Інтернет-маркетолог за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»: функції та компетентності у конвергентних професійних практиках

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7654.9.2022.259187

Ключові слова:

інтернет-маркетолог, спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», фахівець з інформаційних ресурсів, рекламіст, аналітик, компетентності

Анотація

Метою статті є виявити трудові функції і компетентності інтернет-маркетолога у конвергентних професійних практиках, які узагальнені й унормовані у Професійних стандартах споріднених видів діяльності.

Методологія дослідження визначена такими методами, як інформаційний аналіз чинних Професійних стандартів, відповідних діяльності інтернет-маркетолога; змістовий аналіз предметного поля об’єкта – семантичний, логічний та лінгвістичний аналіз масиву документів (освітніх і професійних стандартів, освітніх програм, фахових наукових публікацій, контенту інтернет-ресурсів); педагогічного проєктування – для пропозиції інтегрованих навчальних дисциплін до освітньо-професійної програми підготовки інтернет-маркетолога.

Наукова новизна дослідження полягає у: виявлених функціях та компетентностях інтернет-маркетолога, підготовка якого здійснюється за спеціальністю ІБАС у споріднених видах професійної діяльності, представлених у Професійних стандартах фахівця з інформаційних ресурсів, фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку та рекламіста; пропозиціях професійно орієнтованих дисципліни, які разом з іншими дисциплінами професійної та практичної підготовки утворюють освітню модель підготовки інтернет-маркетолога у взаємовпливі та взаємозв’язку всіх її складових.

Основні висновки. Унікальність змісту освітньої програми «Менеджмент соціально-комунікаційних мереж. Інтернет-маркетинг» за спеціальністю ІБАС визначається її предметною орієнтованістю на «цифрові» засоби праці, конвергентністю із освітніми програмами в галузі маркетингу і належністю до предметного поля інформаційно-управлінської, інформаційно-аналітичної та соціально-комунікативної діяльності відповідно до теоретичного змісту предметної області діяльності фахівця за стандартом спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Цілісний розгляд функцій інтернет-маркетолога у маркетингових та інформаційно-аналітичних професійних практиках і використанні соціально-комунікативних технологій позиціювання суб’єктів соціальної діяльності в суспільстві (зв’язки із громадськістю, реклама, іміджмейкінг тощо) дає змогу системного окреслення компетентнісної сфери фахівця.

Аналіз Професійних стандартів фахівця з інформаційних ресурсів, фахівця-аналітика із дослідження товарного ринку, рекламіста як споріднених із діяльністю інтернет-маркетолога дав змогу окреслити компетентності, які мають бути включені до моделі майбутнього фахівця для забезпечення її змістової валідності.

Виявлені компетентності дають змогу конкретизувати освітньо-професійну програму підготовки фахівця і включити до навчального плану узагальнюючі дисципліни, які разом з іншими професійно орієнтованими дисциплінами навчального плану утворюють освітню модель підготовки інтернет-маркетолога у взаємовпливі та взаємозв’язку всіх її складових.

Біографії авторів

Тетяна Новальська, Київський національний університет культури і мистецтв

Професорка кафедри інформаційних технологій, докторка історичних наук, професорка

Надія Бачинська, Київський національний університет культури і мистецтв

Завідувачка кафедри інформаційних технологій, кандидатка педагогічних наук, доцентка

Посилання

Bachynska, N. A., Matviienko, O. V., & Tsyvin, M. N. (2021). Menedzher veb-kontentu: vstup do fakhu [Web Content Manager: Introduction to the Specialty]. Kyiv National University of Culture and Arts Publishing Center [in Ukrainian].

Vysotska, O. Ye. (2011). Osvita dlia staloho rozvytku [Education for Sustainable Development]. Roial Prynt [in Ukrainian].

Artomov, I. V., Shershun, A. V., & Piasetska-Ustych, S. V. (Comps). (2015). Innovatsii u vyshchii osviti: hlosarii terminiv i poniat [Innovations in Higher Education: a Glossary of Terms and Concepts]. Uzhhorod National University [in Ukrainian].

Kasian, V. V. (2021a). Marketynh nekomertsiinykh sub’iektiv: implementatsiia do zmistu pidhotovky za spetsialnistiu 029 "Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava" [Marketing of Non-profit Entities: Implementation of the Content of Training in the Programme Subject Area 029 "Information, Library and Archival Studies"]. Bibliotechnyi visnyk, 2, 80–90 [in Ukrainian].

Kasian, V. V. (2021b). Menedzhment veb-kontentu yak suchasnyi polifunktsionalnyi napriam informatsiino-komunikatyvnoi diialnosti [Web Content Management as a Modern Multifunctional Direction of Information and Communication Activities]. Library Science. Record Studies. Informology, 1, 57–63. https://doi.org/10.32461/2409-9805.1.2021.229857 [in Ukrainian].

Vstup. OSVITA. UA. (2021). Kyivskyi natsionalnyi universytet kultury i mystetstv [Kyiv National University of Culture and Arts] https://vstup.osvita.ua/y2021/r27/308/ [in Ukrainian].

Maranchak, M. M. (2021). Stratehii reputatsiinoho internet-marketynhu publichnykh bibliotek Ukrainy [Reputational Internet Marketing Strategies of Public Libraries of Ukraine] [PhD Dissertation Abstract, Kyiv National University of Culture and Arts] [in Ukrainian].

Matviienko, O., & Tsyvin, M. (2021). "Tsyfrovi" profesii informatsiinoho fakhivtsia: osvitni perspektyvy i vymohy rynku pratsi ["Digital" Professions of the Information Specialist: Educational Prospects and Labor Market Requirements]. Ukrainian Journal on Library and Information Science, 7, 58–70. https://doi.org/10.31866/2616-7654.7.2021.233279 [in Ukrainian].

State Committee for Technical Regulation and Consumer Policy. (2020, Dezember 7). Natsionalnyi klasyfikator Ukrainy. "Klasyfikator profesii" [National Classifier of Ukraine. "Classifier of Professions"] (DK 003:2010). http://www.dk003.com [in Ukrainian].

State Committee for Technical Regulation and Consumer Policy. (2020, February 24). Natsionalnyi klasyfikator Ukrainy. "Klasyfikatsiia vydiv ekonomichnoi diialnosti" [National Classifier of Ukraine. "Classification of Economic Activities"] (DK 009:2010 (v0457609-10)). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb457609-10#Text [in Ukrainian].

Novalska, T., & Kasian, V. (2021). Teoretyko-metodolohichni zasady pidhotovky internet-marketoloha za spetsialnistiu 029 "Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava" [Theoretical and Methodological Fundamentals of Internet Marketing Training in Programme Subject Area 029 "Information, Library and Archival Studies"]. Ukrainian Journal on Library and Information Science, 7, 71–82. https://doi.org/10.31866/2616-7654.7.2021.233297 [in Ukrainian].

Novgorodtseva, I. V. (2017). Pedagogika s metodikoi prepodavaniya spetsial’nykh distsiplin [Pedagogy With the Methodology of Teaching Special Disciplines]. FLINTA [in Russian].

Oklander, M., & Zlatova, I. (2016). Profesiinyi standart "Fakhivets z tsyfrovoho marketynhu" [Professional Standard "Fahives for Digital Marketing"]. Marketynh v Ukraini, 4, 64–69 [in Ukrainian].

Oklander, M. A., & Romanenko, O. O. (2015). Spetsyfichni vidminnosti tsyfrovoho marketynhu vid internet-marketynhu [Specific Aspects of Digital Marketing to Internet Marketing]. Economic Bulletin of National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", 12, 362–371 [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (2017, September 5). Pro osvitu [On Education] (2145-VIII). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text [in Ukrainian].

Ministry of Economy of Ukraine. (2022, January 11). Profesiinyi standart "Reklamist" [Professional standard "Advertiser"] (№ 81-2). https://www.me.gov.ua/ [in Ukrainian].

Ministry of Economy of Ukraine. (2014, Dezember 13). Profesiinyi standart "Fakhivets z informatsiinykh resursiv" [Professional standard "Information Resources Specialist"]. https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/IT-prof-standarty/4-ps-spes-inform-resources-13.12.2014.pdf [in Ukrainian].

Ministry of Economy of Ukraine. (2021, October 18). Profesiinyi standart "Fakhivets-analityk z doslidzhennia tovarnoho rynku" [Professional standard "Commodity market research analyst"] (№ 751-21). https://ips.ligazakon.net/document/ME210858 [in Ukrainian].

Romanenko, L. F., & Semchuk, Zh. V. (2021). Tsyfrovyi marketynh: osoblyvosti, instrumenty, tendentsii rozvytku v suchasnomu sviti [Digital Marketing: Features, Tools, Development Trends in the Modern World]. Scientific Notes of Lviv University of Business and Law. The Series is Economic. Legal Series, 28, 265–270 [in Ukrainian].

Ministry of Education and Science of Ukraine. (2018, Dezember 5). Standart vyshchoi osvity Ukrainy: pershyi (bakalavrskyi) riven, haluz znan 07 Upravlinnia ta administruvannia, spetsialnist 075 – "Marketynh" [Standard of Higher Education of Ukraine: First (bachelor’s) Level, Field 07 Management and Administration, Programme Subject Area 075 – "Marketing"] (№ 1343). https://cutt.ly/GcWxxrh [in Ukrainian].

Talyzina, N. F., Pecheniuk, N. G., & Khikhlovskii, L. B. (1987). Puti razrabotki profilya spetsialista [Ways to Develop a Specialist Profile]. Saratov State University [in Russian].

Kademiia, M. Yu., & Kobysia, V. M. (Comps.). (2016). Tekhnolohii dystantsiinoho navchannia: slovnyk-hlosarii [Distance Learning Technology: Glossary Dictionary]. FOP Tarnashynskyi O. V. [in Ukrainian].

Oklander, M. A., Oklander, T. O., & Yashkina, O. I. (2017). Tsyfrovyi marketynh – model marketynhu XXI storichchia [Digital Marketing – the Marketing Model of the 21st Century] [Monograph]. Astroprynt [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-17

Як цитувати

Новальська, Т., & Бачинська, Н. (2022). Інтернет-маркетолог за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»: функції та компетентності у конвергентних професійних практиках. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, (9), 125–136. https://doi.org/10.31866/2616-7654.9.2022.259187

Номер

Розділ

БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНА ОСВІТА