Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв в системі наукометричної оцінки публікаційної активності

Автор(и)

  • Юрій Горбань Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5837-4409
  • Юлія Куліш Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9612-5216
  • Анна Рибка Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4157-3732

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7654.9.2022.259156

Ключові слова:

наукометрія, публікаційна активність, індекс Хірша, наукометричні бази даних, наукова бібліотека, Київський національний університет культури і мистецтв

Анотація

Мета статті – дослідити способи оцінки ефективності наукової діяльності; провести всебічний аналіз та схарактеризувати публікаційну активність науково-педагогічних працівників Київського національного університету культури і мистецтв.

Методологія дослідження базується на застосуванні системного підходу, а також низки методів: аналітичного, спостереження, порівняння, методу теоретичного узагальнення. Метод класифікації дав змогу систематизувати дані за обсягами та кількістю. За допомогою діалектичного методу розкрито трансформації структури наукових досліджень з огляду на розвиток наукометричних показників.

Наукова новизна полягає в обробці й висвітленні результатів публікаційної активності науково-педагогічних працівників Київського національного університету культури і мистецтв у міжнародних наукометричних базах даних. У статті схарактеризовано роботу наукової бібліотеки щодо забезпечення доступу до повнотекстових баз, навчання користувачів, моніторингу публікаційної активності, ідентифікації наукових статей в міжнародних базах даних.

Висновки. Значущість публікаційної активності як наукометричного індикатора полягає в тому, що цей показник дає змогу оцінити ефективність як окремих науковців, так і наукових колективів, організацій. Публікації у наукових виданнях, що індексуються у Scopus і Web of Science сприяють зростанню рейтингу в науковій спільноті, гарантують вдалий захист наукової роботи, збільшують шанс на отримання грантів, сприяють чудовому старту публікаційної діяльності у наукових журналах світового рівня тощо. Підвищенню рівня публікаційної активності, наукометричних та бібліометричних показників науково-педагогічних працівників Київського національного університету культури і мистецтв сприяло створення та активна робота сектору бібліометрії та наукометрії наукової бібліотеки, який забезпечує інформаційно-аналітичний супровід публікаційної активності закладу вищої освіти.

Біографії авторів

Юрій Горбань, Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв

Кандидат культурології, доцент, директор

Юлія Куліш, Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв

Завідувач сектору бібліометрії та наукометрії

Анна Рибка, Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв

Методист вищої категорії

Посилання

Andon, P. I. (2003). Baza danykh [Database]. Encyclopedia of Modern Ukraine. https://esu.com.ua/search_articles.php?id=38829 [in Ukrainian].

Scientific Publications. (2020, February 12). Holovni pokaznyky naukovoi diialnosti vchenoho ta orhanizatsii [The Main Indicators of Scientific Activity of the Scientist and the Organization]. https://ua.publ.science/uk/blog/glavnyye-pokazateli-nauchnoy-deyatelnosti-uchenogo-i-organizatsii [in Ukrainian].

Horban, Yu. I., Rybka, L. A., & Rybka, A. T. (2021). Naukova biblioteka Kyivskoho natsionalnoho universytetu kultury i mystetstv: modernizatsiia i stratehiia v umovakh sohodennia [Scientific Library of the Kyiv National University of Culture and Arts: Modernization and Strategy in the Present Conditions]. Issues in Cultural Studies, 37, 137–149. https://doi.org/10.31866/2410-1311.37.2021.236015 [in Ukrainian].

Didenko, Yu., & Radchenko, A. (2017). Publikatsiina aktyvnist yak sposib naukovoi komunikatsii ta honytvy za reitynhamy [Publication Activity as a Way of Scientific Communication and the Pursuit of Ratings]. Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine, (9), 82–98. https://doi.org/10.15407/visn2017.09.082 [in Ukrainian].

Dubas, T. (2019). Predstavlennia naukovykh vydan u mizhnarodnykh naukometrychnykh bazakh: vydavnychi standarty [Presentation of Scientific Publications in International Scientometric Databases: Publishing Standards]. Naukovi Pratsi Natsionalnoi Biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho, 52, 339–349. https://doi.org/10.15407/np.52.339 [in Ukrainian].

Scientific Library of Zaporizhia State Medical University. (n.d.). Identyfikatory ta profili avtoriv [Identifiers and Profiles of Authors]. https://inlnk.ru/agGvGP [in Ukrainian].

Kopanieva, V. (2017). Stanovlennia naukometrii yak navchalnoi dystsypliny [Formation of Scientometrics as a Discipline]. Bulletin of the Book Chamber, (6), 29–31 [in Ukrainian].

Kostenko, L., & Symonenko, T. (2020). Naukometriya 2.0: kontseptual’nye polozheniya, aprobatsiya [Scientometrics 2.0: Conceptual Provisions, Testing]. Libraries of the National Academies of Science: Problems of Functioning and Trends of Development, 18, 52–63 [in Russian].

Matsei, O.O. (2013). Natsionalni indeksy naukovoho tsytuvannia (za materialamy fakhovykh vydan) [National Indices of Scientific Citations (Based on Materials of Professional Publications)]. Biblioteka v Osvitnomu Prostori, (16), 19–31 [in Ukrainian].

Popov, M. V., & Bohatel, N. V. (2018). Indeksatsiia naukovykh tekstiv u mizhnarodnykh bazakh danykh [Indexation of Scientific Texts in International Databases]. Science, Technology, Innovation, (3), 16–27 [in Ukrainian].

Symonenko, T. V. (2020). Naukometriia [Scientometrics]. Ukrainian Library Encyclopedia. https://inlnk.ru/9PeQek [in Ukrainian].

Familiarska, L. L. (2018). Google Scholar yak instrument monitorynhu profesiinoho rozvytku vykladacha zakladu vyshchoi osvity [Google Scholar as a Tool for Monitoring the Professional Development of a Teacher of Higher Education]. Open Educational E-environment of a Modern University, 5, 222–231 [in Ukrainian].

Shostak, A. V., & Rudyk, Ya. M. (2017). Oberezhno – indeks Khirsha! [Caution – Hirsch Index!]. Bulletin of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Series: Pedagogy, Psychology, Philosophy, 267, 235–245 [in Ukrainian].

Moral-Muñoz, J. A., Herrera-Viedma, E., Santisteban-Espejo, A., & Cobo M. J. (2020). Software Tools for Conducting Bibliometric Analysis in Science: An up-to-date Review. Profesional De La Información, 29(1). https://doi.org/10.3145/epi.2020.ene.03 [in English].

Yang, S. L., Yuan, Q. L., & Dong, J. H. (2020). Are Scientometrics, Informetrics, and Bibliometrics Different? Data Science and Informetrics, (1), 50–72. https://doi.org/10.4236/dsi.2020.11003 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-17

Як цитувати

Горбань, Ю., Куліш, Ю., & Рибка, А. (2022). Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв в системі наукометричної оцінки публікаційної активності. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, (9), 92–103. https://doi.org/10.31866/2616-7654.9.2022.259156

Номер

Розділ

БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА ПРАКТИКА: ІНФОРМАЦІЙНІ І СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ