DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7654.6.2020.218616

Scribus – програма верстання для видавничих систем: переваги застосування у навчальному процесі

Lidia Piskozub

Анотація


Стаття присвячена розкриттю функціонального потенціалу програмного продукту Scribus у вирішенні завдань видавничого процесу – верстання та підготовки видань до друку.

Метою статті є висвітлення особливостей програмного продукту Scribus як одного з найбільш відомих та комфортних у використанні у даному контексті, обґрунтування його переваг порівняно з комерційними аналогами, зокрема фірми Adobe як світового лідера комерційного програмного забезпечення. Для досягнення мети застосовано методи порівняння (у контексті функціоналу програми Scribus та програм-аналогів – Adobe InDesign, який замінив попередні QuarkXPress та Adobe Page Maker), аналізу та синтезу. Використання методу включеного спостереження в рамках викладання автором дисципліни «Дизайн та верстання медіа» протягом більш ніж п’ятирічного періоду роботи в Українській академії друкарства (2014–2020 рр.) дало змогу виявити різні практичні аспекти користування програмою Scribus, визначити вдосконалення її функціоналу, спрямованого на полегшення процесу верстання складних публікацій.

У контексті подальшого поширення нових сучасних технічних засобів та їх адаптації для роботи з програмами верстки підтверджено, що сполучення у Scribus функцій, що містять елементи комп’ютерних графічних програм, обумовлює зручність користування ним як багатофункціональним продуктом.

Доведено успішність застосування Scribus у навчальному процесі, зокрема для майбутніх фахівців видавничої галузі. Зважаючи на доступність програми в українській локалізації, простоту та лаконічність її інтерфейсу та наявність вільної ліцензії, що дозволяє послуговуватись програмою поза процесом навчання у приміщенні закладу вищої освіти, обґрунтовано доцільність використання Scribus для студентів профільних спеціальностей як під час аудиторних занять офлайн, так і під час карантину для виконання завдань у дистанційному режимі.


Ключові слова


програмний продукт; вільне програмне забезпечення; функціонал; локалізація; верстання; Scribus

Повний текст:

PDF

Посилання


Balgabekova, A. K. (n. d.). Scribus. Open Source Desktop Publishing. Retrieved September 15, 2020, from https://cutt.ly/fg28Sp1 [in Russian].

Goriunov, V. A. (2008). Podgotovka i verstka publikatcii v srede Scribus. PO dlia verstki i podgotovki publikatcii [Preparation and layout of publications in the Scribus environment. Software for layout and preparation of publications] [in Russian].

Rebro, D. L. (2016). Vilne prohramne zabezpechennia u vydavnychii diialnosti bibliotek [Free software in library publishing]. In A. P. Shakula (Ed.), Vydavnycha diialnist bibliotek Mariupolia: napriamky ta novi modeli rozvytku [Publishing activity of libraries of Mariupol: directions and new models of development], Proceedings of the V City Scientific and Practical Conference of Libraries of Mariupol, September 29, 2016 (pp. 103–107). Mariupol State University [in Ukrainian]

Khamula, O. G., & Dmytriv, L. J. (2015a). Navchalnyi posibnyk z vykorystannia prohramy SCRIBUS dlia pochatkivtsiv ta fakhivtsiv [Tutorial on using the SCRIBUS program for beginners and professionals]. In H. H. Zlobin, & S. Ye. Apunevych (Eds.), Materialy P’iatoi naukovo-praktychnoi konferentsii FOSS Lviv [Proceedings of the Fifth Scientific and Practical Conference FOSS Lviv 2015], April 23–26, 2015 (pp. 141–142). Ivan Franko National University of Lviv [in Ukrainian].

Khamula, O. G., & Dmytriv, L. J. (2015b). Scribus – programa verstannia dlia vydavnychyh system [Scribus is a layout program for publishing systems]. Svit [in Ukrainian].

Shelestova A. (2017). Nastilna vydavnycha systema Scribus: porivnialnyi analiz funkcionalnykh mozlyvostei dlia zastosuvannia u navchalnomu procesi VNZ [Desktop publishing system Scribus: a comparative analysis of functionality for use in the educational process of higher education]. Visnyk nacionalnogo universytetu Lvivska Politehnika. Seria: Informatyzaciia vyschogo navchalnogo zakladu, 879, 129–137 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Балгабекова А. К. Scribus. Open Source Desktop Publishing URL: https://cutt.ly/fg28Sp1 (дата звернення: 23.11.2020).

Горюнов В. А. Подготовка и вёрстка публикаций в среде Scribus. ПО для вёрстки и подготовки публикаций : учеб. пособие. Москва, 2008. 62 c.

Ребро Д. Л. Вільне програмне забезпечення у видавничій діяльності бібліотек. Видавнича діяльність бібліотек Маріуполя: напрямки та нові моделі розвитку : матеріали V міської наук.-практ. конф. бібліотек Маріуполя, 29 верес. 2016 р. / під ред. А. П. Шакули. Маріуполь, 2016. С. 103–107.

Хамула О. Г., Дмитрів (Піскозуб) Л. Й. Навчальний посібник з використання програми SCRIBUS для початківців та фахівців. Матеріали П’ятої науково-практичної конференції FOSS Lviv 2015, 23–26 квітня 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; під. ред. Злобіна Г. Г., Апуневича С. Є. Львів, 2015. С. 141–142.

Хамула О. Г., Дмитрів (Піскозуб) Л. Й. Scribus – програма верстання для видавничих систем : навч. посіб. Львів : Світ, 2015. 240 с.

Шелестова А. Настільна видавнича система Scribus: порівняльний аналіз функціональних можливостей для застосування у навчальному процесі ВНЗ. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформатизація вищого навчального закладу. 2017. № 879. С. 129–137.

Copyright (c) 2020 Лідія Піскозуб

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |