Історичні трансформації системи вищої бібліотечної освіти в Польщі

Автор(и)

  • Анатолій Гуменчук Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук ПрАТ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8931-7474

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7654.9.2022.259183

Ключові слова:

вища бібліотечно-інформаційна освіта, Польща, історичні етапи розвитку, бакалаврські та магістерські освітні програми, компетентнісний підхід

Анотація

Метою дослідження є визначення особливостей становлення когнітивної та організаційної складових польської моделі вищої бібліотечно-інформаційної освіти в основні історичні періоди її розвитку. У статті висвітлено історію виникнення та сучасний стан функціонування системи вищої бібліотечної освіти Польщі, з’ясовано її місце в європейській системі університетської підготовки бібліотечно-інформаційних фахівців.

Методологія дослідження базується на використанні евристичних можливостей системного та історичного підходів, джерелознавчому та компаративному методах, контент-аналізі бакалаврських та магістерських освітніх програм бібліотекознавчого спрямування.

Наукова новизна дослідження полягає у доведенні спільного та відмінного в системах вищої бібліотечної освіти Польщі та України, уведенні до наукового обігу результатів аналізу змісту та структури бібліотекознавчих освітніх програм провідних польських університетів. Зазначено, що Польща раніше за інших пострадянських європейських країн успішно імплементувала в освітню практику всі базові принципи Болонського процесу, що сприяло підвищенню якості підготовки бібліотечних фахівців, їх конкурентоспроможності на європейському ринку праці.

Висновки. Зроблено висновки щодо основних періодів інституціоналізації польської моделі вищої бібліотечної освіти, на становлення якої впливали різноманітні соціокультурні, географічні та політичні чинники. Визначено специфіку ступеневої підготовки бакалаврів, магістрів і докторів філософії зі спеціальності «Бібліотекознавство та інформаційні науки» у провідних польських університетах, охарактеризовано профілі та зміст їх освітніх програм. Визначено організаційні особливості підготовки бібліотечно-інформаційних кадрів різних освітніх рівнів, охарактеризовано ключові компетентності, які набувають здобувачі освіти під час їх опанування. Наголошено на перспективних для України здобутках та інноваціях польської моделі підготовки бібліотечно-інформаційних фахівців, які варто реалізувати в межах єдиної інтегрованої спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Біографія автора

Анатолій Гуменчук, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук ПрАТ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

Кандидат історичних наук, доцент, заступник директора

Посилання

Bachynska, N. A. (2017). Do dzherel vyshchoi bibliotechnoi osvity v Ukraini (pochatok XIX – persha chvert XX stolittia) [To the Sources of Higher Library Education in Ukraine (Beginning of the 19th – First Quarter of the 20th Century)]. Library Science. Record Studies. Informology, 2, 46–52 [in Ukrainian].

Humenchuk, A. V. (2021). Mizhnarodni vymohy do harmonizatsii osvitnikh prohram pidhotovky fakhivtsiv u haluzi bibliotekoznavstva ta informatsiinykh nauk [International Requirements for the Harmonisation of Educational Programs for the Training of Specialists in the Field of Library Science and Information Sciences]. Visnyk of Kharkiv State Academy of Culture, 59, 33–44. https://doi.org/10.31516/2410-5333.059.03 [in Ukrainian].

Lesniak, T. (2012). Bibliotechna osvita v Polshchi: systema, pryklady funktsionuvannia, sproba otsinky [Library Education in Poland: System, Examples of Functioning, Attempt to Evalua]. Bibliotechnyi Forum Ukrainy, 1, 38–42 [in Ukrainian].

Matviienko, O. V., Tsyvin, M. N., & Humenchuk, A. V. (2021). Suchasni kontseptsii dokumentno-informatsiinoi nauky: pidhotovka fakhivtsiv zi spetsialnosti 029 "Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava" [Modern Concepts of Document and Information Science: Training of Specialists in the Programme Subject Area 029 "Information, Library and Archival Studies"]. Vydavnytstvo Lira-K [in Ukrainian].

Rusynska-Giertykh, H. (2015). Rynok pratsi i pidhotovka bibliotekariv u Polshchi (na prykladi Instytutu naukovoi informatsii ta bibliotekoznavstva Vrotslavskoho universytetu) [Labor market and training of librarians in Poland (on the example of the Institute of Scientific Information and Library Science of the University of Wroclaw)]. Visnyk of the Lviv University Series "Bibliology, Library Studies and Information Technology", 10, 98–106 [in Ukrainian].

Solianyk, A. A. (2018). Yevrointehratsiini trendy modernizatsii informatsiinoi osvity v Ukraini [European Integration Trends in the Modernisation of Information Education in Ukraine]. In Suchasna informatsiino-bibliotechna osvita: stratehichni oriientyry [Modern Information and Library Education: Strategic Guidelines], Proceedings of the VIII International Scientific and Practical Conference (pp. 5–9), Kyiv. Ukrainian Library Association [in Ukrainian].

Solianyk, A. A. (2020). Modeli staloho rozvytku vyshchoi bibliotechno-informatsiinoi osvity: zarubizhnyi dosvid. In Suchasna informatsiino-bibliotechna osvita: stratehichni oriientyry [Modern Information and Library Education: Strategic Guidelines], Proceedings of the X International Scientific and Practical Conference (pp. 13–17), Kyiv. Ukrainian Library Association [in Ukrainian].

Solianyk, A. A. (2017). Suchasni trendy modernizatsii vyshchoi bibliotechno-informatsiinoi osvity Ukrainy [Current Trends in the Modernisation of Higher Library and Information Education in Ukraine]. Bulletin of the Book Chamber, 1, 22–26 [in Ukrainian].

Komza, M. (1996, October 22–24). Kształcenie pracowników systemu książki [Educating Employees of the Book System]. In E. B. Zybert & M. Szyszko (Eds.), Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości [Education of Librarians for the Future], Proceedings of the National Conference of the Association of Polish Librarians, Jachranka (p. 244), Warszawy. Wydawnictvo SBP [in Polish].

Konieczna, D. (2011). Edukacja bibliotekarzy i pracowników in formacji naukowej – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/bwm_3-4_2011/eduk.html [in Polish].

Kotyńska, E. (2013). Małe biblioteki naukowe a potrzeby XXI wieku [Small Scientific Libraries and the Needs of the 21st Century]. In J. Czyrek & B. Górnej (Eds.), Biblioteki i bibliotekarze XXI wieku – kształcenie, oczekiwania a rzeczywistość [Libraries and Librarians of the 21st Century – Education, Expectations and Reality] (pp. 64–66). Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich [in Polish].

Talarczyk-Malcher, Ł. (2008). Absolwenci w oczach pracodawców [Graduates in the Eyes of Employers]. In M. Skalska-Zlat & A. Żbikowska-Migoń (Eds.), Dokument, książka i biblioteka w badaniach naukowych i nauczaniu uniwersyteckim [Document, Book and Library in Research and University Teaching] (pp. 201–207). Wydawnictvo Uniwersytetu Wrocławskiego [in Polish].

Schniederjürge, A. (Ed.). (2017). World Guide to Library, Archive and Information Science Education (3rd ed.). K.G. Saur Verlag [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-17

Як цитувати

Гуменчук, А. (2022). Історичні трансформації системи вищої бібліотечної освіти в Польщі. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, (9), 116–124. https://doi.org/10.31866/2616-7654.9.2022.259183

Номер

Розділ

БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНА ОСВІТА