Трансформація інформаційних ресурсів публічних бібліотек України в сучасних умовах

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7654.10.2022.269445

Ключові слова:

цифровізація, функції бібліотеки, інформаційні ресурси, електронні інформаційні ресурси бібліотек, публічні бібліотеки України

Анотація

Мета статті – обґрунтувати трансформацію інформаційних ресурсів публічних бібліотек України у сучасних умовах.

Методологічна основа статті базувалася на системному, інформаційно-сервісному та модерністському підходах і застосуванні принципів об’єктивності та всебічності пізнання. Органічне поєднання методів структурно-функціонального аналізу, синтезу та когнітивного дозволило успішно реалізувати поставлену мету.

Наукова новизна полягає в обґрунтуванні поділу інформаційних ресурсів бібліотек залежно від етапів запровадження новітніх технологій у бібліотечні процеси на традиційні, інноваційні та новітні. Проаналізовано наявні та запропоновано авторське розуміння терміна «електронні інформаційні ресурси бібліотек». Аргументована необхідність застосування електронних інформаційних ресурсів (е-каталог, електронна бібліотека, колекції оцифрованих видань) публічними бібліотеками як важливими складниками інфосфери суспільства.

Висновки. Цифровізація стимулює загальну тенденцію трансформації публічних бібліотек України в хаби з комплексного опрацювання усіх видів інформації на всіх носіях. Використання в бібліотечній практиці нових медіа сприяє продукуванню актуальних електронних інформаційних ресурсів, що знаменує третій етап застосування інформаційно-комунікаційних технологій у роботу бібліотек. У публічних бібліотеках України нині сформовано такі види електронних інформаційних ресурсів: а) електронні каталоги; б) повнотекстові бази даних; в) електронні колекції текстових аналогів друкованих видань; г) колекції оцифрованих видань; д) електронні документи, які не мають друкованих аналогів; е) електронні публікації аудіо- та відеоінформації; ж) мультимедійні продукти. Електронні інформаційні ресурси збагачують асортимент і включають такі аудіовізуальні продукти: аудіозаписи, фільми, відео, слайди, презентації тощо, серед яких – виставки і екскурсії бібліотекою, реклама нових надходжень, зустрічі онлайн із відомими людьми чи вирішення актуальних питань громади та ін. Власні акаунти у соціальних мережах (Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram), месенджерах (WhatsApp, Telegram, Viber), відеохостингах (YouTube), з одного боку, мають значний потенціал для популяризації бібліотеки, з іншого, є платформою апробації затребуваності створюваних бібліотеками електронних інформаційних ресурсів.

Біографія автора

Євгеній Чумак, Київський національний університет культури і мистецтв

Аспірант

Посилання

Antonenko, I., & Barkova, O. (2004). Elektronni resursy yak obiekt katalohizatsii: istoriia pytannia, terminolohiia, formatne zabezpechennia [Electronic resources as an object of cataloging: history of the issue, terminology, format support]. Bibliotechnyi visnyk, 2, 11–22. http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2004_2_5 [in Ukrainian].

Vinnytska oblasna universalna naukova biblioteka. (2014). Biblioteky yak tsentry pidtrymky hromady v umovakh voiennoi zahrozy: robota z vnutrishno peremishchenymy osobamy [Libraries as Community Support Centers in War Threats: Working with Internally Displaced Persons]. https://bit.ly/3hJrFHg [in Ukrainian].

Vylehzhanina, T. (2009). Innovatsii – vyznachalnyi faktor rozvytku bibliotek Ukrainy [Innovations are a determining factor in the development of Ukrainian libraries]. Bibliotechna planeta, 3, 6–9. http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2009_3_2 [in Ukrainian].

Rivnenska oblasna universalna naukova biblioteka. (n.d.). Vidomi liudy Rivnenshchyny. Tsyfrovi kolektsii [Famous people of Rivne region. Digital collections]. Retrieved November 25, 2022, from http://libr.rv.ua/ua/about/94-vidomi-lyudi-rivnencshini-cifrovi-kolekcii/ [in Ukrainian].

Havrysh, N. B. (2012). Formuvannia korporatyvnykh bibliotechno-informatsiinykh resursiv yak skladovoi informatsiinoi infrastruktury farmatsevtychnoi haluzi Ukrainy [Formation of corporate library and information resources as a component of the information infrastructure of the pharmaceutical industry of Ukraine] [Abstract of PhD Dissertation, Kharkiv State Academy of Culture] [in Ukrainian].

Ukrainskyi instytut naukovo-tekhnichnoi ta ekonomichnoi informatsii. (2014). Informatsiia ta dokumentatsiia. Bibliotechno-informatsiina diialnist. Terminy ta vyznachennia poniat [Information and documentation. Library and information activity. Terms and definitions] (DSTU 7448:2013) [in Ukrainian].

Ivan Fedorov Book Chamber of Ukraine. (2017). Informatsiia ta dokumentatsiia. Bibliohrafichne posylannia. Zahalni polozhennia ta pravyla skladannia [Information and documentation. Bibliographic reference. General provisions and rules of drafting] (DSTU 8302:2015) [in Ukrainian].

Vinnytska oblasna universalna naukova biblioteka. (n.d.). E-kataloh [E-catalog]. Retrieved November 26, 2022, from https://library.vn.ua/e-catalog [in Ukrainian].

Vinnytska oblasna universalna naukova biblioteka. (n.d.). Elektronna biblioteka [Electronic library]. Retrieved November 25, 2022, from https://library.vn.ua/e-library [in Ukrainian].

Onyshchenko, O. S., Dubrovina, L. A., Horovyi, V. M., Popyk, V. I., Lobuzina, K. V., Samokhina, N. F., Kaliberda, N. Yu., Dobko, T. V., Soloidenko, H. I., Kulakovska, T. L., Chupryna, L. A., Matviichuk, A. V., Kudinov, M. O., & Yaremenko, L. M. (2011). Elektronni informatsiini resursy bibliotek u pidnesenni intelektualnoho i dukhovnoho potentsialu ukrainskoho suspilstva [Electronic information resources of libraries in raising the intellectual and spiritual potential of Ukrainian society] [Monograph]. V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine. http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/electroinfo.pdf [in Ukrainian].

Kasatkin, V. (n.d.). Spetsyfika vykorystannia informatsiinykh tekhnolohii u bibliotechnykh informatsiinykh resursakh [The specifics of the use of information technologies in library information resources]. OldConf. Retrieved November 25, 2022, from http://oldconf.neasmo.org.ua/node/2681 [in Ukrainian].

Kasatkin, V. (2013). Spetsyfika vidobrazhennia informatsiinykh resursiv na bibliotechnykh saitakh (informatsiia pro fondy ta korystuvachiv) [Specificity of display of information resources on library sites (information about funds and users)]. Academic Papers of Vernadsky National Library of Ukraine, 35, 365–374 [in Ukrainian].

Kopanieva, V. O. (2009). Biblioteka yak tsentr zberezhennia informatsiinykh resursiv Internetu [The library as a center for preserving information resources of the Internet] [Monograph]. V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine [in Ukrainian].

Kornilova, Ye. (2007). Korporatyvni tekhnolohii u naukovykh bibliotekakh [Corporate technologies in scientific libraries]. Bibliotechnyi visnyk, 4, 7–12 [in Ukrainian].

Lobuzina, K. V. (2012). Tekhnolohii orhanizatsii znannievykh resursiv u bibliotechno-informatsiinii diialnosti [Technologies of organization of knowledge resources in library and information activities] [Monograph] (O. S. Onyshchenko, Ed.). V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (1998, February 4). Pro Natsionalnu prohramu informatyzatsii [On the National Informatization Program] (Law, № 74/98-BP). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian].

Chernivetska oblasna universalna naukova biblioteka imeni M. Ivasiuka. (n.d.). Prostiahny ruku dopomohy [Give a helping hand]. Retrieved November 26, 2022, from https://sites.google.com/site/prostagnirukudopomogi/ [in Ukrainian].

Onyshchenko, O. S., Horovyi, V. M., Dubrovina, L. A., Popyk, V. I., Kostenko, L. Y., Chupryna, L. A., Ivanova, N. I., Lobuzina, K. V., Vitushko, N. S., Matviichuk, L. O., & Hranchak, T. Yu. (2012). Rozvytok resursnoi bazy vitchyznianoho informatsiinoho seredovyshcha [Development of the resource base of the domestic information environment] [Monograph]. V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine. http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/monograf2012-2.pdf [in Ukrainian].

Komunalnyi zaklad "Biblioteka dlia doroslykh" Khmilnytskoi miskoi rady. (n.d.). Statti pro uchasnykiv Maidanu ta ATO [Articles about the participants of the Maidan and ATO]. Retrieved November 26, 2022, from http://hm-library.com.ua/index.php?type=menu&ato&part4 [in Ukrainian].

Terentiev, S. O. (2022). Elektronni resursy v systemi komunikatsii publichnykh bibliotek Ukrainy [Electronic resources in the communications system of public libraries in Ukraine]. Library Science. Record Studies. Informology, 2, 21–26. https://doi.org/10.32461/2409-9805.2.2022.263807 [in Ukrainian].

Khamediuk, A. I. (2018). Vidomi liudy Rivnenshchyny. Tsyfrovi kolektsii [Famous people of Rivne region. Digital collections]. In N. P. Volian (Ed.), Mapa bibliotechnoho dosvidu: proiekt bibliotek Rivnenshchyny za 2018 rik [Map of library experience: 2018 Rivne region libraries project] (pp. 9–10). Rivnenska oblasna universalna naukova biblioteka. http://libr.rv.ua/data/library/img/55.pdf [in Ukrainian].

Shemaieva, H. V. (2008). Elektronni resursy bibliotek Ukrainy v systemi naukovykh komunikatsii [Electronic resources of libraries of Ukraine in the system of scientific communications] [Monograph]. Kharkiv State Academy of Culture [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Як цитувати

Чумак, Є. (2022). Трансформація інформаційних ресурсів публічних бібліотек України в сучасних умовах. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, (10), 36–48. https://doi.org/10.31866/2616-7654.10.2022.269445

Номер

Розділ

БІБЛІОТЕКА У ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ