Відкритий доступ, відкрита наука, відкриті дані: як це було і куди йдемо

(до 20-ліття Будапештської ініціативи Відкритого доступу)

Автор(и)

  • Тетяна Ярошенко Центр наукометрії та цифрової підтримки досліджень, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2985-2333

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7654.8.2021.247582

Ключові слова:

відкритий доступ, відкрита наука, відкриті дані, наукова комунікація, репозитарії, журнали

Анотація

Вільний доступ до наукової інформації, прозорість дослідницьких процесів та даних – одна із найважливіших умов прогресу науки та наукової комунікації, основа міжнародної колаборації дослідників у глобальному світі. Світова пандемія COVID-19 вкотре яскраво засвідчила необхідність відкритого, оперативного та рівного доступу до наукової інформації для дослідників, незалежно від географічних, гендерних, чи будь-яких інших обмежень, сприяння обміну науковими знаннями та даними, наукового співробітництва та прийняття рішень на основі наукових знань і відкритих даних. Інтернет докорінно змінив наукову комунікацію, зокрема щодо моделі рецензованих наукових журналів, а також спосіб пошуку і доступу читачів до наукової інформації. Цифровий доступ сьогодні є вже нормою завдяки моделі відкритого доступу. Хоча з часу оголошення Будапештської ініціативи відкритого доступу минуло вже 20 років, і, незважаючи на численні здобутки та переваги, все ще існують перешкоди впровадженню цієї моделі, тривають певний опір комерційних видавництв та інших провайдерів, а також дискусії і в академічному середовищі. Модель відкритого доступу вже підкріплена різними стратегіями, політиками, платформами, застосунками, але все ще не є усталеною. Досі триває випробовування різних бізнес-моделей для наукових журналів, формується культура препринтів, відбуваються дискусії щодо етики наукових публікацій, інтелектуальної власності, потреб фінансування поширення результатів досліджень тощо. Розвиваються різноманітні платформи та застосунки, які допомагають дослідникам «відкривати» результати досліджень. Але цього вже недостатньо: бажано відкрити не лише результати, але й дані, інструменти і методи досліджень, дозволити їх використовувати для наступних досліджень у глобальному світі. Отже, досить бурхливо розвиваються концепції та практики відкритої науки, відкритих даних, розвитку дослідницьких інфраструктур тощо. У статті розглянуто основні етапи цього 20-літнього шляху та окреслено основні складові і тенденції сучасного етапу. Акцентовано на необхідності формування культури відкритої науки та створення мотивацій до її впровадження, сприяння застосуванню інноваційних методів відкритої науки на різних етапах наукового процесу, потреб євроінтеграції України та розвитку е-інфраструктур, необхідності відповідних соціокультурних і технологічних змін. Розглянуто основні міжнародні і вітчизняні практики та проєкти в царині відкритого доступу і відкритої науки, зокрема Національний репозитарій академічних текстів і проєкт Національного плану відкритої науки. Наголошено на ролі бібліотек та бібліотекарів у впровадженні принципів відкритого доступу і відкритої науки.

Біографія автора

Тетяна Ярошенко, Центр наукометрії та цифрової підтримки досліджень, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Керівниця, доцентка

Посилання

Vasylenko, A. Yu. (2019). Rozvytok ta realizatsiia polityky vidkrytoi nauky v derzhavakh YeS: pryklad Frantsii [Development and implementation of open science policy in EU countries: the example of France]. Public Administration: Theory and Practice, 1, 71–77. https://doi.org/10.36030-2311-6722-2019-1-71-77 [in Ukrainian].

Kopanieva, V. O. (2018). Biblioteka tsyfrovoi nauky [Digital Science Library]. Visnyk of the National Academy of Sciences of Ukraine, 4, 76–85. https://doi.org/10.15407/visn2018.04.076 [in Ukrainian].

Kopanieva, V. O. (2017). Naukova komunikatsiia vid vidkrytoho dostupu do vidkrytoi nauky [Scientific communication: from open access to open science]. Library science. Record studies. Informology, 2, 35–45 [in Ukrainian].

Chmyr, O. S., Kvasha, T. K., Yaroshenko, T. O., Chukanova, S. O., Dmytryshyn, V. S., Tykhonkova, I. O., Popkova, N. H., Kaplenko, I. M., Shcherbak, Ya. O., & Voronkov, V. I. (2017). Natsionalnyi repozytarii akademichnykh tekstiv: vidkrytyi dostup do naukovoi informatsii [National Repository of Academic Texts: Open Access to Scientific Information]. UkrINTEI [in Ukrainian].

Nosenko, Yu. H., & Sukhikh, A. C. (2020). Vidkryta nauka v konteksti pobudovy suspilstva znan i tsyfrovykh peretvoren yevropeiskoho prostoru [Open science in the context of building a knowledge society and digital transformations of the European space]. Physical and Mathematical Education, 4(26), 85–92. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2020-026-4-015 [in Ukrainian].

National Repository of Academic Texts. (2017). Polozhennia pro NRAT [Regulations on NRAT]. https://nrat.ukrintei.ua/pro-naczionalnyj-repozytarij/polozhennya-pro-nrat/ [in Ukrainian].

Yaroshenko, T. O. (2010). Elektronni zhurnaly v systemi informatsiinykh resursiv biblioteky [Electronic journals in the library system of information resources] [Monograph]. Znannia [in Ukrainian].

Yaroshenko, T. O. (2011). Zelenyi shliakh vidkrytoho dostupu. Repozytarii ta yikh rol u naukovii komunikatsii: pershi dvadtsiat rokiv [Green path of open access. Repositories and their role in scientific communication: the first twenty years]. Bibliotechnyi visnyk, 5, 3–10 [in Ukrainian].

ArXiv. (2020). Annual Report. https://static.arxiv.org/static/arxiv.marxdown/0.1/about/reports/2020_arXiv_annual_report.pdf [in English].

Björk, B.-C. (2021a). Open access to construction it research articles – developments over the past 25 years. Journal of Information Technology in Construction, 26, 23–27. https://doi.org/10.36680/j.itcon.2021.002 [in English].

Björk, B.-C. (2021b). Publishing speed and acceptance rates of open access megajournals. Online Information Review, 45(2), 270–277. https://doi.org/10.1108/OIR-04-2018-0151 [in English].

Björk, B.-C. (2017). Open access to scientific articles: a review of benefits and challenges. Internal and Emergency Medicine, 12(2), 247–253. https://doi.org/10.1007/s11739-017-1603-2 [in English].

Open Society Institute (Budapest, Hungary). (2001). Budapest Open Access Initiative https://www.budapestopenaccessinitiative.org/ [in English].

Manola, N., Lazzeri, E., Barker, M., Gaillard, V., Kuchma, I., Gaillard, V., & Stoy, L. (2021). Digital skills for FAIR and Open Science: Report from the EOSC Executive Board Skills and Training Working Group. Directorate-General for Research and Innovation (European Commission), EOSC Executive Board. Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2777/59065 [in English].

Fecher, B., & Friesike, S. (2013). Open Science: One term, five schools of thought. RatSWD Working Paper Series, 218, 17–47. https://doi.org/10.2139/ssrn.2272036 [in English].

Hagemann, M. (2017). BOAI: leading the charge on open access publishing. Research features. https://cutt.ly/yYy1nuv [in English].

Ayris, P., Bernal, I., Cavalli, V., Dorch, B., Frey, J., Hallik, M., Hormia-Poutanen, K., Labastida, I., MacColl, J., Ponsati Obilos, A., Sacchi, S., Scholze, F., Schmidt, B., Smit, A., Sofronijevic, A., Stojanovski, J., Svoboda, M., Tsakonas, G., van Otegem, M., … & Horstmann, W. (2018, Juli 2). LIBER Open Science Roadmap. https://zenodo.org/record/1303002 [in English].

Murray-Rust, P. (2008). Open data in science. Serials Review, 34(1), 52–64. https://doi.org/10.1080/00987913.2008.10765152 [in English].

FOSTER. (n.d.). Open Science Definition. https://www.fosteropenscience.eu/taxonomy/term/100 [in English].

Pollock, D., & Michael, A. (2021, October 19). News & Views: Open Access Market Sizing Update 2021. Delta Think’s. https://deltathink.com/news-views-open-access-market-sizing-update-2021/ [in English].

Shearer, K., Chan, L., Kuchma, I., & Mounier, P. (2020, April 15). Fostering Bibliodiversity in Scholarly Communications: A Call for Action! Digital Commons@University of Nebraska – Lincoln. https://digitalcommons.unl.edu/scholcom/152/ [in English].

Schmidt, B., Orth, A., Franck, G., Kuchma, I., Knoth P., & Carvalho, J. (2016). Stepping up Open Science Training for European Research. Publications (Multidisciplinary Digital Publishing Institute), 4(2), 16. https://doi.org/10.3390/publications4020016 [in English].

Suber, P. (2012). Open Access. The MIT Press. https://mitpress.mit.edu/books/open-access [in English].

Piwowar, H., Priem, J., Larivière, V., Alperin, J. P., Matthias, L., Norlander, B., Farley, A., West, J., & Haustein, S. (2018, February 13). The state of OA: a large-scale analysis of the prevalence and impact of Open Access articles. PeerJ 6:e4375. https://doi.org/10.7717/peerj.4375 [in English].

Varmus, H., Brown, P., & Eisen M. (2000). Open letter. https://plos.org/open-letter/ [in English].

Vicente-Saez, R., & Martinez-Fuentes, C. (2018). Open Science now: A systematic literature review for an integrated definition. Journal of Business Research, 88, 428–436. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.12.043 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-20

Як цитувати

Ярошенко, Т. (2021). Відкритий доступ, відкрита наука, відкриті дані: як це було і куди йдемо: (до 20-ліття Будапештської ініціативи Відкритого доступу). Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, (8), 10–26. https://doi.org/10.31866/2616-7654.8.2021.247582

Номер

Розділ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ НАУК