Діяльність бібліотек закладів професійної (професійно-технічної) освіти в інформаційно-комунікативному просторі

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7654.9.2022.259158

Ключові слова:

бібліотеки, заклади професійної (професійно-технічної) освіти, інтернет, соціальні мережі, інформаційно-комунікативний простір

Анотація

Метою статті є систематизувати, узагальнити нові знання щодо діяльності бібліотек закладів професійної (професійно-технічної) освіти в інформаційно-комунікативному просторі, розглянути конкретні види діяльності з погляду сьогодення та перспектив їх розвитку.

Методологія дослідження базувалася на загальнонаукових принципах єдності теорії і практики, системності, комплексності, усебічності пізнання. Досягненню поставленої мети сприяло використання загальнонаукових (опису, аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення) та спеціальних (бібліографічного, вибіркового спостереження, групування, контент-аналізу) методів на емпіричному та теоретичному рівнях дослідження.

Наукова новизна дослідження полягає в узагальненні і систематизації нових та відомих знань щодо діяльності бібліотек закладів професійної (професійно-технічної) освіти в інформаційно-комунікативному просторі з погляду сьогодення та перспектив її розвитку в межах одного дослідження.

Основні висновки. Сучасні умови трансформації процесу навчання, орієнтованого на дистанційну освіту, та стрімкий розвиток цифрових технологій ставить перед бібліотеками закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі – ЗП(ПТ)О) нові виклики. Карантинні обмеження, з якими бібліотеки зіткнулись у 2020–2021 роках, продемонстрували необхідність швидкого переформатування різних видів бібліотечних послуг у онлайн-формат. Найперспективнішим каналом просування будь-якої інформації або ресурсів сьогодні є інтернет.

Використання інтернет-технологій у бібліотеках наразі є обов’язковим для кожного фахівця з бібліотечної справи. Бібліотекарі повинні не лише орієнтуватися в питаннях інформаційно-комунікаційних ресурсів та технологій, зокрема інтернеті, але й застосовувати ці знання на практиці.

Таким чином, упровадження інтернет-інструментарію в діяльність бібліотек ЗП(ПТ)О є нагальною потребою. Існує велика різноманітність інтернет-сервісів, які можуть ефективно використовуватися бібліотекарями у щоденній роботі та дозволять вивести інформаційно-бібліотечне обслуговування бібліотек ЗП(ПТ)О на якісно новий рівень.

Біографії авторів

Віктор Паржницький, «Інститут модернізації змісту освіти»

Кандидат педагогічних наук, начальник відділу науково-методичного забезпечення професійної освіти

Олександр Савенко, «Інститут модернізації змісту освіти»

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач сектору наукового та навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності професійної освіти відділу науково-методичного забезпечення професійної освіти

Посилання

Al Tavalbekh, S. A. (2002). Mizhnarodne spivrobitnytstvo bibliotek na osnovi komp’iuternykh tekhnolohii: suchasnyi stan i perspektyvy [International Cooperation of Libraries on the Basis of Computer Technologies: Current State and Prospects] [Doktors Thesis, Kharkiv State Academy of Culture] [in Ukrainian].

Filippova, L. Ia. (1998). Avtomatizirovannye bibliograficheskie bazy dannykh: pol’zovatel’skii pokhod : kniga dlya rabotnikov elektronnykh bibliotek i informatsionnykh sluzhb [Automated Bibliographic Databases: a User Approach: A Book for Employees of Electronic Libraries and Information Services With Humanitarian Education]. Integral Kin [in Russian].

Grikhanov, Iu. A. (2001, Juni 9–17). Metamorfizm biblioteki i strukturnaya reorganizatsiya bibliotechnykh fondov [Library Metamorphism and Structural Reorganization of Library Funds]. In Biblioteki i assotsiatsii v menyayushchemsya mire: novye tekhnologii i novye formy sotrudnichestva [Libraries and Associations in a Changing World: New Technologies and New Forms of Cooperation], Proceeding of the 8th International Conference (Vol. 2, pp. 561– 564), Sudak, Ukraina [in Russian].

Horovyi, V. M (2006). Osoblyvosti rozvytku sotsialnoi informatsiinoi bazy suchasnoho ukrainskoho suspilstva [Features of the Development of Social Information Bases of Modern Ukrainian Society]. http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/ORSIB.pdf [in Ukrainian].

Shraiberg, I. L. (2002). Sovremennye tendentsii razvitiya bibliotechno-informatsionnykh tekhnologii: Ezhegodnyi doklad [Modern Trends in the Development of Library and Information Technologies: Annual Report]. http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb2002/1/f01_03.htm [in Russian].

Voskoboinikova-Huzieva, Ye. V. (2003). Dokumentalno-informatsiini resursy natsionalnoi biblioteky: realii ta perspektyvy stanovlennia [Documentary and Information Resources of the National Library: the Realities and Prospects of Formation]. In A. S. Onishchenko (Ed.), Biblioteki natsional’nykh akademii nauk: problemy funktsionirovaniya, tendentsii razvitiya [Libraries of National Academies of Sciences: Functioning Problems, Development Trends] (Iss. 2, pp. 156–165). V. I. Vernadsky National Library of Ukraine [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-17

Як цитувати

Паржницький, В., & Савенко, О. (2022). Діяльність бібліотек закладів професійної (професійно-технічної) освіти в інформаційно-комунікативному просторі. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, (9), 104–114. https://doi.org/10.31866/2616-7654.9.2022.259158

Номер

Розділ

БІБЛІОТЕЧНА ПРАКТИКА: ІНФОРМАЦІЙНІ І СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ