Наукове вивчення документів Київської митрополії синодального періоду як інформаційного джерела

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7654.10.2022.269472

Ключові слова:

Київська митрополія, документи, архів, інформація, наука

Анотація

Архівні матеріали про функціонування Київської митрополії становлять на сьогодні значну частину Національного архівного фонду України. В них міститься інформація, що стосується не лише суто церковного життя, але і справ культурного, соціального, економічного та політичного характеру.

У статті досліджується процес введення у науковий обіг документів Київської митрополії та розглядаються перепони, що стояли перед науковцями в різні періоди – імперський, радянський, сучасний.

Мета статті – розкриття процесу дослідження науковцями впродовж ХІХ – початку ХХІ століття документів Київської митрополії як інформаційного джерела.

Методологія дослідження спирається на застосування методів загального та спеціального характеру. Із загальних методів найбільш ефективними є діалектичний і логічний, за допомогою яких вивчався зв’язок між суспільними процесами та науковими дослідженнями. Зі спеціальних нами було застосовано історичний та порівняльний, що дало можливість простежити процес вивчення документів Київської митрополії як інформаційного джерела та досягнення у цьому напрямі в різні хронологічні проміжки часу.

Наукова новизна полягає у спробі узагальнити і з’ясувати умови та особливості дослідження інформаційного потенціалу документів Київської митрополії синодального періоду.

Висновки. Можемо виділити три основні періоди, впродовж яких тією чи іншою мірою дослідники звертали увагу та актуалізували інформаційний потенціал зазначених архівних джерел. Перший період – від кінця ХVІІІ і до початку ХХ століття – мав характер початкового ознайомлення і введення в науковий обіг окремих документів, меншою мірою комплексів документів, Київської митрополії. Другий період – це вже час функціонування радянської владної системи у 1920–1991 роках. Третій період вивчення документів як інформаційного джерела припадає на часи незалежності України після розпаду СРСР і починається від 1991 року.

Біографія автора

Олена Осієвська, Київський національний університет культури і мистецтв

Аспірантка

Посилання

Kalakura, Ya. S., Boriak, H. V., Dubrovina, L. A., Klymova, K. I., Liakhotskyi, V. P., Matiash, I. B., Novokhatskyi, K. Ie., Papakin, H. V., Pyrih, R. Ia., Seliverstova, K. T., Sendyk, Z. O., Shurubura, A. K., & Sherbak, M. H. (1998). Arkhivoznavstvo [Archival science]. Ukrainian State Research Institute of Archival Affairs and Records Management [in Ukrainian].

Bezdrabko, V. (2011). Do istorii formuvannia dokumentoznavstva v Rosiiskii imperii [To the history of the formation of document studies in the Russian Empire]. Studii z arkhivnoi spravy ta dokumentoznavstva, 19(1), 56–78. http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_2011_19_1_9 [in Ukrainian].

Dovbyshchenko, M. (2001). Ukrainski tserkovni arkhivy lytovsko-polskoi doby: istorychna dolia ta perspektyvy rekonstruktsii [Ukrainian church archives of the Lithuanian-Polish era: historical fate and prospects for reconstruction]. Archives of Ukraine, 6(248), 10–23. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2001_6(248)__2 [in Ukrainian].

Kalakura, Ya. S., Voitsekhivska, I. N., Korolov, B. I., Pavlenko, S. F., & Paliienko, M. H. (2002). Istorychne dzhereloznavstvo. Lybid [in Ukrainian].

Muravtseva, L. M. (Comp.). (2002). Kyivskyi tsentralnyi arkhiv davnikh aktiv. 1852-1943 [Kyiv Central Archive of Ancient Acts. 1852-1943] (Vol.1: 1852-1921). Central State Historical Archives of Ukraine [in Ukrainian].

Krainii, K. K. (2001). Kyivske Tserkovno-istorychne ta arkheolohichne tovarystvo, 1872–1920 [Kyiv Church-Historical and Archaeological Society, 1872–1920]. Lavrskyi almanakh, 4(1) [in Ukrainian].

Kryzhanivskyi, O. (1993). Dzherela do sotsialno-ekonomichnoi istorii tserkvy na Pravoberezhnii Ukraini (XVІІІ – persha polovyna XІX stolittia) [Sources for the socio-economic history of the church in Right Bank Ukraine (18th - first half of the 19th century)]. Archives of Ukraine, 1–3, 72–79 [in Ukrainian].

Kryzhanivskyi, O. P. (1991). Tserkva u sotsialno-ekonomichnomu rozvytku Pravoberezhnoi Ukrainy (XVІІІ – persha polovyna XІX st.) [Church in the socio-economic development of Right Bank Ukraine (18th – first half of the 19th century)] [Monograph]. Vyshcha shkola [in Ukrainian].

Lastovska, O. (2022). Knyzhky i knyzhkova sprava v Kyievi na pochatku XIX stolittia [Books and the book business in Kyiv at the beginning of the 19th century]. Sofiiskyi chasopys, 6, 217– 221 [in Ukrainian].

Lastovskyi, V. V. (2008). Mizh suspilstvom i derzhavoiu. Pravoslavna tserkva v Ukraini naprykintsi XVII – u XVIII st. v istorii ta istoriohrafii [Between society and the state. The Orthodox Church in Ukraine at the end of the 17th - in the 18th century. in history and historiography] [Monograph]. Feniks [in Ukrainian].

Lastovskyi, V. (2002). Pravoslavna tserkva u suspilno-politychnomu zhytti Ukrainy XVIII st. (Pereiaslavsko-Boryspilska yeparkhiia) [The Orthodox Church in the social and political life of Ukraine in the 18th century (Pereyaslav-Boryspil Diocese)] [Monograph]. Cherkaskyi instytut upravlinnia [in Ukrainian].

Liakhotskyi, V. (1996). Osnovni napriamy diialnosti Ukrainskoho derzhavnoho naukovo-doslidnoho instytutu arkhivnoi spravy ta dokumentoznavstva [The main directions of activity of the Ukrainian State Research Institute of Archival Affairs and Records Management]. Studii z arkhivnoi spravy ta dokumentoznavstva, 1, 4–12 [in Ukrainian].

N. V. (1891). K istorіi tserkovnykh i monastyrskikh arkhivov [To the history of church and monastery archives]. Kіevskaya starina, 34, 148–151 [in Ukrainian].

Abrosymova, S. V., Bezdrabko, V. V., Boldyriev, V. V., Butych, I. L., Vasko, L. M., Voitsekhivska, I. N., Volkovynskyi, V. M., Histsova, L. Z., & Horin, S. M. (2002). Narysy istorii arkhivnoi spravy v Ukraini [Essays on the history of archival affairs in Ukraine] (I. B. Matiash & K. I. Klymovoi, Eds.). KM Akademiia [in Ukrainian].

Papakin, H. (2001). Tserkovni fondy khrystyianskykh konfesii u skladi Natsionalnoho arkhivnoho fondu Ukrainy: struktura, zmist, istoriia nadkhodzhennia [Church funds of Christian denominations as part of the National Archive Fund of Ukraine: structure, content, history of acquisition]. Studii z arkhivnoi spravy ta dokumentoznavstva, 7, 7–13 [in Ukrainian].

P-ko, V. (1905). Neskolko slov o malorossiiskykh arkhyvakh [A few words about the archives of Little Russia]. Kievskaia staryna, 88, 136–138 [in Ukrainian].

Ulianovskyi, V. (1994). Istoriia tserkvy ta relihiinoi dumky v Ukraini [History of the church and religious thought in Ukraine] (Book 1). Lybid [in Ukrainian].

Fedorenko, P. (1929). Do istorii monastyrskykh arkhiviv [To the history of monastery archives]. Arkhivna sprava, 9–10, 102–104 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Як цитувати

Осієвська, О. (2022). Наукове вивчення документів Київської митрополії синодального періоду як інформаційного джерела. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, (10), 114–123. https://doi.org/10.31866/2616-7654.10.2022.269472

Номер

Розділ

БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА ПРАКТИКА: ІНФОРМАЦІЙНІ І СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ