Представництво публічних бібліотек України у медійному просторі

Автор(и)

  • Станіслав Денбновецький Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2327-7478

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7654.9.2022.259148

Ключові слова:

публічна бібліотека, інформаційний ресурс, інформаційний простір, інтернет, соціальна мережа

Анотація

Мета статті – розкриття актуальних напрямів представництва публічних бібліотек України в інтернеті та у соціальних мережах в умовах цифровізації.

Методологія статті базувалася на використанні оптимального комплексу загальнонаукових та спеціальних методів дослідження. Зокрема, використано загальнонаукові принципи системності та усебічності пізнання, єдності теорії і практики. Також досягненню поставленої мети сприяло застосування методів аналізу, синтезу та узагальнення. Дослідження інформаційного ресурсу сайтів обласних універсальних наукових бібліотек здійснено під кутом зору комплексності представлення контенту власної генерації, зорієнтованого насамперед на потреби громад.

Наукова новизна статті полягає у тому, що обґрунтована необхідність посилення представництва вітчизняних публічних бібліотек в інтернеті та у соціальних мережах, що сприяє ускладненню їхньої організаційної структури, урізноманітненню нетрадиційних методів і форм роботи. Актуальні напрями інтернет-представництва репрезентовані на прикладі Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва та Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д. І. Чижевського, на е-сторінках яких розробником надано можливість поділитися інформацією у соціальних мережах Фейсбук, Твіттер, Інстаграм та Google+. Це сприяє ефективнішому поширенню повідомлень, популяризації роботи самої книгозбірні, залученню більшої кількості користувачів, формуванню її позитивного іміджу та зрештою накопиченню репутаційного капіталу.

У висновках аргументовано, що сьогодні публічні бібліотеки України активно включаються у процес оцифрування своїх фондів, представляють цифрові копії на власних сайтах та рекламують цей ресурс у соціальних мережах, адаптуючи його під мобільні пристрої. Вітчизн Публічними бібліотеками України оцифровано величезні масиви своїх фондів, роботи здійснювалися за власними програмами, незалежно від планів інших бібліотек. Виявлено, що нині провідні публічні бібліотеки країни є авторитетними закладами та потужними центрами інформації, які формують і зберігають багаті та якісні інформаційні ресурси. Сучасний користувач за допомогою мережі інтернет має доступ до провідних бібліотек світу та їхніх інформаційних ресурсів, що у сукупності становить світовий інформаційний простір.

Біографія автора

Станіслав Денбновецький, Київський національний університет культури і мистецтв

Аспірант

Посилання

Horovyi, V. (2016). Biblioteka v informatsiinomu suspilstvi [Library in the Information Society]. http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3025:biblioteka-v-informatsijnomu-suspilstvi&catid=81&Itemid=415 [in Ukrainian].

Dobrovolska, V., & Zbanatska, O. (2020). Formuvannia Zvedenoho katalohu otsyfrovanykh vydan publichnykh bibliotek Ukrainy [Formation of the Consolidated Catalogue of Digitised Publications of Public Libraries of Ukraine]. In Informatsiia, komunikatsiia, suspilstvo 2020 [Information, Communication, Society 2020], Proceedings of the 9th International Scientific Conference (pp. 81–82), Lviv, Ukraine. Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky. http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/52739/2/2020_Dobrovolska_V-Formuvannia_Zvedenoho_81-82.pdf [in Ukrainian].

Yaroslav Mudryi National Library of Ukraine. (2021). Zvedenyi kataloh otsyfrovanykh vydan [Consolidated Catalog of Digitized Publications]. http://digit.catalogue.nlu.org.ua/ [in Ukrainian].

Karashchuk, O. (2016). Biblioteka v suchasnomu informatsiinomu prostori [Library in the Modern Information Space]. Naukovi Pratsi Natsionalnoi Biblioteky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho, 43, 596–610. https://doi.org/10.15407/np.43.596 [in Ukrainian].

Klymenko, O., & Sokur, O. (2021) Intehratsiia fondiv bibliotek naukovykh ustanov NAN Ukrainy v elektronnomu seredovyshchi [Integration of Libraries of Scientific Institutions of the National Academy of Sciences of Ukraine in the Electronic Environment]. In Informatsiini tekhnolohii v kulturi mystetstvi, osviti, nautsi, ekonomitsi ta biznesi [Information Technology in Culture, Art, Education, Science, Economy and Business], Proceedings of the VI International Scientific-Practical Conference (pp. 246–248), Kyiv, Ukraine. Vydavnychyi tsentr KNUKiM. http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/konferencziya_22-23_kvitnya.pdf [in Ukrainian].

Koval, T. (2007). Rol naukovoi biblioteky v informatsiinomu zabezpechenni vyshchoi osvity [The Role of the Scientific Library in the Information Support of Higher Education]. Bibliotechnyi Forum Ukrainy, 2, 20–23 [in Ukrainian].

Maranchak, M. (2021). Stratehii reputatsiinoho internet-marketynhu publichnykh bibliotek Ukrainy [Reputational Internet Marketing Strategies in Public Libraries of Ukraine] [Abstract of PhD Dissertation, Kyiv National University of Culture and Arts] [in Ukrainian].

Pasmor, N. P., & Frolova, N. M. (2016, October 8). Veb-sait ta sotsialni merezhi yak zasib internet-predstavnytstva universytetskoi biblioteky [Website and Social Networks as a Means of Online Representation of the University Library]. In Korolenkivski chytannia 2015. Biblioteky, arkhivy, muzei: innovatsiini modeli rozvytku [Korolenko readings 2015. Libraries, Archives, Museums: Innovative Models of Development], Proceedings of the XVІІІ International Scientific Conference (pp. 85–94), Kharkiv, Ukraine. V. G. Korolenko Kharkiv State Scientific Library. http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/9694/1/Pasmor_Frolova.pdf [in Ukrainian].

Polovynchak, Yu., & Horova, S. (2017). Biblioteka v informatsiinomu suspilstvi [Library in the information society]. Naukovi Pratsi Natsionalnoi Biblioteky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho, 48, 249–259. https://doi.org/10.15407/np.48.249 [in Ukrainian].

Ministry of Culture of Ukraine. (2016, May 25). Pro zatverdzhennia Poryadku formuvannia zvedenoho katalohu otsyfrovanykh vydan [On Approval of the Procedure for Forming a Consolidated Catalogue of Digitised Publications] (№ 360). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0867-16#Text [in Ukrainian].

Rudych, O. B. (2017, November 1–2). Zvedenyi kataloh otsyfrovanykh vydan: novyi korporatyvnyi proekt [Consolidated Catalog of Digitized Publications: a new Corporate Project]. In Biblioteka i knyha v konteksti chasu [Library and Book in the Context of Time], Proceedings of the X All-Ukrainian Scientific-Practical Conference (pp. 52–53). Kyiv, Ukraine [in Ukrainian].

Fedorenko, O. I. (2014, October 21–23). Rol publichnykh bibliotek v informatyzatsii suspilstva ta pidvyshchenni informatsiynoi kultury [The Role of Public Libraries in the Informatisation of Society and Improving Information Culture]. In Mistse i rol bibliotek u formuvanni natsionalnoho informatsiinoho prostoru [The Place and Role of Libraries in the Formation of the National Information Space], Proceedings of the Scientific Conference (pp. 293–295), Kyiv, Ukraine [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-17

Як цитувати

Денбновецький, С. (2022). Представництво публічних бібліотек України у медійному просторі. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, (9), 47–56. https://doi.org/10.31866/2616-7654.9.2022.259148

Номер

Розділ

БІБЛІОТЕКА У ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ