DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7654.6.2020.218614

Розвиток цифрових компетентностей студентів бібліотечних спеціальностей

Iryna Davydova, Olena Marina

Анотація


У статті розглядаються існуючі завдання в області підвищення якості вищої бібліотечної освіти в епоху цифровізації. Метою даної роботи є зосередження уваги на проблемах і можливостях, що стосуються цифрових компетентностей студентів у галузі бібліотечної та інформаційної освіти. Цифрові компетентності бібліотекарів набувають все більшого значення в навчальних аудиторіях, оскільки цифрові ресурси та цифрові медіа стають важливою частиною повсякденної професійної практики бібліотекарів. Початок дослідженню поклала необхідність визначення ключових компонентів їх цифрової компетентності з огляду знань та навичок, необхідних для успішної професійної реалізації та підвищення конкурентоздатності на ринку праці. При дослідженні ключових компонентів цифрових компетентностей були використані прогнозно-аналітичний метод, метод концептуалізації та метод ментального моделювання. Авторами пропонується доповнити набір компетенцій для студентів бібліотечного профілю з урахуванням особливостей розвитку сучасного інформаційного середовища. Серед основних цифрових компетентностей студентів бібліотечного профілю та бібліотечних фахівців маємо розглядати: здатність працювати із цифровою інформацією; здатність здійснювати комунікацію в цифровому медіасередовищі; здатність створювати та управляти цифровим контентом; запроваджувати заходи інформаційної безпеки; здатність розв’язувати проблеми цифрової модернізації, виявляти та аналізувати потреби суспільства в інформації на основі дослідження тенденцій розвитку цифрового медіапростору. Підкреслено, що бібліотекар має володіти поєднанням бібліотечних та технологічних компетенцій. Окреслено нові аспекти розвитку цифрових компетентностей студентів-бібліотекарів. Запропоновано рекомендації для навчання бібліотекарів в області цифрової компетенції.


Ключові слова


цифрова компетентність; освіта; бібліотечна освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Davydova, I. O. (2013). Kohnityvno-komunikatsiina paradyhma v bibliotekoznavstvi [Cognitive-communication Paradigm in Library Science]. Visnyk of Kharkiv State Academy of Culture, 40, 60–69 [in Ukrainian].

Ilhanaieva, V. O. (2002). Ob’iektno-predmetni oriientyry predproektnoho analizu dlia stvorennia informatsiinykh system [Object-subject Guidelines of Pre-project Analysis for the Creation of Information Systems]. Visnyk of Kharkiv State Academy of Culture, 10, 48–55 [in Ukrainian].

Mar’ina, O. Yu. (2014). Cotsialno-komunikatsiini tekhnolohii v transformatsii bibliotechno-informatsiinoi sfery diialnosti [Social and Communication Technologies in the Transformation of Library and Information Sphere of Activity]. Visnyk of Kharkiv State Academy of Culture, 45, 160–167 [in Ukrainian].

Onyshchenko, O. (2015). Problemy adaptatsii bibliotek do umov tsyfrovoi kultury [Problems of Adaptation of Libraries to the Conditions of Digital Culture]. Bibliotečnij visnik, 6, 3–7 [in Ukrainian].

Buschman, J. (2010). Alfabetización informacional, "nuevas" alfabetizaciones y alfabetización [Information literacy, "new" literacies and literacy]. Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 98/99, 155–183 [in Spanish].

Calvani, A., Cartelli, A., Fini, A., & Ranieri, M. (2008). Models and Instruments for assessing Digital Competence at School. Journal of E-learning and Knowledge Society, 4(3), 183–193. https://doi.org/10.20368/1971-8829/288 [in English].

Calvani, A., Fini, A., & Ranieri, M. (2010). Digital Competence In K-12: Theoretical Models, Assessment Tools and Empirical Research. Anàlisi: Guaderns de Comunicació i Cultura, 40, 157–171 [in English].

Cox, A. M., Kennan, M. A., Lyon, L., & Pinfield, S. (2017). Developments in research data management in academic libraries: Towards an understanding of research data service maturity. Journal of the Association for Information Science and Technology, 68(9), 2182– 2200. https://doi.org/10.1002/asi.23781[in English].

Ferrari, A. (2012). Digital Competence in Practice: An Analysis of Frameworks. Institute for Prospective Technological Studies (Joint Research Centre). https://doi.org/10.2791/82116 [in English].

Ferrari, A. (2013). DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe. Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2788/52966 [in English].

Kahn, R., & Kellner, D. (2005). Reconstructing Technoliteracy: A Multiple Literacies Approach. E-Learning and Digital Media, 2(3), 238–251. https://doi.org/10.2304/elea.2005.2.3.4 [in English].

Larraz, V. (2013). La competència digital a la Universitat (Doctoral dissertation). Universitat d’Andorra, Sant Julià de Lória [in Spanish].

Tammaro, A. M. (2007). A curriculum for digital librarians: a reflection on the European debate. New Library World, 108(5/6), 229–246. https://doi.org/10.1108/03074800710748795 [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Давидова І. О. Когнітивно-комунікаційна парадигма в бібліотекознавстві. Вісник Харківської державної академії культури. 2013. Вип. 40. С. 60–69.

Ільганаєва В. О. Об’єктно-предметні орієнтири предпроектного аналізу для створення інформаційних систем. Вісник Харківської державної академії культури. 2002. Вип. 10. С. 48–55.

Мар’їна О. Ю. Cоціально-комунікаційні технології в трансформації бібліотечно-інформаційної сфери діяльності. Вісник Харківської державної академії культури. 2014. Вип. 45. С. 160–167.

Онищенко О. Проблеми адаптації бібліотек до умов цифрової культури. Бібліотечний вісник. 2015. № 6. С. 3–7.

Buschman J. Alfabetización informacional, «nuevas» alfabetizaciones y alfabetización. Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. 2010. № 25 (98). P. 155–186.

Calvani A., Cartelli A., Fini A., Ranieri M. Models and Instruments for assessing Digital Competence at School. Journal of E-learning and Knowledge Society. 2008. № 4 (3). P. 183–193.

Calvani A., Fini A., Ranieri M. Digital Competence In K-12: Theoretical Models, Assessment Tools and Empirical Research. Anàlisi: Guaderns de Comunicació i Cultura. 2010. № 40. P. 157–171.

Cox A. M., Kennan M. A., Lyon L., Pinfield S. Developments in research data management in academic libraries: Towards an understanding of research data service maturity. Journal of the Association for Information Science and Technology. 2017. № 68 (9). P. 2182–2200.

Ferrari A. Digital Competence in Practice: An Analysis of Frameworks / Institute for Prospective Technological Studies (Joint Research Centre). Sevilla : JRC IPTS, 2012. 95 p.

Ferrari A. DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe / Editors: Y. Punie, B. N. Brečko. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2013. 50 p.

Kahn R., Kellner D. Reconstructing Technoliteracy: A Multiple Literacies Approach. E-Learning and Digital Media. 2005. № 2 (3). P. 238–251.

Larraz V. La competència digital a la Universitat : Doctoral dissertation / Universitat d’Andorra. Sant Julià de Lória, 2013. 93 p.

Tammaro A. A curriculum for digital librarians: a reflection on the European debate. New Library World. 2007. № 108 (5/6). P. 229–246.

Copyright (c) 2020 Ірина Давидова, Олена Мар’їна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |