Освітньо-професійна програма «Інтернет-журналістика та блогінг»: міждисциплінарність у змісті спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7654.10.2022.269486

Ключові слова:

інтернет-журналістика, блогінг, бібліотечна журналістика, інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Анотація

Мета дослідження – виявлення і обґрунтування переліку компетентностей, необхідних фахівцю у межах міждисциплінарної спеціалізації «Інтернет-журналістика та блогінг» за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Методологія дослідження базується на використанні сукупності загальнонаукових і спеціальних методів: аналізу та синтезу, методу порівняльного аналізу для зіставлення стандартів вищої освіти, які утворюють предметне поле діяльності майбутнього фахівця спеціалізації « Інтернет-журналістика та блогінг» за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»; метод контент- аналізу при дослідженні текстів і документів; гіпотетичний метод при обґрунтуванні необхідності інтернет-журналістики у предметності діяльності інституцій та інфраструктури документно-інформаційної сфери.

Наукова новизна полягає у виявленні переліку компетентностей, необхідних фахівцю у межах міждисциплінарної спеціалізації « Інтернет-журналістика та блогінг» за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» та обґрунтуванні основного фокусу освітньої програми, який окреслено як формування та розвиток професійної компетентності у забезпеченні прес-стратегій у різних формах їх реалізації в цифровому соціально-інформаційному середовищі як інтегративної діяльності, що включає інформаційно(документно)-комунікативну та журналістську компоненти.

Висновки. Підвищення конкурентоспроможності сучасних фахівців унормовується сьогодні введенням до освітнього процесу міждисциплінарних освітніх програм. Пропозиція освітньо-професійної програми « Інтернет-журналістика та блогінг» за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» передбачає опанування знаннями, що належать до спеціальностей 061 Журналістика та 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, які визначають її предметну область та інтеграцію змісту освіти у цих галузях. Прогнозована діяльність майбутнього фахівця за освітньо-професійною програмою «Інтернет-журналістика та блогінг» перебуває у межах таких основних концептів, як «інформаційний ресурс» – «соціальні комунікації» – «інформаційний продукт» у їх взаємозв’язку і опосередкованості використанням цифрових технологій. Основний фокус освітньої програми і спеціалізації полягає у формуванні та розвитку професійної компетентності у забезпеченні прес-стратегій у різних формах їх реалізації в цифровому соціально-інформаційному середовищі як інтегративної діяльності, що включає інформаційно(документно)-комунікативну та журналістську компоненти.

Біографія автора

Надія Бачинська, Київський національний університет культури і мистецтв

Кандидатка педагогічних наук, доцентка, завідувачка кафедри інформаційних технологій Київського національного університету культури і мистецтв

Посилання

Zhytomyrska OUNB imeni Oleha Olzhycha. (2021). Bibliotechna zhurnalistyka [Library journalism]. http://www.lib.zt.ua/ua/education/node/9612 [in Ukrainian].

Odessa Polytechnic National University. (n.d.) Blohinh: navchalna dystsyplina profesiinoi pidhotovky [Blogging: an educational discipline of professional training]. Retrieved 2022, November 20 from https://op.edu.ua/education/programs/components/9714 [in Ukrainian].

Dmytrenko, K., & Bondarenko, T. (2021, April 30). U ZNU vidbulosia zasidannia sektsii "Zhurnalistyka ta informatsiina bibliotechna arkhivna sprava" v ramkakh konferentsii "Moloda nauka-2021" [A meeting of the "Journalism and Information Library and Archive Affairs" section took place at ZNU as part of the "Young Science-2021" conference]. Zaporizhzhia National University. https://bit.ly/3hAnWvT [in Ukrainian].

Zavoloka, A. (2021, February 25). Chy mozhna nazvaty blohinh zhurnalistykoiu? [Can blogging be called journalism?]. Press Association. https://pressassociation.org.ua/ua/chi-mozhna-nazvati-bloging-zhurnalistikoyu/ [in Ukrainian].

Kosachova, O. (2016a). Biblioteka yak mediakonverhentna redaktsiia: perspektyvy innovatsiinykh uprovadzhen [The library as a media-convergent editorial office: perspectives of innovative implementations]. Bulletin of the Book Chamber, 10, 15–19 [in Ukrainian].

Kosachova, O. (2016b, September 1). Bibliotechna zhurnalistyka [Library Journalism]. In Bibliotechna entsyklopediia Kharkivshchyny [Library encyclopedia of Kharkiv region]. https://libenc.korolenko.kharkov.com/profesiina-bibliotechna-osvita-na-kharkivshchyni-profesiinyi-rozvytok/bibliotechna-zhurnalistyka [in Ukrainian].

Kosachova, O. (2015). Osnovni tendentsii stanovlennia bibliotechnoi zhurnalistyky v Ukraini [The main trends in the development of library journalism in Ukraine]. Bulletin of the Book Chamber, 5, 48–52 [in Ukrainian].

Kryvetskyi, O. P. (2019, October 8–10). Profesiini komunikatsiini kompetentsii bibliotekaria-zhurnalista [Professional communication skills of a librarian-journalist]. In Biblioteka. Nauka. Komunikatsiia: aktualni tendentsii u tsyfrovu epokhu [Library. Science. Communication: current trends in the digital age], Proceedings of the International Scientific Conference. Vernadsky National Library of Ukraine. http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/867 [in Ukrainian].

Petro Mohyla Black Sea National University. (2017). Navchalno-metodychnyi kompleks z dystsypliny "Internet-zhurnalistyka" [Educational and methodological complex in the discipline "Internet Journalism"]. https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/04/Internet-zhurnalistika_NMK.pdf [in Ukrainian].

Polishchuk, T. (2019). Praktyko-oriientovanyi pidkhid u vykladanni dystsypliny "Bibliotechna zhurnalistyka" v Universyteti Hrinchenka [Practice-oriented approach in teaching the discipline "Library Journalism" at Grinchenko University]. Bulletin of the Book Chamber, 5, 24–27 [in Ukrainian].

Polovynchak, Yu. (2017). Konverhentni protsesy v suchasnomu infoprostori: transformatsii tekstiv, praktyk, iierarkhii [Convergent processes in the modern infospace: transformations of texts, practices, hierarchies]. Academic Papers of Vernadsky National Library of Ukraine, 46, 31–44. https://doi.org/10.15407/np.46.031 [in Ukrainian].

Potiatynyk, B. (2010, April 9). Internet-zhurnalistyka: mezhi profesii [Internet journalism: boundaries of the profession]. Mediakrytyka. https://www.mediakrytyka.info/za-scho-krytykuyut-media/internet-zhurnalistyka-mezhi-profesiyi.html [in Ukrainian].

Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. (2021, February 1). Pro zatverdzhennia Vymoh do mizhdystsyplinarnykh osvitnikh (naukovykh) prohram [On the approval of the Requirements for interdisciplinary educational (scientific) programs] (Order No. 128). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0454-21#Text [in Ukrainian].

Borys Grinchenko Kyiv University. (2018). Robocha prohrama navchalnoi dystsypliny "Bibliotechna zhurnalistyka": spetsialnist 029 "Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava" [Working program of the academic discipline "Library Journalism": specialty 029 "Information, library and archival work"]. https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24768/1/T_Polishchuk_BJ.pdf [in Ukrainian].

V. N. Karazin Kharkiv National University. (2021). Robocha prohrama navchalnoi dystsypliny "Blohy v media": spetsialnist 061 "Zhurnalistyka", osvitnia prohrama "Stratehichni komunikatsii ta novi media" [Working program of the educational discipline "Blogs in the media": specialty 061 "Journalism", education-prof. program "Strategic communications and new media"]. http://socio.karazin.ua/resources/9b9df6f9dfb080e520636553f4acb65d.pdf [in Ukrainian].

V. N. Karazin Kharkiv National University. (2021). Robocha prohrama navchalnoi dystsypliny "Bloginh": spetsialnist 061 "Zhurnalistyka", osvitno-profesiina prohrama "Audiovizualni media ta tsyfrova zhurnalistyka" [Working program of the academic discipline "Blogging": specialty 061 "Journalism", educational and professional program "Audiovisual media and digital journalism"]. https://mediatopos.org/wp-content/uploads/2021/10/Robocha-programa-Bloging-2021-2022.pdf [in Ukrainian].

V. N. Karazin Kharkiv National University. (2020). Robocha prohrama navchalnoi dystsypliny "Tsyfrova zhurnalistyka": spetsialnist 061 "Zhurnalistyka", osvitno-profesiina prohrama "Audiovizualni media ta tsyfrova zhurnalistyka" [Work program of the educational discipline "Digital Journalism": specialty 061 "Journalism", educational and professional program "Audiovisual media and digital journalism"]. https://bit.ly/3v39IGQ [in Ukrainian].

Kharkiv State Academy of Culture. (2021). Sylabus navchalnoi dystsypliny "Bibliotechna zhurnalistyka": spetsialnist 029 "Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava" [Syllabus of the academic discipline "Library journalism": specialty 029 "Information, library and archival work"]. http://195.20.96.242:5028/khkdak-xmlui/bitstream/handle/ [in Ukrainian].

Ministry of Education and Science of Ukraine. (2018, December 12). Standart vyshchoi osvity Ukrainy: spetsialnist 029 "Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava" [Standard of higher education of Ukraine: specialty 029 "Information, library and archival work"] (Order No. 1378). https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20 standarty/2021/07/28/029-Inform.bibliot.ta.arkh.spr-bakalavr.28.07.pdf [in Ukrainian].

Ministry of Education and Science of Ukraine. (2019, June 20). Standart vyshchoi osvity Ukrainy: spetsialnist 061 "Zhurnalistyka" [Standard of higher education of Ukraine: specialty 061 "Journalism"] (Order No. 864). https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2021/07/28/061-Zhurnalistyka-bakalavr.28.07-1.pdf [in Ukrainian].

Tonkikh, I. Yu. (2017). Internet-zhurnalistyka. Zhanry v interneti [Internet journalism. Genres on the Internet]. "Zaporizhzhia Polytechnic" National university [in Ukrainian].

Shkola bibliotechnoho zhurnalista [School of Library Journalist]. (n.d.). Kharkivska derzhavna naukova biblioteka imeni V. H. Korolenka. Retrieved November 20, 2022 from http://journalist-library.blogspot.com/ [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Як цитувати

Бачинська, Н. (2022). Освітньо-професійна програма «Інтернет-журналістика та блогінг»: міждисциплінарність у змісті спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, (10), 126–136. https://doi.org/10.31866/2616-7654.10.2022.269486

Номер

Розділ

БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНА ОСВІТА