Цифрове кураторство як соціально-освітня діяльність бібліотечного фахівця

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7654.9.2022.259145

Ключові слова:

цифрове кураторство, цифрове кураторство як вид соціально-освітньої діяльності у бібліотеках, освітньо-консультаційної діяльності, цифрова освіта

Анотація

Метою статті є охарактеризувати соціально-педагогічний зміст діяльності та необхідні компетенції фахівця із «цифрового кураторства» у соціально-освітній діяльності бібліотек в умовах цифровізації суспільства.

Методологія дослідження базується на сукупності загальнонаукових методів узагальнення, систематизації і прогнозування. Гіпотетичний аналіз дав змогу застосувати термін «цифрове кураторство» як етимологічно прийнятний для окреслення сутності соціально-освітньої діяльності бібліотечного фахівця. Метод інформаційної діагностики (експрес-аналіз) застосовувався до вивчення стану освітньо-консультаційної діяльності обласних універсальних наукових бібліотек у галузі цифрової освіти громадян.

З метою накреслення шляхів поповнення компетенцій бібліотечного фахівця як «цифрового куратора» було застосовано метод інформаційного прогнозування об’єкта, який дав змогу сформулювати необхідні й достатні умови формування компетентностей фахівця, а саме внесення необхідних змін до змісту підготовки майбутніх бібліотекарів шляхом розробки спеціальної узагальнюючої дисципліни (або комплексу дисциплін) під умовною назвою «Освітні послуги в умовах цифрової нерівності», спрямованої на психолого-педагогічні, методичні та організаційні аспекти здійснення освітньо-консультаційної діяльності у галузі цифрових технологій.

Наукова новизна виконаного дослідження полягає в тому, що охарактеризовано поняття «цифрове кураторство як вид соціально-освітньої діяльності у бібліотеках» для приведення освітньої практики у відповідність із практикою діяльності бібліотек, а також, орієнтуючись на необхідність у подальшому «цифрового кураторства» у бібліотеках, запропоновано заходи із формування компетентностей сучасного бібліотекаря у галузі «цифрових» освітніх практик.

Висновки. Функція бібліотеки у соціально-просвітницькому вимірі у сучасних умовах – це сприяння подоланню цифрової нерівності шляхом консультаційної та освітньої діяльності у сфері використання цифрових технологій.

Цифрове кураторство – вид соціально-освітньої діяльності бібліотечного фахівця, спрямованої на забезпечення вільного доступу до інформації, подолання цифрової нерівності та формування цифрової грамотності громадян шляхом організації та проведення заходів (у тому числі й у дистанційному режимі) з консультування користувачів із питань використання цифрових технологій у різних сферах життя і сприяння розвитку цифрових компетенцій різних груп населення.

Реалізація освітніх функцій із «цифрового кураторства» потребує спеціальних необхідних і достатніх знань із методики навчання, організації консультаційного процесу для реалізації ролі бібліотекаря як педагога-консультанта при ознайомленні громадян із необхідними цифровими технологіями.

Доцільною є розробка спеціальної узагальнюючої дисципліни (або комплексу дисциплін) під умовною назвою «Освітні послуги в умовах цифрової нерівності», спрямованої на психолого-педагогічні, методичні та організаційні аспекти здійснення освітньо-консультаційної діяльності у галузі цифрових технологій.

Біографії авторів

Оксана Матвієнко, Київський національний університет культури і мистецтв

Професорка, докторка педагогічних наук, кандидатка технічних наук, професорка кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності

Михайло Цивін, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри дизайну і архітектури

Посилання

Balyka, D. (1928). Bibliolohichna pedahohika. Vyznachennia. Predmet, mezhi [Bibliological Pedagogy. Definition. Subject, Boundaries]. Zhurnal Bibliotekoznavstva ta Bibliohrafii, 2, 96–107. https://elib.nlu.org.ua/view.html?id=1240 [in Ukrainian].

Zeer, E. F., & Symanyuk, E. E. (2017). Metodologicheskie orientiry razvitiya transprofessionalizma pedagogov professional’nogo obrazovaniya [Methodological Guidelines for the Development of Transprofessionalism of Teachers of Vocational Education]. Obrazovanie i Nauka, 8, 928 [in Russian].

Ministry of Digital Transformation of Ukraine. (2021). Kontseptualno-referentna Ramka tsyfrovoi kompetentnosti pedahohichnykh y naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv [Conceptual- Reference Framework of Digital Competence of Pedagogical and Scientific-pedagogical Workers]. https://osvita.diia.gov.ua/uploads/0/2629-frame_pedagogical.pdf [in Ukrainian].

Lopatina, N. (2019). Biblioteka v tsifrovom mire: proaktivnyi i reaktivnyi podkhody v bibliotekovedenii [Library in the Digital World: Proactive and Reactive Approaches in Library Science]. Kul’tura: Teoriya i Praktika, 2(30). http://theoryofculture.ru/issues/104/1214/ [in Russian].

Lopatina, N. V., Altukhova, G. A., & Bonch-Bruevich, S. V. (2020). Pedagogicheskoe masterstvo v strukture tsifrovykh formatov obrazovaniya [Pedagogical Skills in the Structure of Digital Formats of Education]. Vestnik Moskovskogo Gosudarstvennogo Universiteta Kul’tury i Iskusstv, 5(97), 170–179 [in Russian].

Matviienko, O. V., & Tsyvin, M. N. (2021, May 20–22). Konverhentno-oriientovanyi pidkhid do rozrobky osvitno-profesiinykh prohram za spetsialnistiu "Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava" [Convergent-oriented Approach to the Development of Educational and Professional Programs in the Specialty "Information, Library and Archival Affairs"]. In Informatsiia, komunikatsiia ta upravlinnia znanniamy v hlobalizovanomu sviti [Information, Communication and Knowledge Management in a Globalised World], Fourth International Scientific Conference (pp. 26–28). Kyiv National University of Culture and Arts [in Ukrainian].

Ministry of Digital Transformation of Ukraine. (2021). Opys ramky tsyfrovoi kompetentnosti dlia hromadian Ukrainy [Description of the Digital Competence Framework for the Citizens of Ukraine]. URL: https://usnd.to/jq1N [in Ukrainian].

Plakhtii, A. M. (2021). Publichni biblioteky v systemi informatsiino-komunikatsiinoho zabezpechennia elektronnoho uriaduvannia v Ukraini [Public Libraries in the System of Information and Communication Support of E-government in Ukraine] [Abstract of PhD Dissertation, Kyiv National University of Culture and Arts] [in Ukrainian].

Ministerstva truda i sotsial’noi zashchity Rossiiskoi Federatsii. (2018, October 31). Professional’nyi standart. Konsul’tant v oblasti razvitiya tsifrovoi gramotnosti naseleniya (tsifrovoi kurator) [Professional Standard. Consultant in the Field of Development of Digital Literacy of the Population (Digital Curator)] (№ 682n). https://drive.google.com/file/d/1KjEWLWFQy0L95y0PBw-aivx68GFB2HGl/view [in Russian].

Rapatsevich, E. S. (Comp.). (2006). Psikhologo-pedagogicheskii slovar’ [Psychological and Pedagogical Dictionary]. Sovremennoe slovo [in Russian].

Filipova, L. Ya. (2020). Tsyfrovi tekhnolohii v amerykanskykh bibliotekakh: suchasni tendentsii rozvytku [Digital Technologies in American Libraries: Current Trends in Development]. In Biblioteka. Nauka. Komunikatsiia. Rozvytok bibliotechno-informatsiinoho potentsialu v umovakh tsyfrovizatsii [Library. The science. Communication. Development of Library and Information Potential in the Minds of Digitalization], Proceedings of the International Scientific Conference. VI Vernadsky National Library of Ukraine. http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/913 [in Ukrainian].

Tsiura, M. A. (2020). Bibliotekar-konsultant: yake maibutnie profesii? Novitni bibliotechno-informatsiini tekhnolohii: tendentsii rozvytku [Librarian-consultant: What is the Future of the Profession? The Latest Library and Information Technologies: Development Trends]. https://usnd.to/jqPH [in Ukrainian].

Chachko, A. S. (2000). Bibliotekovedenie v chelovecheskom izmerenii [Librarianship in the Human Dimension] [Monograph] [in Russian].

Boiarynova, O., Brui, O., Luhova, L., Soshynska, Ya., & Shevchenko, I. (2020). Chotyry prostory biblioteky: model diialnosti [Four Spaces of the Library: a Model of Activity]. Ukrainian Library Association [in Ukrainian].

National Library of Medicine. URL: https://nnlm.gov/data/thesaurus/digital-curation [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-17

Як цитувати

Матвієнко, О., & Цивін, М. (2022). Цифрове кураторство як соціально-освітня діяльність бібліотечного фахівця. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, (9), 34–46. https://doi.org/10.31866/2616-7654.9.2022.259145

Номер

Розділ

БІБЛІОТЕКА У ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ