DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7654.6.2020.218605

Концептуальна модель гнучкої бібліотеки

Tetiana Hranchak

Анотація


Стаття присвячена обґрунтуванню моделі гнучкої бібліотеки як теоретичного орієнтира розвитку бібліотек в умовах переходу до інформаційного суспільства.

Застосування системного методу, а також методів конструювання, моделювання і прогнозування дало змогу на основі аналізу наявного теоретичного доробку в галузі бібліотекознавства і практичного досвіду бібліотечної діяльності запропонувати модель гнучкої бібліотеки як відкритої системи, складовими якої є такі елементи, як «бібліотечний простір», «бібліотечний сервіс», «кадровий потенціал» і «клієнтське середовище», які розглядаються з урахуванням ключових характеристик інформаційного суспільства – мережевості, софтизації, персоналізації, кооперації, «віртуалізації», залучення. «Бібліотечний простір» визначається як простір, в якому відбувається безпосередня і опосередкована (через створені продукти і ресурси) комунікація бібліотечного працівника і користувача як у реальному, так і у віртуальному середовищі, як у приміщенні бібліотеки, так і поза ним, що обумовлює гнучкість бібліотечного простору. «Бібліотечний сервіс» розглядається як взаємодія користувача з бібліотекою, що вибудовується навколо бібліотечних ресурсів і продуктів. Зміни номенклатури бібліотечних продуктів і послуг визначають гнучкість бібліотечного сервісу. «Кадровий потенціал» обґрунтовується як результат синергії інтелектуального користувацького і бібліотечного потенціалів. Його гнучкість досягається за рахунок розвитку компетентностей бібліотечних працівників, структурних змін в організації бібліотечного персоналу, а також залучення як партнерів бібліотеки суб’єктів клієнтського середовища. Зміна статусу частини суб’єктів «клієнтського середовища» з користувачів бібліотеки на її партнерів своєю чергою впливає на гнучкість самого клієнтського середовища.

Організаційна, кадрова, сервісна гнучкість бібліотеки в перспективі забезпечить її адаптивність до умов динамічних змін і здатність відповідати у своїй діяльності ключовим принципам інформаційного суспільства – повсюдності, повсякчасності, ідентифікації (персоналізації) і залученню.


Ключові слова


бібліотека; модель гнучкої бібліотеки; бібліотечний простір; бібліотечний сервіс; інформаційне суспільство

Повний текст:

PDF

Посилання


Bondarenko, V. (2016). Bibliotechne internet-obsluhovuvannia: stan ta perspektyvy [Library Internet service: status and prospects] [Monograph]. The National Library of Ukraine named after VI Vernadsky. https://cutt.ly/jtAnTmb [in Ukrainian].

Hranchak, T. (2019). Oriientyry rozvytku bibliotek u seredovyshchi pokolinnia Z [Landmarks for Library Development in the Conditions of the Generation Z]. Ukrainskyi zhurnal z bibliotekoznavstva ta informatsiinykh nauk, 3, 20–35. https://doi.org/10.31866/2616-7654.3.2019.169663 [in Ukrainian].

Ukrainska bibliotechna asotsiatsiia (2019, December 1). Insha biblioteka – vyity za mezhi: shchorichna konferentsiia VHO Ukrainska bibliotechna asotsiatsiia [Another library – go beyond: the annual conference of the Ukrainian Library Association]. https://cutt.ly/MtAnkhi [in Ukrainian].

Kataev, A. V. (2002). Analiz osobennostey organizatsii i upravleniya virtualnyimi predpriyatiyam [Analysis of the peculiarities of the organization and management of virtual enterprises]. Izvestiya TRTU, 1, 182–185. https://cutt.ly/4tAQohH [in Russian].

Nazarovets, S., & Kulyk, Ye. (2017). Biblioteka 4.0: tekhnolohii ta servisy maibutnoho [Library 4.0: Technology and Services of the Future]. Bìblìotečnij vìsnik, 5, 3–14. http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2017_5_3 [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (2015, November 26). Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diialnist [About scientific and scientific and technical activity]. Law of Ukraine from November 26 2015, № 848-VIII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19 [in Ukrainian].

Serbin, O., & Kulyk, Ye. (2019). Profesiine vdoskonalennia bibliotekariv v umovakh neobkhidnosti yakisnykh zmin haluzi [Professional Development of Librarians due to the Necessity of Qualitative Changes of the Branch]. Ukrainian Journal on Library and Information Science, 3, 56–70. https://doi.org/10.31866/2616-7654.3.2019.169668 [in Ukrainian].

Toffler, A. (2003). Metamorfozyi vlasti [Metamorphosis Power]. OOO "Izdatelstvo ACT". https://cutt.ly/stAmEAf [in Russian].

Toffler, A. (2004). Tretya volna [The Third Wave]. OOO "Izdatetstvo ACT". https://cutt.ly/ttAn6NE [in Russian].

Aithal, S. (2016). Smart Library Model for Future Generations. International Journal of Engineering Research and Modern Education (IJERME), 1(1), 693–703. https://cutt.ly/ktAQBpW [in English].

Hayes, R. M. (2001). Models for Library Management, Decision-Making, and Planning. Academic Press. (Library and Information Science Series) https://doi.org/10.1108/S1876-0562(2001)01 [in English].

Jochumsen, H., Rasmussen, C. H., & Skot-Hansen, D. (2012). The four spaces – a new model for the public library. New Library World, 113(11/12), 586–597. https://doi.org/10.1108/03074801211282948 [in English].

Noh, Y. (2015). Imagining Library 4.0: Creating a Model for Future Libraries. The Journal of Academic Librarianship, 41(6), 786–797. https://cutt.ly/BtAQKqQ [in English].

Salarelli, A. (2016). Towards a Critique of the Concept of Model in Library Science. In M. P. Pulido, & M. Vivarelli (Eds.), The Identity of the Contemporary Public Library (pp. 153–168). Ledizioni. https://cutt.ly/ld1ZQUO [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бондаренко В. Бібліотечне інтернет-обслуговування: стан та перспективи : [монографія]. Київ, 2016. 276 с. URL: https://cutt.ly/jtAnTmb (дата звернення: 04.04.2020).

Гранчак Т. Орієнтири розвитку бібліотек у середовищі покоління Z. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. 2019. № 3. С. 20–35.

Інша бібліотека – вийти за межі: щорічна конференція ВГО Українська бібліотечна асоціація. Українська бібліотечна асоціація. 2019. 1.12. URL: https://cutt.ly/MtAnkhi (дата звернення: 04.04.2020).

Катаев А. В. Анализ особенностей организации и управления виртуальными предприятиям. Известия ТРТУ. 2002. № 1. С. 182-185. URL: https://cutt.ly/4tAQohH (дата обращения: 04.04.2020).

Назаровець С., Кулик Є. Бібліотека 4.0: технології та сервіси майбутнього. Бібліотечний вісник. 2017. № 5. С. 3–14.

Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26 листоп. 2015, № 848-VIII. Законодавство України. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19 (дата звернення: 04.04.2020).

Сербін О., Кулик Є., Професійне вдосконалення бібліотекарів в умовах необхідності якісних змін галузі. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. 2019. № 3. С. 56–70.

Тоффлер Э. Метаморфозы власти : пер. с англ. Москва : ООО «Издательство ACT», 2003. 669 с. URL: https://cutt.ly/stAmEAf (дата обращения: 04.04.2020).

Тоффлер Э. Третья волна. Москва : ООО «Издательство ACT», 2004. 261 с. URL: https://cutt.ly/ttAn6NE (дата обращения: 04.04.2020).

Aithal S. Smart Library Model for Future Generations. International Journal of Engineering Research and Modern Education (IJERME). 2016. Vol. 1, Iss. 1. Р. 693–703. URL: https://cutt.ly/ktAQBpW (accessed: 04.04.2020).

Hayes R. M. Models for Library Management, Decision-Making, and Planning. San Diego, CA : Academic Press, 2001. 278 р. (Library and Information Science Series.).

Jochumsen H., Rasmussen C. Н., Skot-Hansen D. The four spaces – a new model for the public library. New Library World. 2012. Vol. 113, № 11/12. Р. 586–597. https://doi.org/10.1108/03074801211282948.

Noh Y. Imagining Library 4.0: Creating a Model for Future Libraries. The Journal of Academic Librarianship. 2015. Vol. 41, Iss. 6. P. 786–797. URL: https://cutt.ly/BtAQKqQ (accessed: 04.04.2020).

Salarelli A. Towards a Critique of the Concept of Model in Library Science. The Identity of the Contemporary Public Library / Eds.: Pulido M. P., Vivarelli M. Milano, 2016. P. 153–168. https://cutt.ly/ld1ZQUO (accessed: 11.08.2020).

Copyright (c) 2020 Тетяна Гранчак

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |