Сучасний стан і провідні тенденції у роботі українських інформаційних центрів на основі аналізу контенту вебсайтів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7654.9.2022.259195

Ключові слова:

інформаційно-аналітичні центри України, інформаційне поле, мережа, веб-сайт, основні напрями аналітичної роботи, моніторинг, аналіз контенту

Анотація

Метою статті є розглянути та виділити провідні тенденції у роботі українських інформаційно-аналітичних центрів (ІАЦ) на підставі аналізу контенту їхніх веб-сайтів сьогодні.

Методологія дослідження базується на застосуванні методів аналізу контенту для виявлення у матеріалах веб-сайтів тенденцій і напрямів роботи ІАЦ, систематизації та категоризації, що допомагають реконструювати реальну картину поля роботи ІАЦ в Україні, а також методів генералізації, порівняльного аналізу, індукції та дедукції.

Комплекс питань, пов’язаних із функціонуванням українських ІАЦ на сучасному етапі, особливо, що стосується формування їх мережевої структури, формалізації та координації дій, у поєднанні із зовнішніми викликами визначають концептуальні засади та провідні тенденції у роботі ІАЦ, виокремлення й розгляд яких є одним із важливих завдань сьогодні.

Наукова новизна виконаного дослідження полягає в тому, що вперше на рівні статті досліджено веб-сайти близько 50 українських ІАЦ, переважно неурядових, і виявлено проблемно-тематичні напрями їхньої аналітичної роботи – політико-правовий та економічний; оборонно-безпековий; міжнародно-інтеграційний; суспільно-трансформаційний та культурологічний; експертний і науково-технічний.

Висновки. На підставі аналізу контенту веб-сайтів виявлено, що переважна більшість зазначених інформаційних та дослідницьких структур зосереджується у своїй аналітичний роботі на політико-економічній проблематиці, що пояснюється інтересами окремих стейкхолдерів і джерелами фінансування суб’єктів інформаційного поля. Продемонстровано, що з урахуванням сучасних тенденцій і викликів слідом за політико-економічною проблематикою починає звертатися увага на інтеграційні та безпекові питання, а вже після них – на соціокультурні аспекти життя українців, здебільшого в частині соціальних стандартів і демократичних свобод. І зовсім мало уваги серед експертно-аналітичного середовища приділяється удосконаленню науково-технічного потенціалу та аналітичної методології, на яких і ґрунтується робота усіх ІАЦ.

Біографія автора

Тарас Лисенко, Київський національний університет культури і мистецтв

Аспірант

Посилання

Valiukh, A. M., & Kurilov, E. A. (2019). Problemy analitychnykh tsentriv Ukrainy ta shliakhy yikh vyrishennia [Issues of Ukrainian Analytical Centres and the Ways to Solve Them]. Investments: Practice and Experience, 19, 45–51 [in Ukrainian].

Kyivskyi mizhnarodnyi instytut sotsiolohii. (n.d.). Zahalna informatsiia [General Information]. https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=background [in Ukrainian].

Derzhavna naukova ustanova "Ukrainskyi instytut naukovo-tekhnichnoi ekspertyzy ta informatsii". (n.d.). Zahalni vidomosti [General Information]. http://www.uintei.kiev.ua/page/zagalni-vidomosti [in Ukrainian].

Instytut demokratii imeni Pylypa Orlyka. (n.d.). Instytut [Institute]. https://idpo.org.ua/institut [in Ukrainian].

Instytut Yevro-Atlantychnoho spivrobitnytstva. (n.d.). Istoriia orhanizatsii [History of the Organization]. http://www.ieac.org.ua/about/history [in Ukrainian].

Krona. Hendernyi informatsiino-analitychnyi tsentr. (n.d.). Istoriia [History]. http://krona.org.ua/story.html [in Ukrainian].

Kyivskyi tsentr politychnykh doslidzhen ta konfliktolohii. (n.d.). Prodavtsi reitynhiv. Baza psevdosotsiolohiv ta prykhovanykh piarnykiv [Sellers Ratings. Base of Pseudo-sociologists and Hidden PR People]. https://texty.org.ua/d/socio/firm/kyyivskyy-tsentr-politychnykh-doslidzhen-ta-konfliktolohiyi/ [in Ukrainian].

Ukrainskyi tsentr kulturnykh doslidzhen. (n.d.). Kontseptsiia pidrozdilu "Instytut koordynatoriv reform v haluzi kultury" [The Concept of the Subdivision "Institute of Coordinators of Reforms in the Field of Culture"]. https://uccs.org.ua/kontseptsiia-pidrozdilu-instytut-koordynatoriv-reform-v-haluzi-kultury/ [in Ukrainian].

Lysenko, T. (2021). Analitychna kompetentnist yak faktor efektyvnoho funktsionuvannia informatsiino-anablitychnykh tsentriv [Analytical Competence as a Factor of Effective Functioning of Informative-analytical Centres]. Naukovi Pratsi Natsionalnoi Biblioteky

Ukrainy Imeni V. I. Vernadskogo, 62, 122–135. https://doi.org/10.15407/np.62.122 [in Ukrainian].

Lysenko, T. V. (2020). Problemy funktsionuvannia merezhi informatsiino-analitychnykh tsentriv Ukrainy na suchasnomu etapi [Problems of Functioning the Net of the Information-analytical Centres of Ukraine on the Modern Stage]. Library Science. Record Studies. Informology, 4, 86–94 [in Ukrainian].

Mandziuk, O. A. (2018). Informatsiino-analitychni sluzhby, tsentry analitychnykh doslidzhen yak subiekty analitychnoi diialnosti [Information-analytical Services, Centres of Analytical Research as Subjects of Analytical Activity]. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. "Law" series, 48. http://goal-int.org/informatsijno-analitichni-sluzhbi-tsentri-analitichnih-doslidzhen-yak-sub-yekti-analitichnoyi-diyalnosti/ [in Ukrainian].

Melnyk, L., Patalong, M., & Sydorchuk, O. (2016). Analitychni tsentry v Ukraini ta Nimechchyni: holovni rozbizhnosti ta perspektyvy spivpratsi [Analytical Centres in Ukraine and Germany: Main Differences and Prospects for Cooperation]. Fond "Demokratychni initsiatyvy" im. Ilka Kucheriva. https://dif.org.ua/uploads/pdf/854168914585d2fd4a3c0f5.81720744.pdf [in Ukrainian].

Razumkov Tsentr. (n.d.). Misiia i zavdannia [Mission and Tasks]. https://razumkov.org.ua/pro-nas/misiia-ta-zavdannia [in Ukrainian].

Global Organization of Allied Leadership. (n.d.). Misiia proektu [Project Mission]. https://goal-int.org/pro-organizaciyu/misiya-proektu/ [in Ukrainian].

Tsentr doslidzhennya Rosiyi. (n.d.). Misiia [Mission]. http://www.r-studies.org/cms/index.php?action=category/browse&site_id=8&lang=ukr&category_id=13 [in Ukrainian].

Tsentr doslidzhen armii, konversii ta rozzbroiennia. (n.d.). Nasha misiia [Our Mission]. https://cacds.org.ua/?page_id=1513 [in Ukrainian].

Razumkov Tsenter. (2007). Neuriadovi analitychni tsentry v Ukraini: mozhlyvosti, vyklyky, perspektyvy [Non-governmental Analytical Centres in Ukraine: Opportunities, Challenges, Prospects]. National Security and Defense, 6, 3–42 [in Ukrainian].

Konhres musulman Ukraini. (2010, Dezember 1). Novyi ukrainsko-arabskyi informatsiinyi resurs rozpovist arabskomu svitu pro sotsialno-ekonomichni, relihiini ta kulturni protsesy v Ukraini [New Ukrainian-Arab Information Resource Will Tell the Arab World About Socio-economic, Religious and Cultural Processes in Ukraine]. http://www.arraid.org/ua/node/ 2508 [in Ukrainian].

Vseukrainska ekspertna merezha. (n.d.). O VES [About All-Ukrainian Expert Net]. http://www.experts.in.ua/e_set/index.php [in Ukrainian].

Analitik. Kievskii tsentr politicheskikh issledovanii i konfliktologii. (n.d.). O proekte [About the Project]. http://www.analitik.org.ua/o-proekte/ [in Russian].

Polehenko, S. (2018). Osoblyvosti diialnosti neuriadovykh analitychnykh tsentriv v Ukraini [Features of Non-governmental Analytical Centres in Ukraine]. World Science, 8(36), 73– 78 [in Ukrainian].

Instytut doslidzhen naukovo-tekhnichnoho potentsialu ta istorii nauky im. H. M. Dobrova NAN Ukrainy. (n.d.a). Pro Instytut [About the Institute]. https://stepsCentre.org.ua/ [in Ukrainian].

Instytut ekonomichnykh doslidzhen i politychnykh konsultatsii. (n.d.b). Pro Instytut [About the Institute]. http://www.ier.com.ua/ua/institute/about_institute [in Ukrainian].

Instytut suspilnykh doslidzhen. (n.d.c). Pro Instytut [About the Institute]. http://uaterra.in.ua/pro-instytut/ [in Ukrainian].

Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen. (n.d.). Pro Instytut [About the Institute]. https://niss.gov.ua/pro-institut [in Ukrainian].

Mizhnarodnyi tsentr perspektyvnykh doslidzhen. (n.d.). Pro MTsPD [About MTsPD]. http://icps.com.ua/pro-tsentr/pro-mtspd/ [in Ukrainian].

Ahentstvo Stratehichnykh Doslidzhen. (n.d.a). Pro nas [About us]. http://sd.net.ua/about_r.html [in Ukrainian].

Instytut yevropeiskoi intehratsii. (n.d.b). Pro nas [About us]. https://institutes.lnu.edu.ua/european-integration/ [in Ukrainian].

Tsentr doslidzhen istorii ta kultury Skhidnoievropeiskoho yevreistva. (n.d.c). Pro nas [About Us]. https://judaicaCentre.kiev.ua/about/ [in Ukrainian].

Tsentr doslidzhen mistsevoho samovriaduvannia. (n.d.d). Pro nas [About us]. http://www.cdms.org.ua/#!/about [in Ukrainian].

Cedos (Hromadska orhanizatsiia Tsentr doslidzhennia suspilstva). (n.d.e). Pro nas [About Us]. https://cedos.org.ua/pro-nas/ [in Ukrainian].

SOCIOINFORM. (n.d.f). Pro nas [About Us]. https://socioinform.com/ua#about [in Ukrainian].

Instytut Politychnoi Informatsii. (n.d.). Pro orhanizatsiiu [About the Organization]. https://politinfo.net/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%96%d0%b7%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8e/ [in Ukrainian].

"Penta". (n.d.a). Pro tsentr [About the Centre]. http://penta.org.ua/about/services/ [in Ukrainian].

Tsentr doslidzhennia korporatyvnykh vidnosyn. (n.d.b). Pro Tsentr [About the Centre]. https://corporativ.info/about-ciko/ [in Ukrainian].

Centre for International Studies. (n.d.c). Pro Tsentr [About the Centre]. http://cis-onu.com/tsmd/pro-tsentr [in Ukrainian].

Tsentr Hromadianskykh svobod. (2014, Juni 9). Stvorena nova pravozakhysna HO – Tsentr doslidzhen pravookhoronnoi diialnosti [A New Human Rights NGO, the Centre for Law Enforcement Research, has been Established]. https://ccl.org.ua/news/ctvorena-nova-pravozahysna-ho-tsentr-doslidzhen-pravoohoronnoji-diyalnosti/ [in Ukrainian].

Fedorchuk, O. (2017). Nederzhavni analitychni tsentry Ukrainy yak sehment politychnoi nauky [Non-governmental Analytical Centres of Ukraine as a Segment of Political Science]. Bulletin of Lviv University. Series Philosopher-political Scientist. Studios, 10, 155–159 [in Ukrainian].

Fond Demokratychni initsiatyvy imeni Ilka Kucheriva. (n.d.). Fond Demokratychni initsiatyvy imeni Ilka Kucheriva: analitychna, advokatsiina i prosvitnytska orhanizatsiia [Ilko Kucheriv Democratic Initiatives Foundation: an Analytical, Advocacy and Educational Organization]. URL: https://dif.org.ua/about [in Ukrainian].

Ukrainskyi nezalezhnyi tsentr politychnykh doslidzhen. (n.d.). Khto my [Who We Are]. http://www.ucipr.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=187&lang=ua [in Ukrainian].

Natsionalna asotsiatsiia advokativ Ukrainy. (n.d.). Tsentr doslidzhen advokatury i prava. [Centre for Advocacy and Law Research]. https://unba.org.ua/research-Centre [in Ukrainian].

Polissya Foundation International and Regional Studies. (n.d.). Tsentr doslidzhennia Pivdennoukrainskoho prykordonnia [Centre for the Study of the South Ukrainian Border]. http://pfirs.org/nashipartneri/27-tsentr-doslidzhen pivdennoukrajinskogoprikordonny a.html [in Ukrainian].

Shkrobanets, O. I. (2014, May 22–23). Rol analitychnykh tsentriv Ukrainy u formuvanni hromadskoi dumky z problemy yevrointehratsii (na prykladi Tsentru imeni O. Razumkova ta instytutu Horshenina) [The Role of Analytical Centres of Ukraine in the Formation of Public Opinion on the Problem of European Integration (on the Example of the O. Razumkov Centre and the Gorshenin Institute)]. In V. M. Drymin (Ed.), Liudyna, suspilstvo, polityka: aktualni vyklyky suchasnosti [Man, Society, Politics: Current Challenges of the Present], Proceedings of the International Scientific-Practical Conference (pp. 113– 117), Odesa. National University "Odesa Law Academy" [in Ukrainian].

Yakymenko, Y.U. (2007). Neuriadovi analitychni tsentry v Ukraini: mozhlyvosti, vyklyky, perspektyvy [Non-governmental Analytical Centres in Ukraine: Opportunities, Challenges, Prospects]. Civil society, 2, 26–34 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-17

Як цитувати

Лисенко, Т. (2022). Сучасний стан і провідні тенденції у роботі українських інформаційних центрів на основі аналізу контенту вебсайтів. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, (9), 148–163. https://doi.org/10.31866/2616-7654.9.2022.259195

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ