Взаємодія національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського із закладами вищої освіти в умовах інформаційної технологізації

Автор(и)

  • Оксана Клименко Інститут бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна https://orcid.org/0000-0003-4821-8503
  • Олена Сокур Інститут бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна https://orcid.org/0000-0001-9861-3283

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7654.10.2022.269467

Ключові слова:

заклади вищої освіти, інтеграція, Київський національний університет культури і мистецтв, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, освіта, партнерство, проєкт, співпраця, співробітництво

Анотація

Одним із найважливіших напрямів модернізації всієї бібліотечно-інформаційної сфери країни є налагодження тісної взаємодії вітчизняних бібліотек із закладами вищої освіти.

Метою статті є розкриття основних тенденцій та напрямів співпраці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з вітчизняними і закордонними закладами вищої освіти.

Методологічну основу статті сформував комплекс загальнонаукових та спеціальних методів наукового дослідження. Використано принцип єдності взаємозв’язку із сучасними умовами; нормативний та альтернативний підходи; методи аналізу, джерелознавчого пошуку, когнітивний, структурно-функціональний, описовий, синтезу.

Наукова новизна полягає в аргументуванні диверсифікаційної взаємодії НБУВ та ЗВО як інвазивного процесу у найближчому майбутньому за такими векторами: зміна стратегій практики та програм стажування; участь НБУВ у конкурсах студентських наукових робіт; якісна модифікація у сфері підвищення кваліфікації (НБУВ як база для викладачів профільних ЗВО і навпаки – профільні ЗВО як база для фахівців НБУВ) та ін.

Висновки. Вплив глобалізації та динамічної інформаційної технологізації суспільства вимагає прискорення інтеграційних процесів, модернізації розбудови структури і якісної стратегії взаємодії між ринками освітніх послуг та праці, тому: 1) потрібно швидкими темпами розвивати оптимальні форми взаємодії на партнерських засадах між профільними ЗВО та НБУВ, 2) інтенсифікувати процеси комунікації через збагачення методів взаємодії, урізноманітнення платформ (форуми, зустрічі, круглі столи тощо), 3) раціонально поширювати найкращий досвід як вітчизняної співдії, так і закордонної. Взаємодія Національної бібліотека України імені В. І. Вернадського із закладами вищої освіти конструктивно розвивається у таких апробованих напрямах, як міжнародне співробітництво, співпраця, партнерство, інтеграція, координація та кооперація. Міжнародне співробітництво НБУВ із закордонними ЗВО реалізовується через традиційний документообмін, спільну організацію та активну участь у наукових конференціях, членство у редакційних колегіях періодичних фахових видань. Перспективним напрямом розвитку інформаційного сервісу є партнерська взаємодія НБУВ із бібліотеками провідних вітчизняних ЗВО.

Біографії авторів

Оксана Клименко, Інститут бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Кандидатка історичних наук, доцентка, завідувачка відділу наукових видань

Олена Сокур, Інститут бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Кандидатка наук із соціальних комунікацій, завідувачка відділу науково-методичної роботи

Посилання

Vasylenko, O. M., Dobko, T. V., Zaichenko, N. Ya., Kaliberda, N. Yu., Kyrylenko, O. H., Klymenko, O. Z., Koval, T. M., Lytvynova, L. A., Lobuzina, K. V., & Samokhina, N. F. (2017). Informatsiino-ko¬munikatsiina diialnist naukovykh bibliotek v umovakh rozvytku suspilstva znan [Information and communication activities of scientific libraries in the context of the development of the knowledge society] [Monograph]. Vernadsky National Library of Ukraine [in Ukrainian].

Klymenko, O. (2016). Riznovydy spivpratsi ukrainskykh bibliotek v informatsiinomu suspilstvi [Types of cooperation of Ukrainian libraries in the information society]. Academic Papers of the Vernadsky National Library of Ukraine, 44, 7–19 [in Ukrainian].

Klymenko, O., & Sokur, O. (2020, June 15–19). Vzaiemodiia bibliotek Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy z vitchyznianymy vyshchymy navchalnymy zakladamy [Interaction of libraries of the National Academy of Sciences of Ukraine with domestic higher educational institutions]. In Suchasni zavdannia ta priorytety diialnosti bibliotek vyshchykh navchalnykh zakladiv: shliakh innovatsii [Modern tasks and priorities of the activities of libraries of higher educational institutions: the path of innovation], Proceedings of the Scientific and Practical Internet Conference (pp. 75–81), Uzhhorod, Ukraine. Scientific Library of Uzhhorod Na¬tional University [in Ukrainian].

Lobanovska, I. (2014). Vzaiemodiia osvitianskykh bibliotek Ukrainy u formuvanni intehrovanoho haluzevoho informatsiinoho resursu: orhanizatsiinyi aspekt [Interaction of educational libraries of Ukraine in the formation of an integrated industry information resource: or¬ganizational aspect]. Bulletin of the Book Chamber, 9, 16–19 [in Ukrainian].

Novalska, T. (2020). Osnovni napriamy spivrobitnytstva Kyivskoho natsionalnoho universytetu kultury i mystetstv ta Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho [The main directions of cooperation between the Kyiv National University of Culture and Arts and the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine]. In O. Onyshchenko (Ed.), Zhyttia v nautsi. Studii na poshanu Liubovi Dubrovinoi [Life in science. Studios in honor of Lyubov Dubrovi¬na] (O. Boliak, H. Boriak, N. Zubkova, H. Papakin, O. Stepchenko & N. Shyp, Comps.; pp. 181–191). Vernadsky National Library of Ukraine. http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003837 [in Ukrainian].

Shevchenko, L. L., Tomilenko, L. M., Chumak, V. V., Shevchenko, I. V., Bilonozhenko, V. M., Vyn¬nyk, V. O., Taranenko, O. O., Menko, L. M., Milchenko, O. S., Pohribna, O. O., & Vyn¬nyk, V. O. (Comps.). (2012). Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian language] (V. M. Rusanivskyi, Ed; Vol. 2: V – Vidsriblytysia). Naukova dumka [in Ukrainian].

Sokur, O. L. (2019). Vzaiemodiia bibliotek naukovykh ustanov Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy u formuvanni vitchyznianoho naukovoho informatsiinoho prostoru: naukovo-orhanizatsiine zabezpechennia [Interaction of libraries of scientific institutions of the National Academy of Sciences of Ukraine in the formation of the national scientific information space: scientific and organizational support] [PhD Dissertation, Vernadsky National Library of Ukraine] [in Ukrainian].

Ilhanaieva, V. O., & Kolesnykova, T. O. (Eds.) (2016). Universytetska biblioteka: nova sfera informatsiinoi vzaiemodii [University library: a new field of information interaction] [Monograph]. Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan [in Ukrainian].

Shemaiev S. O. (2016). Vzaiemodiia bibliotek, muzeiv, arkhiviv u komunikatsiinomu prostori Ukrainy [Interaction of libraries, museums, archives in the communication space of Ukraine] [Abstract of PhD Dissertation, Kharkiv State Academy of Culture] [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Як цитувати

Клименко, О., & Сокур, О. (2022). Взаємодія національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського із закладами вищої освіти в умовах інформаційної технологізації. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, (10), 92–104. https://doi.org/10.31866/2616-7654.10.2022.269467

Номер

Розділ

БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА ПРАКТИКА: ІНФОРМАЦІЙНІ І СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ