Цифрові комунікації як інструмент інноваційної діяльності публічних бібліотек України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7654.10.2022.269461

Ключові слова:

цифровізація, інформаційні потреби, обслуговування користувачів, цифрова модель бібліотеки, комунікація, публічні бібліотеки України

Анотація

Мета дослідження – репрезентувати сучасну цифрову комунікацію як інноваційний інструмент публічних бібліотек України та важливість її розбудови в умовах кризових явищ.

Методологія дослідження базується на застосуванні сукупності загальнонаукових методів узагальнення і аналізу, синтезу і прогнозування та спеціальних бібліотекознавчих методів. Органічне поєднання системного, соціокомунікаційного та структурно-функціонального підходів сприяло досягненню поставленої мети.

Наукова новизна дослідження полягає в обґрунтуванні ціннісного підходу щодо індивідуалізації сервісної діяльності публічних бібліотек, коли забезпечення комфортного для користувача комунікаційного середовища в умовах цифровізації суспільних процесів стає провідною ціллю; виокремлено бібліотечні інновації, які базуються на новітніх інформаційних технологіях, але мають різні соціальні та технологічні обґрунтування, зокрема: організаційні, сервісні, продуктні, технічні, бізнесові.

Висновки. У сучасних умовах публічні бібліотеки виконують роль інформаційних хабів, куди стікаються інформаційні потоки для їх подальшого опрацювання та перерозподілу відповідно до користувацьких потреб. Провідною ціллю індивідуалізації сервісної діяльності виступає забезпечення комфортного для користувача комунікаційного середовища.

Розмаїття інновацій, які стрімко увійшли у бібліотечну діяльність, мають різні соціальні та технологічні обґрунтування. Нами виділено такі: організаційні, сервісні, продуктні, технічні, бізнесові. Сьогодні діяльність вітчизняних публічних бібліотек розвивається за інноваційними напрямками з використанням різноманітних каналів комунікації з користувачами, зокрема, власних сайтів, блогів, соціальних мереж, месенджерів, онлайн-платформ, медіа-форматів, власних каналів у TikTok та YouTube.com.

Бібліотеки України наповнюють інформаційний простір власними продуктами (базами даних, електронними каталогами, колекціями оцифрованих видань тощо), надають віртуальні послуги, організовують доступ до зовнішніх ресурсів та багато іншого. Упровадження сучасних інформаційних технологій у бібліотечні процеси вивело на якісно новий рівень бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів. Цифрова модель бібліотеки сьогодні дозволяє вести повноцінний діалог із віддаленими користувачами та допускати їх до бібліотечних послуг на рівні з тими читачами, які працюють з інформацією безпосередньо у книгозбірнях.

Біографія автора

Іван Ярема, Київський національний університет культури і мистецтв

Аспірант

Посилання

Bak, O. V. (2017, October 31) Analiz sotsialnykh merezh iz pohliadu naibilshoi efektyvnosti dlia prosuvannia biblioteky v Interneti [Analysis of social networks from the point of view of the greatest effectiveness for promoting the library on the Internet]. In I. V. Kyrychok, T. B. Pavlenko, N. D. Haieva (Eds.). Sotsialni media dlia bibliotek: seredovyshche, resurs, servis [Social media for libraries: environment, resource, service], Proceedings of the Roundtable Conference (pp. 3–8), Kharkiv, Ukraine. Kharkiv National Medical University. https://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/19059/1/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0_%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0.pdf [in Ukrainian].

Burmis, I. V. (2022, June 23–24). Virtualnyi prostir publichnykh bibliotek Odeshchyny yak odyn z faktoriv uspishnoho funktsionuvannia suchasnoi biblioteky [The virtual space of Odesa public libraries as one of the factors of the successful functioning of the modern library]. In Z. M. Sverdlyk, M. M. Tsilyna (Comps.). Informatsiia, komunikatsiia ta upravlinnia znanniamy v hlobalizovanomu sviti [Information, communication and knowledge management in a globalized world], Proceedings of the 5th Internetional Scientific Conference (pp. 91–93), Kyiv, Ukraine. KNUKiM Publishing Center. http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2022/06/28.06.22-_Zbirnyk-materialiv_-2022.pdf [in Ukrainian].

Vylehzhanina, T. (2009). Innovatsii – vyznachalnyi faktor rozvytku bibliotek Ukrainy [Innovations are a determining factor in the development of Ukrainian libraries]. Bibliotechna planeta, 3, 6–9. http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2009_3_2 [in Ukrainian].

Voskoboinikova-Huzieva, O. (2016). Sotsiokomunikatsiina diialnist providnykh bibliotek Ukrainy v novitnikh umovakh [Social communication activity of leading libraries of Ukraine in modern conditions]. Bibliotechnyi visnyk, 1, 12–17 [in Ukrainian].

Kolesnykova, T. O. (2012). Komunikatsiini modeli diialnosti bibliotek VNZ v umovakh informatyzatsii [Communication models of university library activities in the conditions of informatization] [Abstract of PhD Dissertation, Kharkiv State Academy of Culture] [in Ukrainian].

Kuzmenko, O. I., & Zahumenna, V. V. (2021). Transformatsiia ta rozshyrennia funktsii bibliotek u suchasnomu tsyfrovomu prostori [Transformation and expansion of library functions in the modern digital space]. Library Science. Record Studies. Informology, 3, 38–44. https://doi.org/10.32461/2409-9805.3.2021.244715 [in Ukrainian].

Maranchak, M. M. (2021). Stratehii reputatsiinoho internet-marketynhu publichnykh bibliotek Ukrainy [Reputational Internet Marketing Strategies of Public Libraries of Ukraine] [Abstract of PhD Dissertation, Kyiv National University of Culture and Arts] [in Ukrainian].

Onyshchenko, O. (2021). Tsyfrovizatsiia – stratehichnyi shliakh rozvytku bibliotechnoi sfery [Digitization is a strategic way of development of the library sphere] Bibliotechnyi visnyk, 4, 3–9 [in Ukrainian].

Savytska, L. (2016). Vykorystannia sotsialnykh merezh dlia populiaryzatsii informatsiinykh resursiv bibliotek [Use of social networks to popularize library information resources]. Academic Papers of the Vernadsky National Library of Ukraine, 44, 54–61 [in Ukrainian].

Taienchuk, M. V., & Kovalevskyi, H. Ye. (2019). Osoblyvosti komunikatsii biblioteky v epokhu tsyfrovizatsii [Peculiarities of library communication in the age of digitization]. Bulletin of Student Scientific Society, 11(1), 165–170. https://jvestnik-sss.donnu.edu.ua/issue/view/212 [in Ukrainian].

Yarema, I. I. (2022, June 23–24). Osoblyvosti rozvytku tsyfrovoi komunikatsii v informatsiino-tekhnolohichnykh protsesakh suchasnoi Ukrainy [Peculiarities of the development of digital communication in the information technology processes of modern Ukraine]. In Z. M. Sverdlyk, M. M. Tsilyna (Comps.). Informatsiia, komunikatsiia ta upravlinnia znanniamy v hlobalizovanomu sviti [Information, communication and knowledge management in a globalized world], Proceedings of the 5th Internetional Scientific Conference (pp. 240–242), Kyiv, Ukraine. KNUKiM Publishing Center. http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2022/06/28.06.22-_Zbirnyk-materialiv_-2022.pdf [in Ukrainian].

Klymenko, O. Z., & Sokur, O. L. (2021). Library Communication in the Socio-Cultural Space of Modern Society. University Library at a New Stage of Social Communications Development, Conference Proceedings (No. 6, pp. 159–164), Dnipro, Ukraine. Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan. https://doi.org/10.15802/unilib/2021_248190 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Як цитувати

Ярема, І. (2022). Цифрові комунікації як інструмент інноваційної діяльності публічних бібліотек України. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, (10), 49–59. https://doi.org/10.31866/2616-7654.10.2022.269461

Номер

Розділ

БІБЛІОТЕКА У ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ