Інструментарій архівної інтернет-комунікації в аспекті розвитку соціальних мереж

Автор(и)

  • Дар’я Василенко Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9052-8287

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7654.9.2022.259191

Ключові слова:

архів, комунікація, соціальні мережі, акаунт, інтернет-комунікація, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube

Анотація

Максимальне використання архівними установами інтернет-комунікації може забезпечити двосторонню взаємодію між архівом і користувачами її послуг. У цій інтернет-екосистемі відбуватиметься своєчасний взаємозв’язок архіву із суспільством, через призму цього взаємозв’язку архівна установа отримає можливість самореклами, створення нового іміджу серед інтернет-аудиторії і залучення потенційних донорів. Така результативність може бути досягнута через власний унікальний контент на онлайн-платформах, що входять до системи мережевої інтернет-комунікації архівної установи.

Метою дослідження є визначення ефективних засобів архівної інтернет-комунікації через призму акаунтів у соціальних мережах.

Методологія дослідження ґрунтується на використанні загальнонаукових методів, а саме синтезу, опису, пояснення, аналізу, порівняння.

Наукова новизна. У дослідженні схарактеризовано контент акаунтів соціальних мереж українських архівних установ, подано рекомендації щодо його удосконалення для поліпшення архівної інтернет-комунікації. За основу дослідження взято акаунти соціальних мереж архівів (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube) як джерело архівної інтернет-комунікації. Було проаналізовано мережеву активність 9 центральних державних архівів, 24 державних обласних архіви і Державний архів м. Києва. Для порівняння проведено аналіз соціальних мереж Національних архівів США, за допомогою яких здійснюється мережева інтернет-комунікація. Дослідження показало, що 9 центральних архівів, 24 обласні архіви та архів у м. Києві мають акаунти у Facebook, 16 архівних установ присутні в Instagram, YouTube – 17 каналів, у Twitter представлено 2 архіви.

Висновки. Отже, архівні установи можуть акумулювати свій потенціал для продукування якісного, цікавого, а головне – унікального контенту в одній із соціальних мереж, щоб досягти максимальних результатів у популяризації своєї сторінки у соціальній мережі. Пропонується активно займатися просуванням акаунтів у Facebook, оскільки стартові дані профілів у цій соціальній мережі є найбільш високими, враховуючи кількість підписників і наявний досвід адміністрування сторінок.

Біографія автора

Дар’я Василенко, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Старший викладач кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва

Посилання

Bezdrabko, V. V. (2018). Zarubizhnyi dosvid arkhivatsii elektronnykh dokumentiv: e-poshta ta tvity [Foreign Experience in Archiving Electronic Documents: E-mail and Tweets]. Ancient Sumy Land, 52, 80–89 [in Ukrainian].

Bezdrabko, V. V. (2021). Sotsialni merezhi y arkhivni praktyky [Social Networks and Archival Practices]. Archives of Ukraine, 3(328), 16–35 [in Ukrainian].

Vasylchenko, M. M. (2014). Orhanizatsiino-funktsionalni transformatsii arkhiviv u suchasnomu sotsialno-komunikatsiinomu seredovyshchi [Organisational and Functional Transformations of Archives in the Modern Social and Communication Environment] [Abstract of PhD Dissertation, Kharkiv State Academy of Culture] [in Ukrainian].

Zabelina, O. M. (2017). SMM-stratehiia yak innovatsiina tekhnolohiia v sotsiokulturnomu prostori [SMM-Strategy as an Innovation Technology in Socio-Cultural Environment]. Visnyk of Kharkiv State Academy of Culture, 50, 207–215 [in Ukrainian].

Kasian, V. V. (2021). Menedzhment veb-kontentu yak suchasnyi polifunktsionalnyi napriam informatsiino-komunikatyvnoi diialnosti [Web Content Management as Modern Polyfunctional Direction of Information and Communication Activity]. Library Science. Record Studies. Informology, 1, 57–63 [in Ukrainian].

Kyselova A. (2005). Arkhivni resursy Ukrainy v hlobalnii informatsiinii merezhi: vydy, dostup, perspektyvy [Archival Resources of Ukraine in the Global Information Network: Types, Access, Prospects] [Abstract of PhD Dissertation, Ukrainian Research Institute of Archival Affairs and Record Keeping] [in Ukrainian].

Korzhuk, N. A. (2020). Suchasni instrumenty efektyvnoi reprezentatsii arkhivnykh resursiv Ukrainy [Modern Tools for Effective Representation of Archival Resources of Ukraine]. Visnyk of Kharkiv State Academy of Culture, 58, 47–57 [in Ukrainian]

Kent, M. L., Taylor, M., & White, W. J. (2003). The Relationship Between Web Site Design and Organisational Responsiveness to Stakeholders. Public Relations Review, 29(1), 63–77. https://doi.org/10.1016/S0363-8111(02)00194-7 [in English].

Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. Business Horizons, 53(1), 61. https://www.slideshare.net/escpexchange/kaplan-haenlein-users-of-the-world-unite-the-challenges-and-opportunities-of-social-media [in English].

Gilad, S., Maor, M., & Bloom, P. B.-N. (2015). Organisational Reputation, the Content of Public Allegations, and Regulatory Communication. Journal of Public Administration Research and Theory, 25(2), 451–478. https://doi.org/10.1093/jopart/mut041 [in English].

Grunig, J., & Hunt, T. (1984). Managing Public Relations. Holt, Rinehart and Winston [in English].

McGovern, N. Y. (2018). Archives, History, and Technology: Prologue and Possibilities for SAA and the Archival Community. The American Archivist, 81(1), 9–22. https://doi.org/10.17723/0360-9081-81.1.9 [in English].

Williamson, F., Vieira S., & Williamson, J. (2015). Marketing Finding Aids on Social Media: What Worked and What Didn’t Work. The American Archivist, 78(2), 488–513. https://doi.org/10.17723/0360-9081.78.2.488 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-17

Як цитувати

Василенко, Д. (2022). Інструментарій архівної інтернет-комунікації в аспекті розвитку соціальних мереж. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, (9), 138–147. https://doi.org/10.31866/2616-7654.9.2022.259191

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ