi diialnosti. Rozdil 3. Diialnist orhaniv upravlinnia pidpryiemstvamy [Handbook of qualification characteristics of employees’ professions. Issue 1. Professions of employees that are common to all types of economic activity. Section 3. Activities of management bodies of enterprises] (Order No. 583). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0583203-07#Text [in Ukrainian].

Ukrainskyi derzhavnyi naukovo-doslidnyi instytut tekhnolohii tovarno-hroshovoho obihu, finansovykh i fondovykh rynkiv. (2017). Informatsiia ta dokumentatsiia. Systemy keruvannia dokumentamy. Osnovni polozhennia i slovnyk terminiv [Information and documentation. Document management systems. Basic provisions and glossary of terms] (DSTU ISO 30300:2015) [in Ukrainian].

Kuleshov, S., & Barabash, V. (2020). Dokumentoznavstvo yak naukova i navchalna dystsyplina v suchasnii Ukraini: yaki shliakhy rozvytku? [Documentation science as a scientific and educational discipline in modern Ukraine: what are the ways of development?]. Society. Document. Communication. Series "Historical Sciences", 9, 131–149. https://doi.org/10.31470/2518-7600-2020-9-131-149 [in Ukrainian].

Kuleshov, S. H., & Prokopenko, I. P. (2003). Upravlinnia dokumentatsiieiu: pidhotovka fakhivtsiv u vyshchykh shkolakh za rubezhem [Administration through documentation: the training of specialists in institutions of higher learning abroad]. Archives of Ukraine, 1–3, 53–64 [in Ukrainian].

Matviienko, O. V., & Tsyvin, M. N. (2021a). Menedzher tsyfrovykh transformatsii u sferi bibliotechno-informatsiinoi ta arkhivnoi diialnosti: haluzeva spetsializatsiia [Manager of digital transformations in the field of library information and archival activity: industry specialization]. Library Science. Record Studies. Informology, 2, 14–22. https://doi.org/10.32461/2409-9805.2.2021.238774 [in Ukrainian].

Matviienko, O., & Tsyvin, M. (2021b). "Tsyfrovi" profesii informatsiinoho fakhivtsia: osvitni perspektyvy i vymohy rynku pratsi ["Digital" professions of the information specialist: educational prospects and labor market requirements]. Ukrainian Journal on Library and Information Science, 7, 58–70. https://doi.org/10.31866/2616-7654.7.2021.233279 [in Ukrainian].

Matviienko, O., & Tsyvin, M. (2021c). "Tsyfrovi transformatsii" spetsialnosti 029 "Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava" ["Digital Transformations" of Specialty 029 "Information, Library and Archival Affairs"]. Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, 4(2), 146–158. https://doi.org/10.31866/2617-796X.4.2.2021.247473 [in Ukrainian].

Derzhavnyi komitet Ukrainy z pytan tekhnichnoho rehuliuvannia ta spozhyvchoi polityky. (2010). Klasyfikator profesii DK 003:2010 [Classifier of professions DK 003:2010]. Derzhspozhyvstandart Ukrainy [in Ukrainian].

Klasyfikator upravlinskoi dokumentatsii NK 010:2021 [Classifier of management documentation NC 010:2021]. (2021). Ukrainian Research Institute of Archival Affairs and Record Keeping. https://undiasd.archives.gov.ua/doc/klasifikator.pdf [in Ukrainian].

Novalska, T., & Bachynska, N. (2022). Internet-marketoloh za spetsialnistiu "Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava": funktsii ta kompetentnosti u konverhentnykh profesiinykh praktykakh [Internet Marketing Specialist in Programme Subject Area "Information, Library and Archival Studies": Functions and Competences in Convergent Professional Practices]. Ukrainian Journal on Library and Information Science, 9, 125–136. https://doi.org/10.31866/2616-7654.9.2022.259187 [in Ukrainian].

Novalska, T., & Kasian, V. (2021). Teoretyko-metodolohichni zasady pidhotovky internet-marketoloha za spetsialnistiu 029 "Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava" [Theoretical and Methodological Fundamentals of Internet Marketing Training in Specialty 029 "Information, Library and Archival Affairs"]. Ukrainian Journal on Library and Information Science, 7, 71–82. https://doi.org/10.31866/2616-7654.7.2021.233297 [in Ukrainian].

Ministerstvo tsyfrovoi transformatsii Ukrainy. (2021, November 21). Ramka tsyfrovykh kompetentnostei dlia derzhavnykh sluzhbovtsiv Ukrainy [Framework of digital competences for civil servants of Ukraine]. https://osvita.diia.gov.ua/uploads/0/2619-ramka_derzsluzbovci_3_compressed.pdf [in Ukrainian].

Ministerstvo tsyfrovoi transformatsii Ukrainy. (2021). Opys Ramky tsyfrovoi kompetentnosti dlia hromadian Ukrainy [Description of the framework of digital competence for citizens of Ukraine]. https://bit.ly/3FKOVN0 [in Ukrainian].

Ministerstvo tsyfrovoi transformatsii Ukrainy. (2021). Opys Ramky tsyfrovoi kompetentnosti dlia pidpryiemtsiv Ukrainy [Description of the framework of digital competence for entrepreneurs of Ukraine]. https://osvita.diia.gov.ua/uploads/0/2605-co_ramka_pidpriemca_11_2021_compressed.pdf [in Ukrainian].

Taras Shevchenko National University of Kyiv. (2018). Osvitno-profesiina prohrama "Arkhivistyka ta upravlinnia dokumentatsiieiu": spetsialnist 029 "Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava", haluz znan 02 "Kultura i mystetstvo" [Educational and professional program "Archivistics and documentation management": specialty 029 "Information, library and archival affairs", branch of knowledge 02 "Culture and art"]. https://drive.google.com/file/d/1sr1gbTPuYFgQl_QyQXNP21bHkk5-HVZo/view [in Ukrainian].

Natsionalna metalurhiina akademiia Ukrainy. (2021). Osvitno-profesiina prohrama "Proiektnyi menedzhment": spetsialnist 073 "Menedzhment", haluz znan 07 "Upravlinnia ta administruvannia" [Educational and professional program "Project Management": specialty 073 "Management", branch of knowledge 07 "Management and administration"]. https://nmetau.edu.ua/file/opp_proektniy_menedzhment.pdf [in Ukrainian].

Kharkiv National University of Radio Electronics. (2022). Osvitno-naukova prohrama "Upravlinnia proektamy v haluzi informatsiinykh tekhnolohii": spetsialnist 122 "Kompiuterni nauky", haluz znan 12 "Informatsiini tekhnolohii" [Educational and scientific program "Project management in the field of information technologies": specialty 122 "Computer sciences", branch of knowledge 12 "Information technologies"]. https://nure.ua/wp-content/uploads/Education_programs/2022/2022_mag_122_onp_upgit.pdf [in Ukrainian].

Ministry of Education and Science of Ukraine. (2018, December 12). Standart vyshchoi osvity Ukrainy : haluz znan 02 "Kultura i mystetstvo", spetsialnist 029 "Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava" [Standard of higher education of Ukraine: field of knowledge 02 "Culture and art", specialty 029 "Information, library and archival work"] (Order No. 1378). https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2021/07/28/029-Inform.bibliot.ta.arkh.spr-bakalavr.28.07.pdf [in Ukrainian].

Fedoruk, O. M. (2020). Formuvannia fakhovoi kompetentnosti maibutnikh dokumentoznavtsiv v haluzi elektronnoho dokumentoobihu u profesiinoi pidhotovtsi [Formation of professional competence of future document experts in the field of electronic document circulation in professional training] [Doctoral Dissertation, Rivne State University of the Humanities] [in Ukrainian].

Yurov, Yu. (2015). Kerivnyk proektiv ta prohram u sferi materialnoho (nematerialnoho) vyrobnytstva: dialektychnyi kharakter posady [Head of projects and programs in the field of material (non-material) production: the dialectical nature of the position]. Kadrovyk-01, 12. https://ekadrovik.mcfr.ua/473720 [in Ukrainian].

Digital Agility. Accelerate digital delivery and Improve your ability to react and innovate. (n.d.). Chakray. Retrieved September 1, 2022 from https://www.chakray.com/initiatives/digital-agility [in English].

McGuire, L. (2020, August 4). What Is Digital Agility? Formstack. https://www.formstack.com/resources/blog-what-is-digital-agility [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Як цитувати

Матвієнко, О., & Цивін, М. (2022). «Управління документацією у цифровому середовищі» – освітньо-професійна програма цифрового спрямування. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, (10), 151–164. https://doi.org/10.31866/2616-7654.10.2022.269490

Номер

Розділ

БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНА ОСВІТА