Цифрова компетентність бібліотечних фахівців як чинник діяльності бібліотек в умовах цифрової трансформації

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7654.9.2022.259152

Ключові слова:

цифрова трансформація, інформаційна, бібліотечна та архівна справа, цифрова компетентність

Анотація

Метою дослідження є обґрунтування ролі цифрової компетентності як чинника діяльності бібліотек в умовах цифрової трансформації та необхідність забезпечення розвитку цифрової компетентності при модернізації змісту освітніх програм.

Методологія дослідження базувалася на загальнонаукових принципах єдності теорії і практики, системності, комплексності, усебічності пізнання. У дослідженні використано методи системного і контент-аналізу, описовий метод, методи порівняння та узагальнення стосовно актуальних питань удосконалення підготовки бібліотечних фахівців і дослідження рівня цифрової компетентності.

Наукова новизна дослідження полягає в окресленні нових функцій та видів діяльності бібліотечних фахівців, що з’являються у відповідь на виклики цифрової трансформації. Посилення значення віртуального простору бібліотеки, перетворення бібліотек на цифрові хаби обумовлюють появу нових «цифрових» професій, орієнтованих на підтримку процесів цифрової трансформації, менеджменту веб-контенту та веб-спільнот, що вимагають високого рівня цифрової компетентності. Запропоновано підходи до аналізу змісту освітніх програм із застосуванням рамок цифрових компетентностей для громадян DigCompUA та національного тесту із цифрової грамотності Цифрограм, що дасть змогу вдосконалення змісту освітніх програм та подальшої розробки профільної Рамки цифрової компетентності для бібліотечних фахівців.

Висновки. В умовах цифрової трансформації відбуваються значні зміни у діяльності бібліотек, збагачуються традиційні функції та з’являються нові, впроваджуються ініціативи щодо перетворення бібліотек на цифрові хаби, розширюється перелік способів віртуальної взаємодії з користувачами. Посилення ролі віртуального простору як складової бібліотек передбачає наявність і технічного, і кадрового забезпечення. Одним із викликів для формальної бібліотечної освіти є питання формування цифрової компетентності, що має бути враховано в освітніх програмах та програмах підвищення кваліфікації. На прикладі нових видів професійної діяльності окреслено можливі ролі бібліотечних фахівців, які для виконання визначених завдань потребують володіння цифровою компетентністю.

Проведено аналогію із дослідженнями цифрових навичок бібліотекарів у країнах Європейського Союзу, наголошено на необхідності дослідження рівня цифрової компетентності бібліотечних фахівців України з метою оцінки поточного стану та подальшої модернізації змісту програм підготовки. Для діагностики та визначення напрямів розвитку пропонується використовувати Рамку цифрової компетентності для громадян України, що базується на європейських стандартах цифрової грамотності, та тестування цифрової грамотності. Доцільною є розробка профільної рамки для бібліотечних фахівців.

Біографія автора

Марина Толмач, Київський національний університет культури і мистецтв

Викладачка кафедри комп’ютерних наук

Посилання

Barkova, O., Kulchytskyi, I., & Chaikovska, O. (2021). Shliakhy rozvytku profesiinykh tsyfrovykh kompetentnostei u sferi kulturnoi spadshchyny: (analitychnyi ohliad) [Ways to Develop Professional Digital Competencies in the Field of Cultural Heritage: (Analytical Review)]. https://aei.org.ua/analitichnij-oglyad-shlyahi-rozvitku-profesijnih-cifrovih-kompetentnostej-u-sektori-kulturnoi-spadshhini [in Ukrainian].

Brui, O. (2021, March 21). Vidstavannia na 20 rokiv: tsyfrova transformatsiia bibliotek ta realni mozhlyvosti zmin [20 Years Behind: Digital Transformation of Libraries and Real Opportunities for Change]. Chytomo. https://chytomo.com/vidstavannia-na-20-rokiv-tsyfrova-transformatsiia-bibliotek-ta-realni-mozhlyvosti-zmin/ [in Ukrainian].

Brui, O. (2021, April 21). Yak didzhytalizuvaty bibliotechnu systemu y ne narobyty pomylok [How to Digitalize the Library System and Not Make Mistakes]. Chytomo. https://chytomo.com/iak-didzhytalizuvaty-bibliotechnu-systemu-j-ne-narobyty-pomylok/ [in Ukrainian].

Humenchuk, A. (2020a). Systema tsyfrovykh kompetentnostei Bibliotekari 4.0 [The System of Digital Competencies of the Librarian 4.0]. Bulletin of the Book Chamber, 2, 23–28. https://doi.org/10.36273/2076-9555.2020.2(283).23-28 [in Ukrainian].

Humenchuk, A. (2020b). Skladovi tsyfrovoi kultury bibliotechnoho fakhivtsia [Components of the Library Specialist’s Digital Culture]. Ukrainian Journal on Library and Information Science, 5, 96–105. https://doi.org/10.31866/2616-7654.5.2020.205733 [in Ukrainian].

Ivashkevych, O. (2021). Tsyfrova transformatsiia bibliotek Ukrainy: sohodennia ta perspektyvy. [Digital Transformation (Digitalization) of Libraries in Ukraine: Current State and Perspectives]. Library Science. Record Studies. Informology, 2, 50–56 https://doi.org/10.32461/2409-9805.2.2021.238782 [in Ukrainian].

Kuzmenko, O. I., & Zahumenna, V. V. (2021). Transformatsiia ta rozshyrennia funktsii bibliotek u suchasnomu tsyfrovomu prostori [Transformation and Expansion of Library Functions in the Modern Digital Space]. Library Science. Record Studies. Informology, 3, 38–44 [in Ukrainian].

Matviienko, O. V., & Tsyvin, M. N. (2021a). Menedzher tsyfrovykh transformatsii u sferi bibliotechno-informatsiinoi ta arkhivnoi diialnosti: haluzeva spetsializatsiia [Manager of Digital Transformations in the Field of Library and Information and Archival Activities: Industry Specialization]. Library Science. Record Studies. Informology, 3, 14–22. https://doi.org/10.32461/2409-9805.2.2021.238774 [in Ukrainian].

Matviienko, O., & Tsyvin, M. (2021c). "Tsyfrovi" profesii informatsiinoho fakhivtsia: osvitni perspektyvy i vymohy rynku pratsi ["Digital" Professions of the Information Specialist: Educational Prospects and Labor Market Requirements]. Ukrainian Journal on Library and Information Science, 7, 58–70. https://doi.org/10.31866/2616-7654.7.2021.233279 [in Ukrainian].

Matviienko, O., & Tsyvin, M. (2021b). "Tsyfrovi transformatsii" spetsialnosti 029 "Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava" ["Digital Transformations" of Programme Subject Area 029 "Information, Library and Archival Studies"]. Digital Platform: Information Technology in Sociocultural Sphere, 4(2), 146–158. https://doi.org/10.31866/2617-796X.4.2.2021.247473 [in Ukrainian].

Diia. Derzhavni posluhy onlain. (2021, February 18). Mykhailo Fedorov prezentuvav 94 proiekty tsyfrovoi transformatsii [Mikhail Fedorov Presented 94 Digital Transformation Projects]. https://diia.gov.ua/news/elektronni-likarnyani-notariat-ta-socialni-poslugi-onlajn-mihajlo-fedorov-prezentuvav-94-proyekti-cifrovoyi-transformaciyi [in Ukrainian].

Novalska, T. V., & Kasian, V. V. (2021). Teoretyko-metodolohichni zasady pidhotovky internet-marketoloha za spetsialnistiu 029 "Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava" [Theoretical and Methodological Fundamentals of Internet Marketing Training in Programme Subject Area 029 "Information, Library and Archival Studies"]. Ukrainian Journal on Library and Information Science, 7, 71–82 https://doi.org/10.31866/2616-7654.7.2021.233297 [in Ukrainian].

Onyshchenko, O. (2021). Tsyfrovizatsiia – stratehichnyi shliakh rozvytku bibliotechnoi sfery [Digitization is a Strategic way to Develop the Library Sphere]. Bibliotechnyi Visnyk, 4, 3–9 [in Ukrainian].

Ministry of Digital Transformation of Ukraine. (2021). Opys ramky tsyfrovoi kompetentnosti dlia hromadian Ukrainy [Description of the Digital Competence Framework for the Citizens of Ukraine]. https://cutt.ly/EGD7EZl [in Ukrainian].

Cabinet of Ministers of Ukraine. (2021, March 3). Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku tsyfrovykh kompetentnostei ta zatverdzhennia planu zakhodiv z yii realizatsii [On Approval of the Concept of Digital Competencies Development and Approval of the Action Plan for its Implementation] (№ 167-p). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-%D1%80#Text [in Ukrainian].

Diia. Tsyfrova derzhava. (2021). Proiekty tsyfrovoi transformatsii [Digital Transformation Projects]. https://plan2.diia.gov.ua/projects [in Ukrainian].

Serbin, O., & Yaroshenko, T. (2015). Aspekty reformuvannia ta vdoskonalennia suchasnoi bibliotechnoi osvity [Aspects of Reforming and Improving Modern Library Education]. Bulletin of the Book Chamber, 2, 12–14 [in Ukrainian].

Ministry of Education and Science of Ukraine. (2019, 24 May). Standart vyshchoi osvity Ukrainy: druhyi (mahisterskyi) riven, haluz znan 02 Kultura i mystetstvo, spetsialnist 029 "Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava" [Standard of Higher Education of Ukraine: Second (Master’s) Level, Field of Knowledge 02 Culture and Art, Programme Subject Area 029 "Information, Library and Archival Studies] (No 728). https://cutt.ly/ZzSJDx6 [in Ukrainian].

Ministry of Education and Science of Ukraine. (2018, 12 Dezember). Standart vyshchoi osvity Ukrainy: pershyi (bakalavrskyi) riven, haluz znan 02 Kultura i mystetstvo, spetsialnist 029 "Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava" [Standard of Higher Education of Ukraine: First (Bachelor’s) Level, Field of Knowledge 02 Culture and Art, Programme Subject Area 029 "Information, Library and Archival Studies"] (No 1378). https://cutt.ly/3zSKrGH [in Ukrainian].

Diia. Tsyfrova osvita. (2021). Tsyfrohram: natsionalnyi test na tsyfrovu hramotnist [Digit Chart: a National Test of Digital Literacy] https://osvita.diia.gov.ua/digigram [in Ukrainian].

Boiarynova, O., Brui, O., Luhova, L., Soshynska, Ya., & Shevchenko, I. (2020). Chotyry prostory biblioteky: model diialnosti [Four Spaces of the Library: a Model of Activity]. Ukrainian Library Association [in Ukrainian].

BIBLIO Project. (2020). Boosting Digital Skills and Competences for Librarians in Europe. https://www.biblio-project.eu [in English].

Carretero Gomez, S., Vuorikari, R., & Punie, Y. (2017). DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use. Publications Office of the European Union. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC106281 [in English].

Khrushch, S., Chaikovska, O., Volynets, V., & Kushnarov, V. (2021, November 8–9). Virtual Space of the Library in the Conditions of Digital Transformation. In ICERI2021 Proceedings, 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation (pp. 6859–6866). https://doi.org/10.21125/iceri.2021.1554 [in English].

Zignani, T., Doncheva, A., & Tarandova, S. (2020). Librarianship in Europe-mapping professional needs WP 2 – Del 2.2.1. BIBLIO Project. https://www.biblio-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/BIBLIO_WP2_Mapping-Professional-Needs_Report.pdf [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-17

Як цитувати

Толмач, М. (2022). Цифрова компетентність бібліотечних фахівців як чинник діяльності бібліотек в умовах цифрової трансформації. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, (9), 57–69. https://doi.org/10.31866/2616-7654.9.2022.259152

Номер

Розділ

БІБЛІОТЕКА У ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ