Особливості розбудови системи вищої бібліотечно-інформаційної освіти в країнах Азії

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7654.10.2022.269488

Ключові слова:

вища бібліотечно-інформаційна освіта, країни Азії, міждисциплінарний підхід, освітній напрям «Library and Information Management», бакалаврські, магістерські та докторські освітні програми

Анотація

Метою дослідження є визначення сучасного стану та тенденцій розвитку моделей вищої бібліотечно-інформаційної освіти в країнах Азії, встановлення можливостей запозичення їх кращих освітніх практик в Україні. У статті визначено азійські країни-лідери модернізації національних систем вищої ступеневої бібліотечно-інформаційної освіти, серед яких як розвинуті країни світу (Японія), так і країни, що швидко розвиваються (Китай, Республіка Корея, Сінгапур, Індонезія, Малайзія, Туреччина, Філіппіни).

Методологія дослідження базується на використанні евристичних можливостей соціокультурного та системного підходів, джерелознавчому та компаративному методах, контент-аналізі бакалаврських і магістерських освітніх програм бібліотекознавчого спрямування.

Наукова новизна дослідження полягає у доведенні спільного та відмінного в системах вищої бібліотечно-інформаційної освіти провідних азійських країн, уведенні до наукового обігу результатів аналізу змісту та структури бібліотекознавчих освітніх програм кращих університетів провідних країн Азії. Зазначено, що ці освітні заклади успішно імплементували в освітню практику всі базові принципи Болонського процесу, що сприяло підвищенню якості підготовки бібліотечних фахівців, їх конкурентоспроможності на світовому ринку праці.

Зроблено висновки щодо основних принципів, закладених в основу модернізації бібліотекознавчих освітніх програм, встановлено соціокультурні, економічні, географічні та політичні чинники, що зумовили різноманіття моделей підготовки інформаційних фахівців різних рівнів. Визначено специфіку ступеневої підготовки бакалаврів, магістрів і докторів філософії зі спеціальності «Бібліотекознавство та інформаційні науки» у провідних азійських університетах, охарактеризовано профілі та зміст їх освітніх програм. Встановлено організаційні та когнітивні особливості підготовки бібліотечно-інформаційних кадрів різних освітніх рівнів, охарактеризовано ключові компетентності, які набувають здобувачі освіти під час їх опанування. Наголошено на перспективних для України здобутках та інноваціях кращих моделей підготовки бібліотечно-інформаційних фахівців у країнах Азії, які варто реалізувати в межах єдиної інтегрованої спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

Біографія автора

Анатолій Гуменчук, Національна академія образотворчого мистецтва

Кандидат історичних наук, доцент, Перший проректор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури

Посилання

Humenchuk, A. V. (2021a). Mizhnarodni vymohy do harmonizatsii osvitnikh prohram pidhotovky fakhivtsiv u haluzi bibliotekoznavstva ta informatsiinykh nauk [International requirements for harmonizing educational programs for training specialists in library and information science]. Visnyk of Kharkiv State Academy of Culture, 59, 33–43. https://doi.org/10.31516/2410-5333.059.031 [in Ukrainian].

Humenchuk, A. V. (2021b). Napriamy modernizatsii vyshchoi bibliotechnoi osvity v KNR [Directions of higher library education modernization in China]. Visnyk of Kharkiv State Academy of Culture, 60, 89–98. https://doi.org/10.31516/2410-5333.060.081 [in Ukrainian].

Kazymi, P., & Kunanets, N. (2014). Providnyi tsentr bibliotechnoi osvity Azerbaidzhanskoi Respubliky [Leading center of library education of the Republic of Azerbaijan]. Bibliotechnyi visnyk, 3, 26–31 [in Ukrainian].

Matviienko, O., & Tsyvin, M. (2021). "Tsyfrovi" profesii informatsiinoho fakhivtsia: osvitni perspektyvy i vymohy rynku pratsi ["Digital" Professions of the Information Specialist: Educational Prospects and Labor Market Requirements]. Ukrainian Journal on Library and Information Science, 7, 58–70. https://doi.org/10.31866/2616-7654.7.2021.233279 [in Ukrainian].

Novalska, T., & Kasian, V. (2021). Teoretyko-metodolohichni zasady pidhotovky internet-marketoloha za spetsialnistiu 029 "Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava" [Theoretical and Methodological Fundamentals of Internet Marketing Training in Specialty 029 "Information, Library and Archival Affairs"]. Ukrainian Journal on Library and Information Science, 7, 71–82. https://doi.org/10.31866/2616-7654.7.2021.233297 [in Ukrainian].

Solianyk, A. A. (2020, February 25–28). Modeli staloho rozvytku vyshchoi bibliotechno-informatsiinoi osvity: zarubizhnyi dosvid [Models of sustainable development of higher library and information education: foreign experience]. In Suchasna informatsiino-bibliotechna osvita: oriientyry spivtvorennia [Modern information and library education: orientations of co-creation], Proceedings of the X International Scientific and Practical Conference (pp. 13–17). VHO Ukrainska bibliotechna asotsiatsiia [in Ukrainian].

Tolmach, M. (2022). Tsyfrova kompetentnist bibliotechnykh fakhivtsiv yak chynnyk diialnosti bibliotek v umovakh tsyfrovoi transformatsii [Digital Competence of Librarians as a Factor of Library Activity in the Context of Digital Transformation]. Ukrainian Journal on Library and Information Science, 9, 57–69. https://doi.org/10.31866/2616-7654.9.2022.259152 [in Ukrainian].

Carretero, S., Vuorikari, R., & Punie, Y. (2017). DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use. Publications Office of the European Union. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC106281 [in English].

Curriculum. (2021). Pusan National University. Library, Archive and Information Studies. https://lais.pusan.ac.kr/lais/62706/subview.do [in English].

Doctor of Philosophy. Communication and Information: Curriculum. (n.d.). Nanyang Technological University. Retrieved November 28, 2022 from https://www.ntu.edu.sg/education/graduate-programme/doctor-of-philosophy#additionaiInformation [in English].

Master of Communication Studies (Research). Communication: Curriculum. (n.d.). Nanyang Technological University. Retrieved November 27, 2022 from https://www.ntu.edu.sg/education/graduate-programme/master-of-communication-studies#additionaiInformation [in English].

QS World University Rankings. (2022). QS TOPUNIVERSITIES. https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/ [in English].

School of Knowledge Science and Library Science, School of Informatics. (n.d.). University of Tsukuba. Retrieved November 25, 2022 from https://klis.tsukuba.ac.jp/goal_eng.html [in English].

Wee Kim Wee School of Communication and Information. College of Humanities, Arts, and Social Sciences: Communicate Change. (n.d.). Nanyang Technological University. Retrieved November 27, 2022 from https://www.ntu.edu.sg/docs/librariesprovider143/undergraduate/wkwsci---undergraduate-programmes.pdf?sfvrsn=5304d0f4_1 [in English].

Schniederjürge, A. (Ed.). (2007). World Guide to Library, Archive and Information Science Education (3rd ed.). KG Saur [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Як цитувати

Гуменчук, А. (2022). Особливості розбудови системи вищої бібліотечно-інформаційної освіти в країнах Азії. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, (10), 137–150. https://doi.org/10.31866/2616-7654.10.2022.269488

Номер

Розділ

БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНА ОСВІТА