«Цифрові» професії інформаційного фахівця: освітні перспективи і вимоги ринку праці

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7654.7.2021.233279

Ключові слова:

«цифрові» професії, управління веб-ресурсами, інформаційна освіта, менеджер веб-контенту, менеджер веб-ком’юніті, інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Анотація

Актуальність дослідження обумовлена суперечністю, що виникає внаслідок виокремлення нових видів інформаційної діяльності у цифровому середовищі на тлі не­визначеності спеціальностей, які їм відповідають і за якими здійснюється підготовка здо­бувачів вищої освіти.

Метою статті є обґрунтування кореляції між кваліфікаційними вимогами до пред­ставників сучасних «цифрових» професій у галузі інформаційно-комунікативної діяльно­сті, а саме – менеджерів веб-контенту та веб-ком’юніті, – і профілем освітніх стандартів підготовки фахівців за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Наукова новизна виконаного дослідження полягає в обґрунтуванні відповідності про­фесійних завдань фахівців із менеджменту веб-контенту та веб-ком’юніті компетентнісним параметрам освітніх стандартів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», доцільності розробки освітніх програм із підготовки фахівців сучасних «цифрових» професій у межах спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Висновки. Цифровізація усіх сфер суспільного життя спричинює виникнення та уви­разнення нових видів професійної діяльності, зокрема професій менеджерів веб-контенту та веб-ком’юніті, для яких визначений ринком праці дизайн компетентностей може бути забезпечений в рамках підготовки фахівців за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліо­течна та архівна справа». Вимоги, що висуваються до таких фахівців, мають інформацій­но-комунікаційний, інформаційно-управлінський та соціально-комунікативний зміст і не потребують спеціальної фахової освіти в галузі комп’ютерних наук.

Нормативний зміст освіти та компетентності, затверджені стандартами вищої освіти за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (бакалаврського, ма­гістерського рівнів та ступеня доктора філософії), свідчить про їх відповідність сформу­льованим у проєкті професійного стандарту «Фахівець з інформаційних ресурсів» узагаль­неним об’єктам діяльності, трудовим функціям та трудовим діям представників сучасних «цифрових» професій – менеджера веб-контенту та менеджера веб-ком’юніті.

Розробка освітніх програм підготовки менеджерів веб-контенту та менеджерів веб-ком’юніті є теоретично обґрунтованою та педагогічно доцільною для професійної підготовки фахівців за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Біографії авторів

Оксана Матвієнко, Київський національний університет культури і мистецтв

Професорка кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності, докторка педагогічних наук, кандидатка технічних наук, професорка

Михайло Цивін, Міжнародна академія управління персоналом

Професор дизайну і архітектури, кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Berezko, O., & Hanets, O. (2014). Analiz roli komiuniti-menedzhera u studentskykh onlain-seredovyshchakh [Analysis of the role of community manager in student online environments]. https://cutt.ly/AzmGK2p [in Ukrainian].

Hanets, O., & Markovets, O. (2015). Analiz obov’iazkiv kom’iuniti-menedzhera v protsesi upravlinnia veb-spilnotoiu [Analyze the responsibilities of the community manager in the process of managing the web community]. https://cutt.ly/xzmG1TA [in Ukrainian].

Drozdov, D. (2017). Menedzhment kontenta kak vazhneyshiy trend upravleniya sovremennymi media [Content management as the most important trend in modern media management]. https://cutt.ly/VbIF663 [in Russian].

Internet resource. (2021). Glossariy internet-marketinga [Internet Marketing Glossary]. https://www.glossary-internet.ru/terms/%C8/internet_resurs/ [in Russian].

Rabota.ua. (n. d.). Komiuniti-menedzher [Community manager]. Retrieved March 10, 2021, from https://cutt.ly/rzSH6d6 [in Ukrainian].

Lopatina, N. V. (2015). Bibliotekar’ v professional’noy strukture obshchestva: teoretiko-metodologicheskiy analiz [Librarian in the professional structure of society: theoretical and methodological analysis] [Eztended abstract of Doctor’s thesis, Moscow State Institute of Culture] [in Russian].

Markov, A. R. (2016). Innovatsiini aspekty rozvytku internet-sehmentu ekonomiky [Innovative aspects of the development of the Internet segment of the economy]. Intelekt XXI, 2 , 60–67. https://cutt.ly/dzSJsHq [in Ukrainian].

Markovets, O. V. (2020). Orhanizatsiia posylennia komunikatsiinykh zv’iazkiv u veb-spilnotakh [Organize communication in web communities]. https://cutt.ly/OzSJkmP. https://doi.org/10.30525/978-9934-588-79-2-1.13 [in Ukrainian].

Peleshhyshyn, A. M., Sierov, Yu. O., Berezko, O. L., Peleshchyshyn, O. P., Tymovchak-Maksymets, O. Yu., & Markovets, O. V. (2012). Protsesy upravlinnia interaktyvnymy sotsialnymy komunikatsiiamy v umovakh rozvytku informatsiinoho suspilstva [Processes of management of interactive social communications in the conditions of development of an information society] [Monograph]. Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky [in Ukrainian].

Ministry of Education and Science of Ukraine. (2019). Standart vyshchoi osvity Ukrainy: druhyi (mahisterskyi) riven, haluz znan 02 Kultura i mystetstvo, spetsialnist 029 "Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava" [Standard of higher education of Ukraine: second (master’s) level, field of knowledge 02 Culture and art, specialty 029 "Information, library and archival business"]: approved and put into effect by the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 24.05.2019. № 728. https://cutt.ly/ZzSJDx6 [in Ukrainian].

Ministry of Education and Science of Ukraine. (2018). Standart vyshchoi osvity Ukrainy: pershyi (bakalavrskyi) riven, haluz znan 02 Kultura i mystetstvo, spetsialnist 029 "Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava" [Standard of higher education of Ukraine: first (bachelor’s) level, field of knowledge 02 Culture and art, specialty 029 "Information, library and archival business"]: approved and put into effect by the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 12.12.2018 № 1378. URL: https://cutt.ly/3zSKrGH [in Ukrainian].

Standart vyshchoi osvity Ukrainy: tretii riven, stupin doktor filosofii, haluz znan 02 Kultura i mystetstvo, spetsialnist 029 "Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava" [Standard of higher education of Ukraine: third (doctoral) level, field of knowledge 02 Culture and art, specialty 029 "Information, library and archival business"]. (2019). https://cutt.ly/0zbxYtQ [in Ukrainian].

Fakhivets z informatsiinykh resursiv [Information resources specialist] [Draft of the professional standard]. (2014). https://cutt.ly/yzmAMty [in Ukrainian].

Shantaramka, I. (2016, June 15). Kom’yuniti-menedzher – professiya budushchego? [Community manager – a profession of the future?]. SMMplanner. https://smmplanner.com/blog/komyuniti-menedzher-professiya-budushego/ [in Russian].

Detektor Media. (2019, March 6). IAB Ukraine i IMB Academy stvoriat Klasyfikator profesii digital marketynhu [IAB Ukraine і IMB Academy will create a Classifier of Digital Marketing Professions]. https://cutt.ly/nzmSbTt/ [in Ukrainian].

Lawson, E., Janyk, R., & Erb, R. A. (2014) Getting to the Core of the Matter: Competencies for New E-Resources Librarians. The Serials Librarian. (From the Printed Page to the Digital Age, 66(1–4): Art & Information, Architecture & Knowledge), 153–160. https://doi.org/10.1080/0361526X.2014.879639 [in English].

Martin, J., & Zaghloul, R. (2011). Planning for the acquisition of information resources management core competencies. New Library World, 112(7/8), 313–320. https://doi.org/10.1108/03074801111150440 [in English].

Piyasuda, T., & Kulthida, T. (2011). Core Competencies for Information Professionals of Thai Academic Libraries In the Next Decade (A.D. 2010-2019). https://core.ac.uk/download/pdf/158557265.pdf [in English].

Weech, T. L. (2007). Alternative careers for graduates of LIS schools: The North American perspective – an analysis of the literature. Journal of Librarianship and Information Science, 39(2), 67–78 https://doi.org/10.1177/0961000607077574 [in English].

Weech, T. L. (2015). New career opportunities and their impact on Library and Information Science degrees : an exploratory study. BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, 35. https://dx.doi.org/10.1344/BiD2015.35.14 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-04

Як цитувати

Матвієнко, О., & Цивін, М. (2021). «Цифрові» професії інформаційного фахівця: освітні перспективи і вимоги ринку праці. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, (7), 58–70. https://doi.org/10.31866/2616-7654.7.2021.233279

Номер

Розділ

БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНА ОСВІТА