DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7654.5.2020.205734

Високоцитовані документи науковців України в базах даних цитувань: кореляція бібліометричних індикаторів

Tetiana Yaroshenko, Oleksandra Yaroshenko

Анотація


Метою цієї роботи є огляд потенціалу використання наукометричних та бібліометричних показників для оцінювання результатів наукової діяльності та окреслення сучасних тенденції і кореляції даних та індикаторів високоцитованих публікацій українських авторів у провідних базах даних цитувань.

На основі аналізу відібраних за визначеними критеріями публікацій та цитувань українських дослідників у трьох базах даних цитувань Dimensions, Scopus, Web of Science Core Collection, а також з урахуванням деяких показників Altmetrics і використанням таких індикаторів, як Scopus Citation benchmarking, Plum X Metrics за часовий проміжок 2017–2019 роки висвітлено особливості, тенденції та кореляції окремих показників щодо високоцитованих публікацій дослідників України. Наведено низку прикладів, що ілюструють дослідження. Виявлено, що перша десятка високо цитованих документів українських авторів є доробком великої кількості співавторів, зокрема зарубіжних, водночас трапляються документи, де науковці з українською афіліацією є головними авторами; журнали «топового» списку не є виданнями України, більшість документів авторів з українською афіліацією, отриманих за результатами пошуку в провідних базах даних цитувань, розміщені в журналах публікаційної моделі відкритого доступу, хоча відсутність повного тексту та згадування документа в Інтернеті не означає відсутність цитувань роботи, якщо вона є цікавою науковій спільноті; за сферою знань найбільше цитувань українських авторів здобули медичні, фізичні, математичні, комп’ютерні та хімічні науки.

Автори підтверджують, зокрема, отриманими даними кореляцію між кількістю цитувань та міжнародним академічним партнерством, відкритим доступом, типом та видом публікації, джерелом та місцем публікації тощо.


Ключові слова


наукометрія; бібліометрія; цитування; високоцитовані публікації; Web of Science; Scopus; Dimensions; відкритий доступ; Україна

Повний текст:

PDF

Посилання


Akoev, M. A., Markusova, V. A., Moskaleva, O. V., & Pisliakov, V. V. (2014). Rukovodstvo po naukometrii: indikatory razvitiia nauki i tehnologii [Guide to scientometrics: indicators of the development of science and technology]. Izdatelstvo Uralskogo Federalnogo universiteta [in Russian].

Asieiev, H. (2016). Naukometriia, informetriia, bibliometriia: vyznachennia i rozmezhuvannia [Scientometrics, informetrics, bibliometrics: definition and distinction]. Bibliotecnij visnik, 2, 3–10 [in Ukrainian].

Dobrov, H. (1989). Nauka o nauke. Vvedenie v obshchee naukovedenie [Science about science. Introduction to scientometrics]. Naukova dumka [in Russian].

Dubrovina, L., & Lobuzina, K. (2019). Stvorennia natsionalnoi systemy naukometrychnoi informatsii ta Ukrainskoho natsionalnoho indeksu tsytuvannia: perspektyvy konsolidatsii resursiv [Creating a national system of scientometric information and the Ukrainian National Citation Index: prospects for resource consolidation]. Bibliotecnij visnik, 6, 3–9 [in Ukrainian].

Kostenko, L., & Zhabin, O. (2015). Bibliometrychni tekhnolohii ta naukometrychni doslidzhennia [Bibliometric technologies and scientometric researches]. Bibliotecnij visnik, 6, 50 [in Ukrainian].

Kostenko, L. Y., Zhabin, O. I., Kopanieva, Ye. O., & Symonenko, T. V. (2014). Naukova periodyka Ukrainy ta bibliometrychni doslidzhennia [Scientific periodicals of Ukraine and bibliometric researches]. National Library of Ukraine named after VI Vernadsky [in Ukrainian].

Kostenko, L., Zhabin, O., Kuznyetsov, O., Kukharchuk, Ye., & Symonenko, T. (2015). Naukometriia: metodolohiia ta instrumentarii [Scientometrics: methodology and tools]. Bulletin of the Book Chamber, 9, 25–29 [in Ukrainian].

Mryhlod, O., & Nazarovets, S. (2019). Naukometriia ta upravlinnia naukovoiu diialnistiu: vkotre pro svitove ta ukrainske [Scientometrics and management of scientific activity: once again about the world and Ukrainian]. Visnyk of the National Academy of Sciences of Ukraine, 9, 81–94 https://doi.org/10.15407/visn2019.09.081 [in Ukrainian].

Nalimov, V. V., & Mulchenko, Z. M. (1969). Naukometriia: Izuchenie razvitiia nauki kak informatsionnogo protcessa [Scientometrics: The study of the development of science as an information process]. Nauka [in Russian].

Naukova komunikatsiia v tsyfrovu epokhu: masovyi on-layn kurs [Scientific communication in the digital age: a massive online course]. (n. d.). Prometheus. Retrieved April 20, 2020, from https://cutt.ly/XyOGZaO [in Ukrainian].

Yaroshenko, T. (2007). Vilnyi dostup do informatsii: nova model naukovoi komunikatsii v informatsiinomu suspilstvi [Free access to information: a new model of scientific communication in the information society]. Scientific publications. Computer Technology, 68(55), 226–234 [in Ukrainian].

Yaroshenko, T., & Borysova, T. (2015). Naukova komunikatsiia v tsyfrovu epokhu: z tochky zoru doslidnykiv, vydavtsiv, bibliotekariv [Scientific communication in the digital age: from the point of view of researchers, publishers, librarians]. Bulletin of the Book Chamber, 4, 44–49 [in Ukrainian].

Altmetrics. (n. d.). Retrieved April 20, 2020, from https://www.altmetric.com/ [in English].

Crossref. (n. d.). Retrieved April 20, 2020, from https://www.crossref.org/ [in English].

Dimensions. (2020). https://cutt.ly/lyOHy9Z [in English].

Garfield, E. (1972). Citation Analysis as a Tool in Journal Evaluation. Science, 178(4060), 471–479. https://10.1126/science.178.4060.471 [in English].

Highly Cited Researchers. Powered by Web of Science. (2019). Web of Science Group. https://cutt.ly/myOGMXa [in English].

Harzing, A. W. (2019). Two new kids on the block: How do Crossref and Dimensions compare with Google Scholar, Microsoft Academic, Scopus and the Web of Science. Scientometrics, 120(1), 341–349 https://doi.org/10.1007/s11192-019-03114-y [in English].

Microsoft Academic. 2020. https://academic.microsoft.com/ [in English].

Open Peer Review, Metrics and Evaluation. (2018). Open Science Training Handbook. https://cutt.ly/5yOG3GN [in English].

Penfield, T., Baker, M. J., Scoble, R., & Wykes, M. C. (2014). Assessment, evaluations, and definitions of research impact: A review. Research Evaluation, 33(1), 21–32. https://doi.org/10.1093/reseval/rvt021 [in English].

Price, D. J. de Solla. (1976). A general theory of bibliometric and other cumulative advantage processes. Journal of the American Society for Information Science, 27(5/6), 292–306. https://doi.org/10.1002/asi.4630270505 [in English].

Reed, M. S. (2018). The Research Impact Handbook (2nd ed.). https://cutt.ly/cyOHqOV [in English].

Research4Life. (2020). https://www.research4life.org/ [in English].

San Francisco Declaration on Research Assessment. (2012). DORA. https://sfdora.org/ [in English].

Scopus. (n. d.). Retrieved April 20, 2020, from https://www.scopus.com/ [in English].

Web of Science. (2020). https://cutt.ly/7yOHgKF [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Акоев М. А., Маркусова В. А., Москалева О. В., Писляков В. В. Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и технологии. Екатеринбург : Издательство Уральского Федерального университета, 2014. 249 с.

Асєєв Г. Наукометрія, інформетрія, бібліометрія: визначення і розмежування. Бібліотечний вісник. 2016. № 2. С. 3–10.

Добров Г. Наука о науке. Введение в общее науковедение. Киев : Наукова думка, 1989. 301 с.

Дубровіна Л., Лобузіна К. Створення національної системи наукометричної інформації та Українського національного індексу цитування: перспективи консолідації ресурсів. Бібліотечний вісник. 2019. № 6. C. 3–9.

Костенко Л., Жабін О. Бібліометричні технології та наукометричні дослідження. Бібліотечний вісник. 2015. № 6. С. 50.

Костенко Л. Й., Жабін О. І., Копанєва Є. О., Симоненко Т. В. Наукова періодика України та бібліометричні дослідження. Київ : Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2014. 211 с.

Костенко Л., Жабін О., Кузнєцов О., Кухарчук Є., Симоненко Т. Наукометрія: методологія та інструментарій. Вісник Книжкової палати. 2015. № 9. С. 25–29.

Мриглод О., Назаровець С. Наукометрія та управління науковою діяльністю: вкотре про світове та українське. Вісник Національної академії наук України. 2019. № 9. С. 81–94.

Налимов В. В., Мульченко З. М. Наукометрия: Изучение развития науки как информационного процесса. Москва : Наука, 1969. 192 с.

Наукова комунікація в цифрову епоху : масовий он-лайн курс. Prometheus. 2020. URL: https://cutt.ly/XyOGZaO (дата звернення: 20.05.2020).

Ярошенко Т. Вільний доступ до інформації: нова модель наукової комунікації в інформаційному суспільстві. Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Комп’ютерні технології. 2007. Т. 68 (55). С. 226–234.

Ярошенко Т., Борисова Т. Наукова комунікація в цифрову епоху: з точки зору дослідників, видавців, бібліотекарів. Вісник Книжкової палати. 2015. № 4. С. 44–49.

Altmetrics. URL: https://www.altmetric.com/ (accessed: 20.05.2020).

Crossref. URL: https://www.crossref.org/ (accessed: 20.05.2020).

Dimensions. 2020. URL: https://cutt.ly/lyOHy9Z (accessed: 20.05.2020).

Garfield E. Citation analysis as a tool in journal evaluation. Science. 1972. Vol. 178, No. 4060. P. 471–479.

Highly Cited Researchers. Powered by Web of Science. Web of Science Group. 2019. URL: https://cutt.ly/myOGMXa (accessed: 20.05.2020).

Harzing A.W. Two new kids on the block: How do Crossref and Dimensions compare with Google Scholar, Microsoft Academic, Scopus and the Web of Science. Scientometrics, 2019. Vol. 120, No. 1, Р. 341–349.

Microsoft Academic. 2020. URL: https://cutt.ly/QyPx7a7/ (accessed: 20.05.2020).

Open Peer Review, Metrics and Evaluation. Open Science Training Handbook. 2018. URL: https://cutt.ly/5yOG3GN (accessed: 20.05.2020).

Penfield T., Baker M. J., Scoble R., Wykes M. C. Assessment, evaluations, and definitions of research impact: A review. Research Evaluation. 2014. Vol. 33, No. 1. P. 21–32. URL: https://cutt.ly/JyPx5vC (accessed: 20.05.2020).

Price D. J. de Solla. A general theory of bibliometric and other cumulative advantage processes. Journal of the American Society for Information Science. 1976. Vol. 27, No. 5/6. P. 292–306. doi:10.1002/asi.4630270505.

Reed M. S. The Research Impact Handbook. 2nd ed. 2018. URL: https://cutt.ly/cyOHqOV (accessed: 20.05.2020).

Research4Life. 2020. URL: https://www.research4life.org/ (accessed: 20.05.2020).

San Francisco Declaration on Research Assessment. DORA. 2012. URL: https://sfdora.org/ (accessed: 20.05.2020).

Scopus. https://www.scopus.com/ (accessed: 20.05.2020).

Web of Science. 2020. URL: https://cutt.ly/7yOHgKF (accessed: 20.05.2020).

Copyright (c) 2020 Тетяна Ярошенко, Олександра Ярошенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |