DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7654.5.2020.205735

QR-код як інструмент маркетингової діяльності бібліотеки

Viktoriya Bondarenko

Анотація


У статті проаналізовано стан наукового осмислення технології QR-кодування у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі. Виявлено, в яких галузях найширше використовується QR-технологія. Досліджено два основні типи QR-кодів – динамічні та статичні, розкрито різницю між статичною та динамічною подачею вихідних даних. Окреслено можливості надання інформаційних послуг за допомогою QR-кодів. Проаналізовано типи інформації та даних, які можна закодувати (текстові та мультимедійні). Розглянуто мобільні застосунки нового формату («розумні» генератори QR-кодів), які надають додаткові можливості пов’язати смартфон, QR-код і контент.

Виявлено динаміку використання QR-кодів та їх популярність у зарубіжних країнах. Обґрунтовано перевагу технології QR-кодування, яка полягає у легкості її використання та фінансовій бюджетності у зв’язку із наявністю достатньої кількості безкоштовних онлайн-сервісів. Акцентовано такі переваги QR-кодів, як універсальність, гнучкість, економічність, екологічність, відстеження та аналітика, залучення користувачів. З’ясовано, що задля отримання ефективного маркетингового результату використання технології QR-кодування потребує дотримання певних рекомендацій, серед яких попереднє тестування зчитувань QR-кодів, доцільність вибору їх місця розташування, актуальність та важливість закодованого контенту.

На основі наявного досвіду застосування QR-кодів у бібліотечній роботі обґрунтовано перспективність технології QR-кодування як виду мобільного сервісу в бібліотечних установах із позиції сучасних маркетингових засобів комунікації. Встановлено, що на сьогодні QR-коди в бібліотеці можна розглядати як складову мобільного сервісу, яка дає змогу підвищити рівень бібліотечного обслуговування, як ефективний спосіб надання додаткової інформації для читача, сприяння популяризації книг, авторів і самої бібліотеки.


Ключові слова


двомірний штрих код; QR-код; генератори QR-кодів; бібліотечні мобільні сервіси; інформаційні ресурси; інноваційні мобільні технології; інтернет; комунікація; бібліотека; маркетинг

Повний текст:

PDF

Посилання


Balyk, U. O., & Kolisnyk, M. V. (2015). Mozhlyvosti vykorystannia QR-kodiv u konteksti dosiahnennia tsilei marketynhovykh komunikatsii [Ability to use QR codes in the context of achieving marketing communication goals]. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Seriia: Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, 819, 113–119 [in Ukrainian].

Bielikova, M. V. (2015). Zaprovadzhennia innovatsiinykh tekhnolohii v muzeiakh Ukrainy [Introduction of innovative technologies in museums of Ukraine]. Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho natsionalnoho universytetu, 43, 302–306 [in Ukrainian].

Bondarenko, V. (2014). Mobilni tekhnolohii u bibliotetsi: QR-kod [Mobile technologies in the library: QR code]. Bibliotechnyi visnyk, 6, 28–32 [in Ukrainian].

Bondarenko, T. V. (2019). Tekhnolohiia stvorennia ta rozpiznavannia QR-kodiv yak efektyvnyi instrument pidvyshchennia navchalnykh dosiahnen studentskoi molodi [Technology creating and recognizing QR codes as an effective tool for enhancing the educational achievement of student youth]. Informatsiini tekhnolohii v osviti, 39, 30–40. https://doi.org/10.14308/ite000694 [in Ukrainian].

Buhaichuk, K. L. (2012). Vykorystannia QR kodiv u navchalnomu protsesi vyshchykh navchalnykh zakladiv [Use of QR codes in the educational process of higher education institutions]. In Informatsiini tekhnolohii: nauka, tekhnika, tekhnolohiia, osvita, zdorovia (MicroCAD-2012) [Information Technology: Science, Technology, Technology, Education, Health (MicroCAD-2012)], Proceedings of the XX International Scientific and Practical Conference (p. 42). Natsionalnyi tekhnichnyi universytet "Kharkivskyi politekhnichnyi instytut" [in Ukrainian].

Biblioteka Sumskoho derzhavnoho universytetu. (n. d.). Virtualnyi kvest bibliotekoiu [A virtual library quest]. Retrieved Februar 6, 2020, from https://cutt.ly/wysJvU4 [in Ukrainian].

Voronkin, O. S. (2014). Mozhlyvosti vykorystannia systemy QR-kodiv u vyshchii shkoli [Possibilities of using the QR-code system in high school]. In FOSS Lviv 2014, Proceedings of the 4th Internetional Scientific and Practical Conference (pp. 145–149). The Ivan Franko National University of Lviv. https://cutt.ly/qysJT62 [in Ukrainian].

Hranchak, T., & Skiter, T. (2019). Internet-marketynh v diialnosti bibliotek Ukrainy [Internet marketing in the activity of libraries of Ukraine]. Ukrainian Journal on Library and Information Science, 4, 36–55. https://doi.org/10.31866/2616-7654.4.2019.187817 [in Ukrainian].

Dubovyk, T. V. (2013). QR-tekhnolohii v marketynhovii komunikatsiinii diialnosti pidpryiemstv torhivli [QR-technologies in marketing communication activity of trade enterprises]. Business Inform, 10, 363–366. https://cutt.ly/cysJPnJ [in Ukrainian].

Zaporozhets, T. M. (2019). Vykorystannia QR-kodiv u osvitnii praktytsi zakladu vyshchoi me­dychnoi osvity [Use of QR codes in the educational practice of a higher education institu­tion]. In Aktualni problemy suchasnoi vyshchoi medychnoi osvity v Ukraini [Actual problems of modern higher medical education in Ukraine], Educational and Scientific Conference with International Participation (pp. 82–83). Ukrainska medychna stomatolohichna akademiia [in Ukrainian].

Zasadna, Kh. O. (2014). QR-koduvannia ta alternatyvni tekhnolohii [QR-coding and alternative technologies]. Finansovyi prostir, 3, 103–110 [in Ukrainian].

Koval, T. (2012). Marketynhovi doslidzhennia – holovnyi chynnyk optymizatsii bibliotechno-informatsiinoho obsluhovuvannia [Marketing research is a major factor in optimizing library and information services]. Visnyk of the Lviv University. Series Bibliology, library studies and informtions tehnologies, 7, 182–188 [in Ukrainian].

VC.ru. (2019, April 22). Kak QR-kod mozhet pomoch oflajn-prodvizheniyu v 2019 godu [How a QR code can help offline promotion in 2019]. https://cutt.ly/1ysJC6P [in Russian].

Lesiuk, O. V., & Dvoretska, A. O. (2017). Mobilni tekhnolohii i suchasni informatsiini posluhy u bibliotekakh VNZ Ukrainy [Mobile technologies and modern information services in libraries of Ukrainian universities]. Bulletin of the Book Chamber, 12, 43–48 [in Ukrainian].

Maltseva, O. A., Kovalets, Yu. S., & Soshynska, V. Ye. (2016). Zastosuvannia radiomitok ta identyfikatoriv v orhanizatsii knyzhkovoho prostoru [Use of radio tags and IDs in organizing book space]. In Biblioteka i knyha u tsyfrovomu mediasviti [Library and book in digital media education], Proceedings of the 2nd All-Urainian Student Scientific and Practical Conference. Borys Grinchenko Kyiv University. https://cutt.ly/xysKRXN [in Ukrainian].

Skrypka, A. (2015, August 27). QR-kody v osviti [QR codes in Education]. https://cutt.ly/IysKnnZ [in Ukrainian].

Tkachenko, H. M. (2018). QR-kod yak innovatsiinyi metod nadannia informatsii [QR code as an innovative method of providing information]. In Biblioteky i suspilstvo: rukh u chasi ta prostori [Libraries and society: movement in time and space], Proceedings of the 3rd Internetional Scientific and Practical Internet Conference (pp. 106–109). Kharkiv National Medical University. https://cutt.ly/fygj3DU [in Ukrainian].

Shapoval, S., Romanenko, R., & Forostiana, N. (2011). Perspektyvy vykorystannia matrychnykh kodiv v osvitnomu protsesi [Prospects for the use of matrix codes in the educational process]. Visnyk KNTEU, 5, 98–106 [in Ukrainian].

QR9.me. (n. d.). Shcho take QR-kod? [What is a QR code?]. Retrieved February 10, 2020, from https://cutt.ly/pysKlmn [in Ukrainian].

VC.ru. (2019, Deсember, 20). Evoliutciia QR-koda. Chto khranitsia v chernykh kvadratakh i kak ikh ispolzuiut brendy [QR code evolution. What is stored in black squares and how brands use them]. https://cutt.ly/FysJD6g [in Russian].

Ashford, R. (2010). QR codes and academic libraries: Reaching mobile users. College and Research Libraries news, 71 (10). https://doi.org/10.5860/crln.71.10.8454 [in English].

Enschede Jornaal. (2012, Juni 22). Bibliotheek laat niet-leden kennismaken met e-books. https://cutt.ly/9ysKhLD [in English].

Bottomley, J. (2011). Using QR codes in the library at Leeds Metropolitan University. https://cutt.ly/2ysKdjE [in English].

Campbell, J. (2014, Oktober 13). QR codes provide kids with a way to recommend library books. https://cutt.ly/WysKajN [in English].

Pal, S. K., & Jha, K. K. (2017). Personal Marketing Framework based on QR Code. SCHOLEDGE International Journal of Multidisciplinary & Allied Studies, 4 (8). https://doi.org/10.19085/journal.sijmas040801) [in English].

Pathak, S. K. (2017). Application of QR Code Technology in providing Library and Information Services in Academic Libraries: A Case Study. https://cutt.ly/qysKi0n [in English].

Porter, M., & King, D. L. (2013, April 29). QR Codes in Libraries: Some Examples. Public Libraries online. https://cutt.ly/iysKeu7 [in English].

Santoni, M. (2015, September 7). The QR code: a misunderstood marketing tool. https://cutt.ly/JysJ6e1/ [in English].

Smart QR code. (n.d.). Smart QR code functionality. Retrieved February 26, 2020, from https://cutt.ly/AysKylv [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бондаренко В. Мобільні технології у бібліотеці: QR-код. Бібліотечний вісник. 2014. № 6. С. 28–32.

Бондаренко Т. В. Технологія створення та розпізнавання QR-кодів як ефективний інструмент підвищення навчальних досягнень студентської молоді. Інформаційні технології в освіті. 2019. № 39. С. 30–40.

Бугайчук К. Л. Використання QR кодів у навчальному процесі вищих навчальних закладів. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MicroCAD-2012) : матеріали ХХ Міжнар. наук.-практ. конф. (15–17 трав. 2012 р., м. Харків). Харків, 2012. С. 42.

Віртуальний квест бібліотекою. Бібліотека Сумського державного університету : веб-сайт. URL: https://cutt.ly/wysJvU4 (дата звернення: 06.02.2020).

Воронкін О. С. Можливості використання системи QR-кодів у вищій школі. FOSS Lviv 2014 : зб. наук. пр. четвертої міжнар. наук.-практ. конф. (24–27 квіт. 2014 р., м. Львів). Львів, 2014. С. 145–149. URL: https://cutt.ly/qysJT62 (дата звернення: 08.02.2020).

Гранчак Т., Скітер Т. Інтернет-маркетинг в діяльності бібліотек України. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. 2019. Вип. 4. С. 36–55.

Дубовик Т. В. QR-технології в маркетинговій комунікаційній діяльності підприємств торгівлі. Бізнес Інформ. 2013. № 10. С. 363–366. URL: https://cutt.ly/cysJPnJ (дата звернення: 02.02.2020).

Запорожець Т. М. Використання QR-кодів у освітній практиці закладу вищої медичної освіти. Актуальні проблеми сучасної вищої медичної освіти в Україні : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 21 берез. 2019 р. Полтава, 2019. С. 82–83.

Засадна Х. О. QR-кодування та альтернативні технології Фінансовий простір. 2014. № 3. С. 103–110. URL: https://cutt.ly/5ysJK7Z (дата звернення: 12.02.2020 р.).

Коваль Т. Маркетингові дослідження – головний чинник оптимізації бібліотечно-інформаційного обслуговування. Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. 2012. Вип. 7. С. 182–188.

Как QR-код может помочь офлайн-продвижению в 2019 году. VC.ru: веб-сайт. URL: https://cutt.ly/1ysJC6P (дата обращения: 12.02.2020).

Лесюк О. В., Дворецька А.О. Мобільні технології і сучасні інформаційні послуги у бібліотеках ВНЗ України. Вісник Книжкової палати. 2017. № 12. С.43–48.

Мальцева О. А., Ковалець Ю. С., Сошинська В. Є. Застосування радіоміток та ідентифікаторів в організації книжкового простору. Бібліотека і книга у цифровому медіасвіті : матеріали ІІ Всеукр. студент. наук.-практ. конф., 23 верес. 2016 р., м. Київ. URL: https://cutt.ly/xysKRXN (дата звернення: 10.02.2020).

Скрипка А. QR-Коди в освіті. Кафедра теорії і методики середньої освіти КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» : веб-сайт. URL: https://cutt.ly/IysKnnZ (дата звернення: 08.02.2020).

Ткаченко Г. М. QR-код як інноваційний метод надання інформації. Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі. : матеріали III наук.-практ. Iнтернет-конференції, Харків, 22–29 жовт. 2018 р. Харків, 2018. С. 106–109. URL: https://cutt.ly/fygj3DU (дата звернення: 08.02.2020).

Шаповал С., Романенко Р., Форостяна Н. Перспективи використання матричних кодів в освітньому процесі. Вісник КНТЕУ. 2011. № 5. С. 98–106.

Що таке QR-код? QR9.me: веб-сайт. URL: https://cutt.ly/pysKlmn (дата звернення: 10.02.2020).

Эволюция QR–кода. VC.ru: веб-сайт. URL: https://cutt.ly/FysJD6g (дата обращения: 22.02.2020).

Ashford R. QR codes and academic libraries: Reaching mobile users. College and Research Libraries news. 2010. Vol 71, No 10. URL: https://cutt.ly/yysJ4aX (accessed: 06.02.2020).

Bibliotheek laat niet-leden kennismaken met e-books. Enschede Jornaal. 22.06.2012. URL: https://cutt.ly/9ysKhLD (accessed: 06.02.2020).

Bottomley J. Using QR codes in the library at Leeds Metropolitan University. URL: https://cutt.ly/2ysKdjE (accessed: 06.02.2020).

Campbell J. QR codes provide kids with a way to recommend library books. URL: https://cutt.ly/ WysKajN (accessed: 26.02.2020).

Pal S. K., Jha K. K. Personal Marketing Framework based on QR Code. SCHOLEDGE International Journal of Multidisciplinary & Allied Studies. 2017. Vol 4, No 8. URL: https://cutt.ly/8ygkfzn (accessed: 26.02.2020).

Pathak S. K. Application of QR Code Technology in providing Library and Information Services in Academic Libraries: A Case Study. URL: https://cutt.ly/qysKi0n (accessed: 06.02.2020).

Porter M., King D. L. QR Codes in Libraries: Some Examples. Public Libraries online. 2013. URL: https://cutt.ly/iysKeu7 (accessed: 06.02.2020).

Santoni M. The QR code: a misunderstood marketing tool. Good Barber. 2015. URL: https://cutt.ly/JysJ6e1/ (accessed: 16.02.2020).

Smart QR code functionality. URL: https://cutt.ly/AysKylv (last accessed: 26.02.2020).

Copyright (c) 2020 Вікторія Бондаренко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |