Нормативно-правове забезпечення впровадження інформаційних технологій у діяльність архівних установ України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7654.10.2022.269462

Ключові слова:

архівна галузь, архівна інформація, Державна архівна служба України, електронний документообмін, Національний архівний фонд України, цифровізація

Анотація

Мета статті – проаналізувати вітчизняну нормативно-правову базу щодо впровадження інформаційних технологій у діяльність архівних установ країни.

Методологічну основу статті сформував комплекс загальнонаукових та спеціальних методів наукового дослідження. Використано нормативний підхід; методи аналізу, джерелознавчого пошуку, структурно-функціональний, описовий.

Наукова новизна полягає у констатації факту демократичності доступу до інформаційних ресурсів Національного архівного фонду України, адже нині значно розширилась свобода доступу до архівних документів; архіви відкрили свої фонди для всіх бажаючих; у більшості випадків скористатися архівною інформацією тепер можна, не виходячи з дому, 24/7; у пріоритеті – інтереси окремого користувача.

Висновки. Упорядкування законодавчої бази для якнайшвидшого та якнайширшого впровадження інформаційних технологій в архівну галузь країни є складним і надзвичайно актуальним завданням, яке потребує постійної уваги та значних зусиль як нормотворців, так і провідних фахівців галузі, добре обізнаних із проблемними питаннями. У найближчій перспективі пріоритетними завданнями мають стати: 1) цифровізація всіх процесів в архівній справі країни, діловодстві та державній системі страхового фонду документації; 2) організація формування і забезпечення гарантованого збереження документів Національного архівного фонду України як складника вітчизняної та світової культурної спадщини та інформаційних ресурсів суспільства; 3) популяризація архівної справи через широке висвітлення архівних документів до пам’ятних і ювілейних дат, визначних подій в історії України; 4) забезпечення реалізації державної політики у сфері створення та ефективного функціонування державної системи страхового фонду документів.

Біографія автора

Олена Артеменкова, Київський національний університет культури і мистецтв

Аспірантка

Посилання

Boiko, H. V. (2012). Shliakhy realizatsii osnovnykh priorytetiv rozvytku arkhivnoi haluzi (vprovadzhennia informatsiinykh tekhnolohii) [Ways of implementing the main priorities of the development of the archival industry (introduction of information technologies)]. Archives of Ukraine, 5(281), 47–53 [in Ukrainian].

Boriak, H. V. (2002). Elektronni arkhivni publikatsii v Interneti: problemy reprezentatsii informatsiinykh resursiv [Electronic archival publications on the Internet: problems of representation of information resources]. Archives of Ukraine, 4–6(250), 141–169 [in Ukrainian].

Boriak, H., & Novokhatskyi, K. (2003). Moderne arkhivne zakonodavstvo Ukrainy: vid totalitarnoi spadshchyny do demokratychnykh standartiv [ Modern archival legislation of Ukraine: from totalitarian heritage to democratic standards]. Archives of Ukraine, 4–6(252), 5–10 [in Ukrainian].

Kalakura, Ya. S. (2017). Pravove, innovatsiino-informatsiine ta orhanizatsiino-tekhnolohichne zabezpechennia arkhivnoho menedzhmentu. [Legal, innovative-informational and organizational-technological support of archival management]. Archives of Ukraine, 5–6(310–311), 162–182 [in Ukrainian].

Matiash, I. B. (2004). Orhanizatsiia arkhivnoi spravy v suchasnii Ukraini [Organization of archival affairs in modern Ukraine]. Spetsialni istorychni dystsypliny: pytannnia teorii ta metodyky, 11, 10–26 [in Ukrainian].

State Archival Service of Ukraine. (n.d.). Natsionalnyi arkhivnyi fond [National Archive Fund]. Re-trieved November 26, 2022, from https://bit.ly/3FVNA7y [in Ukrainian].

Yudina, L. (2004). Osoblyvosti pravovoho dostupu do informatsiinykh resursiv NAF, shcho zberihaiutsia v arkhivakh, muzeiakh ta bibliotekakh [Peculiarities of legal access to NAF information resources stored in archives, museums and libraries]. Studii z arkhivnoi spravy ta dokumentoznavstva, 12, 72–75. http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_2004_12_11 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Як цитувати

Артеменкова, О. (2022). Нормативно-правове забезпечення впровадження інформаційних технологій у діяльність архівних установ України. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, (10), 62–69. https://doi.org/10.31866/2616-7654.10.2022.269462

Номер

Розділ

БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА ПРАКТИКА: ІНФОРМАЦІЙНІ І СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ