DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7654.6.2020.218611

Організація та управління книжковою торгівлею в КНР

Chen Tsziegen

Анотація


Актуальність дослідження визначена тим, що в останнім часом КНР демонструє стрімкий розвиток книжкового ринку, обумовлений раціональною організацією і управлінням книжковою сферою. Критичне осмислення досвіду роботи в цьому напрямку є цікавим і корисним для України. Мета статті – проаналізувати досвід в організації та управлінні книжковою торгівлею в КНР.

Головним методом, що використовується в роботі, є аналіз законодавчих матеріалів та інтернет-ресурсів державних органів управління КНР, статистичних даних.

У статті описано діяльність партійних і державних органів з управління книжковою галуззю, а саме Відділу пропаганди ЦК Компартії Китаю, Державного управління у справах преси і друку КНР, Міністерства культури КНР. Розглянуто законодавчу базу, що забезпечує функціонування галузі. Особливу увагу приділено «Закону про управління видавничим ринком». Висвітлено загальні напрями державної політики КНР, що впливають на процеси організації та управління книжковою торгівлею. Проаналізовано низку документів, прийнятих партійними і державними органами влади КНР і спрямованих на реформування книжкової справи.

З’ясовано, що питання організації та управління книжковою торгівлею в КНР вирішується шляхом оптимального поєднання державного регулювання і ринкових механізмів. Функції держави полягають у визначенні стратегічних напрямів розвитку галузі, створенні законодавчої бази, забезпеченні процесу стандартизації, нагляду та контролю. Держава створює сприятливі умови для розвитку галузі, які полягають у фінансовій підтримці проєктів, стимулюванні інвестицій, залученні іноземного капіталу, податкових знижках. Аналіз статистичних матеріалів свідчить, що така політика дає позитивні результати.

Досвід в організації та управлінні книжковою справою в КНР потрібно вивчати, оскільки країна демонструє швидкі темпи зростання книжкового ринку завдяки оптимальному поєднанню державного регулювання і ринкових механізмів.


Ключові слова


книжкова торгівля; КНР; організація і управління; державне регулювання; Державне управління у справах преси і друку КНР

Повний текст:

PDF

Посилання


Afonin, O. V., & Senchenko, M. I. (2009). Ukrainska knyha v konteksti svitovoho knyhovydannia [Ukrainian book in the context of world book publishing]. Knyzhkova palata Ukrainy [in Ukrainian].

Van Shuaitian. (2014, April 23–24). Osnovnye tendentcii razvitiia sistemy knigorasprostraneniia v KNR [The main trends in the development of the book distribution system in China]. In Skvortcovskie chteniia. Bibliotechnoe delo–2014: bibliotechno-informatcionnaia deiatelnost i dokumentno-informatcionnye kommunikatcii v sfere kultury i obrazovaniia, Proceedings of the 19 International Scientific Conference (Vol. 1, pp. 131–133), Moscow, Russia [in Russian].

Galeeva, A. A. (2013). Kitai: plany novoi kulturnoi revoliutcii [China: plans for a new cultural revolution]. http://infoculture.rsl.ru/donArch/home/KVM_archive/articles/2013/02/2013- 02_r_kvm-s3.pdf [in Russian].

Gret, G. P. (2015). Knigorasprostranenie kak vazhnaia sostavliaiushchaia sovremennogo knizhnogo rynka Ukrainy [Book distribution as an important component of the modern book market of Ukraine] Trudy BGTU. Izdatelskoe delo i poligrafiia, 9, 78–80 [in Russian].

Gret, G. (2012). Knyhorozpovsiudzhennia v strukturi knyzhkovoi spravy Ukrainy [Book distribution in the structure of book business in Ukraine] Visnyk of the Lviv University. Series Bibliology, library studies and informtions tehnologies, 7, 105–116 [in Ukrainian].

Kratkii obzor industrii knigoizdaniia v Kitae za 2010–2015g. [A Brief Overview of the Book Publishing Industry in China 2010–2015]. (2016, August 9). International Publishing Weekly. https://cutt.ly/pgCht3q [in Russian]

Murakhovskyi, A. L. (2015). Kontseptualni zasady derzhavnoi polityky Ukrainy v haluzi knyhovydannia ta knyhorozpovsiudzhennia [Conceptual foundations of the state policy of Ukraine in the field of book publishing and book distribution]. [Abstract of PhD Dissertation, Kharkiv State Academy of Culture] [in Ukrainian].

Chen Tczegen. (2019, May 29–30). Knigorasprostranenie v knizhnoi kulture KNR: sovremennoe sostoianie, problemy [Book distribution in the book culture of the PRC: current status, problems]. In Berkovskie chteniya – 2019. Knizhnaia kultura v kontekste mezhdunarodnykh kontaktov [Berkov Readings – 2019. Book Culture in the Context of International Contacts]. Proceedings of the 5 International Scientific Conference (pp. 572–578). Pinsk, Belarus [in Russian].

Tciun Ian. (2014). Sovremennoe sostoianie i strategiia natcionalnoi programmy podderzhki i razvitiia chteniia v KNR [Current status and strategy of the national reading support and development program in China]. Bibliotekovedenie [Russian Journal of Library Science], 3, 100–105 [in Russian].

Beijing OpenBook. (n.d.). Retrieved Oktober, 17, 2020, from https://cutt.ly/2gChn8h [in English].

China Publishing Group. (n.d.). Retrieved Oktober, 17, 2020, from https://cutt.ly/BgChIO1 [in China].

Industrial Number of bookstores growing in the country. (2019, January 21). China Daily Xinhua. https://cutt.ly/wgChHBV [in China].

Qidong Yang. (2019). China’s Publishing Industry: From Mao to the Market. Elsevier Ltd [in English].

Baensch, R. (Ed.). (2017). The Publishing Industry in China. Routledge, Taylol and Francis Group. https://doi.org/10.4324/9781315134376 [in English].

年中国图书出版行业主管部门、监管体制、主要法规和政策【图】 [Public authorities, regulatory systems, legislative acts, publishing policy]. (2018). https://cutt.ly/FgChCD5 [in China].

出版物市场管理规定 [Law on the Management of the Publishing Market] (2016). https://cutt.ly/dgCh74H [in China].

出版管理条例 [Law on Management of Publishing Activities] (n.d.). Retrieved Oktober, 17, 2020, from https://cutt.ly/tgCjwHw [in China].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Афонін О. В., Сенченко М. І. Українська книга в контексті світового книговидання. Київ : Кн. палата України, 2009. 277 с.

Ван Шуайтянь. Основные тенденции развития системы книгораспространения в КНР. Скворцовские чтения. Библиотечное дело 2014: библиотечно-информационная деятельность и документно-информационные коммуникации в сфере культуры и образования : материалы Девятнадцатой междунар. науч. конф. (23–24 апр. 2014 г.). Москва, 2014. Ч. 1. С. 131–133.

Галеева А. А. Китай: планы новой культурной революции. URL: http://infoculture.rsl.ru/donArch/home/KVM_archive/articles/2013/02/2013-02_r_kvm-s3.pdf (дата обращения: 15.10.2020).

Грет Г. П. Книгораспространение как важная составляющая современного книжного рынка Украины. Труды БГТУ. 2015. № 9 : Издательское дело и полиграфия. С. 78–80.

Грет Г. Книгорозповсюдження в структурі книжкової справи України Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. 2012. Вип. 7. С. 105–116.

Краткий обзор индустрии книгоиздания в Китае за 2010–2015г. International Publishing Weekly. 2016. 22 авг. URL: https://cutt.ly/pgCht3q (дата обращения: 15.10.2020).

Мураховський А. Л. Концептуальні засади державної політики України в галузі книговидання та книгорозповсюдження : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Харків. держ. акад. культури. Харків, 2015. 19 c.

Чень Цзеген. Книгораспространение в книжной культуре КНР: современное состояние, проблемы. Берковские чтения – 2019. Книжная культура в контексте международных контактов : материалы V Междунар. науч. конф. Пинск, 2019. С. 572–578.

Цюн Ян. Современное состояние и стратегия национальной программы поддержки и развития чтения в КНР. Библиотековедение. 2014. № 3. С. 100–105.

Beijing OpenBook. URL: https://cutt.ly/2gChn8h (accessed: 17.10.2020).

China Publishing Group. URL: https://cutt.ly/BgChIO1 (accessed: 17.10.2020).

Industrial Number of bookstores growing in the country. China Daily. Xinhua. 2019. January 21. URL: https://cutt.ly/wgChHBV (accessed: 17.10.2020).

Qidong Yang. China’s Publishing Industry: From Mao to the Market. CP, Elsevier Ltd, 2019. 320 р.

The Publishing Industry in China / Edited By Robert Baensch. London ; New York : Routledge, Taylol and Francis Group, 2017. 16 р.

年中国图书出版行业主管部门、监管体制、主要法规和政策【图】 [Державні органи, регулюючі системи, законодавчі акти, політика в видавничій справі] URL: https://cutt.ly/FgChCD5 (accessed: 17.10.2020).

出版物市场管理规定 [Закон про управління видавничим ринком] URL: https://cutt.ly/dgCh74H (accessed: 17.10.2020).

出版管理条例 [Закон про управління видавничою діяльністю] URL: https://cutt.ly/tgCjwHw (accessed: 17.10.2020).

Copyright (c) 2020 Чень Цзеген

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |