Операційна (онлайнова) аналітика: нові технології та можливості

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7654.9.2022.259140

Ключові слова:

операційна аналітика, інформаційно-аналітична діяльність, автоматизовані інформаційно-аналітичні системи, штучний інтелект, аналіз інформації

Анотація

Метою статті є систематизувати, узагальнити нові знання про операційну аналітику, розглянути конкретні автоматизовані аналітичні системи з погляду сьогодення та пер­спектив її розвитку.

Методологія дослідження базувалася на загальнонаукових принципах єдності теорії і практики, системності, комплексності, усебічності пізнання. Досягненню поставленої мети сприяло використання загальнонаукових (опису, аналізу, синтезу, порівняння, уза­гальнення) та спеціальних (бібліографічного, вибіркового спостереження, групування, контент-аналізу) методів на емпіричному та теоретичному рівнях дослідження.

Наукова новизна дослідження полягає в узагальненні і систематизації нових та ві­домих знань про операційну аналітику з погляду сьогодення та перспектив її розвитку в межах одного дослідження.

Основні висновки. На прикладі американської електронної корпорації International Business Machines Corporation (вимовляється Ай-Бі-Е́м, також відомої як IBM або «Блакит­ний гігант»), одного із найбільших світових виробників усіх видів комп’ютерів і програм­ного забезпечення, одного з найбільших провайдерів глобальних інформаційних мереж, описано і проаналізовано видову різноманітність та особливості використання автома­тизованих інформаційно-аналітичних систем на основі штучного інтелекту, які сьогод­ні доступні багатьом користувачам, а завтра стануть буденною реальністю для будь-якої організації. Коротко описано інформаційно-аналітичні системи і продукти, які вже зараз пропонує корпорація ІВМ українському споживачу: системи, призначені для аналітики за сферами застосування; аналітики великих даних; візуалізації даних; директивної аналі­тики; системи інтеграції даних; продуктів розширеної аналітики; інформаційних систем розширеної аналітики на базі інтернету речей; автоматизованих систем із прогнозної ана­літики. Увагу зосереджено на особливостях і перевагах операційної аналітики, її можли­востях у практичній площині використання. Обґрунтовано доцільність застосування тих чи інших автоматизованих інформаційно-аналітичних систем відповідно до сфери діяль­ності та етапів аналізу інформації. Розглянуто переваги та перспективи розвитку опера­ційної (онлайнової) аналітики в інформаційно-аналітичній діяльності.

Біографія автора

Володимир Варенко, Київський національний університет культури і мистецтв

Доцент кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності, кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Veres, O., & Olyvko, R. (2017). Klasyfikatsiia metodiv analizu Velykykh danykh [Classification of Big Data Analysis Methods]. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Series: Information Systems and Networks, 872, 84–92 [in Ukrainian].

Kachynskyi, A. B., & Stremetska, M. S. (2021). Operatsiina analityka yak instrument monitorynhu danykh ta upravlinnia podiiamy system zabezpechennia kiberbezpeky [Operational analytics as a tool for data monitoring and event management of cybersecurity systems]. Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, 1, 9–16. https://doi.org/10.15407/dopovidi2021.01.009 [in Ukrainian].

O’Connor, J. & Macdermott, І. (2018). Systemne myslennia. Poshuk neordynarnykh tvorchykh rishen [System Thinking. Search for Extraordinary Creative Solutions]. Nash Format [in Ukrainian].

Palekha, Yu. I., Palekha, O.Yu., & Horban, Yu.I. (2020). Informatsiina kultura [Information Culture]. Vydavnytstvo Lira-K [in Ukrainian].

Fhanks, B. (2014). The analytics revolution. How to improve your business with operational analytics in the era of Big Data. Wiley. https://doi.org/10.1002/9781118936672 [in English].

Clifton, B. (2012). Advanced Web Metrics with Google Analytics. Sybex [in English].

Eric Schmidt, E., & Cohen, J. (2012). The New Didital Age. Alfred A. Knopf [in English].

Devenport, T., & Harris, J. (2007). Competing on Analytics. The New Science of Winning. Harvard Business Press [in English].

Mayer-Schonberger, V., & Gukier, K. (2013). Big Data. A Revolution that will transform how we live, work, and thihk. Vegas Lex [in English].

ІBM. (n.d.). ІBM i ustoichivoe razvitie [IBM and Sustainable Development]. Retrieved April 2, 2022, from http://ibm.com/en-us/products?technologyTopics[0][0]=cat.topic%3AAnalytics&lnk=hpmps_buda_ruru&lnk2=learn) [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-17

Як цитувати

Варенко, В. (2022). Операційна (онлайнова) аналітика: нові технології та можливості. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, (9), 10–21. https://doi.org/10.31866/2616-7654.9.2022.259140

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ПРАКТИКА І ПЕРСПЕКТИВИ