DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7654.4.2019.187819

Система академічних бібліотек Китаю: організація та функціонування

Yan Peng

Анотація


Стратегія модернізації системи освіти в Україні зумовлює важливість дослідження питань створення ефективної інфраструктури, здатної активно сприяти діяльності закладів вищої освіти. У цьому контексті дослідження системи академічних бібліотек економічно розвинених країн, однією з яких є Китай, сприяє розвитку і взаємозбагаченню практики функціонування книгозбірень в освітньому просторі.

Стаття присвячена висвітленню особливостей формування системи бібліотек закладів вищої освіти Китайської Народної Республіки та дослідженню напрямів їхнього функціонування в цифровому просторі. Проаналізовано основні етапи модернізації університетів Китаю та створення їхньої інформаційної інфраструктури. Акцентовано на діяльності кращих академічних бібліотек відповідно до «Проекту 211» та «Проекту 985».

Доведено, що система академічних бібліотек Китаю перебуває на етапі потужної модернізації техніко-технологічних та сервісних напрямів діяльності. Визначено критерії її ефективності. Розглянуто завдання та напрями модернізації діяльності бібліотек закладів вищої освіти. Представлено порівняльну характеристику співвідношення фінансових показників витрат на друковані та електронні ресурси провідними академічними бібліотеками Китайської Народної Республіки.

Обґрунтовано визначальний вплив держави на формування та підтримку розвитку цифрового інформаційно-освітнього простору Китаю. Окреслено напрями інноваційного розвитку системи академічних бібліотек КНР, серед яких: формування комфортного інформаційного середовища; активне проектування та розбудова нових приміщень, оснащених новітньою технікою та спеціалізованим програмним забезпеченням; налагодження комунікацій; формування системи освітніх ресурсіву напрямі створення цифрових активів освітнього і наукового контенту; розбудова ефективного інформаційного сервісу та інформаційного забезпечення науково-дослідної діяльності.


Ключові слова


інформаційно-освітній простір; бібліотеки закладів вищої освіти; Китайська Народна Республіка; модернізація бібліотек; інформаційні ресурси

Повний текст:

PDF

Посилання


Brui, O.M. (2015). Systema stratehichnoho upravlinnia protsesno-oriientovanoiu bibliotekoiu [System of strategic management of process-oriented library]. Bulletin of the Book Chamber, 1, 14-17 [in Ukrainian].

Ilhanaieva, V.O., & Kolesnykova, T.O. (Eds.) (2010). Biblioteka VNZ na novomu etapi rozvytku sotsialnykh komunikatsii [University library at a new stage of social communication development] [Monograph]. Dnipropetrovsk: Vydavnytstvo Makovetskyi Yu. V. [in Ukrainian].

Voskoboinikova-Huzieva, O. (2014). Stratehii rozvytku bibliotechno-informatsiinoi sfery Ukrainy: henezys, kontseptsii, modernizatsiia [Strategies for development of library and information sphere of Ukraine: genesis, concepts, modernization] [Monograph]. Kyiv: Akademperiodyka, 2014 [in Ukrainian].

Kolesnykova, T. (2011). Stratehii ta zavdannia realizatsii komunikatsiinykh modelei diialnosti bibliotek vyshchoi shkoly [Strategies and tasks of implementation of communication models of activity of higher education libraries]. Bulletin of the Book Chamber, 5, 23-28 [in Ukrainian].

Lobuzina, K.V. (2012). Tekhnolohii orhanizatsii znannievykh resursiv u bibliotechno-informatsiinii diialnosti [Technologies for knowledge resources organization in library and information activities] [Monograph]. Kyiv: NBUV [in Ukrainian].

Marina, O.Yu. (2017). Biblioteka v tsyfrovomu prostori [Library in digital space] [Monograph]. Kharkiv: KhDAK [in Ukrainian].

Nikolaenko, N.M., & Sosipatrova, V.I. (2008). Vuzovskie biblioteki v usloviiakh reformirovaniia vysshego obrazovaniia [University libraries in the context of reforming of higher education]. Bibliotechnyi forum Ukrainy, 3, 28-32 [in Russian].

Tkachenko, T.P. (2014). Uprovadzhennia systemy upravlinnia yakistiu v bibliotekakh Ukrainy. Bulletin of the Kharkiv State Academy of Culture, 43, 157-165 [in Ukrainian].

Li, A. (2013). Mobile Library Service in Key Chinese Academic Libraries. The Journal of Academic Librarianship, 39(3), 223-226 [in English]. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2013.01.009

Adolphus, M. (2016). Focus on libraries in China. Retrieved from http://www.emeraldgrouppublishing.com/librarians/management/viewpoints/china.htm?part=1 [in English].

China Youth Daily. (2018). In the digital age, do college libraries still need paper books? Retrieved from http://www.xinhuanet.com/local/2018-10/16/c_1123563087.htm [in English].

Peking University Library. (2019). Retrieved from https://www.lib.pku.edu.cn/portal/en [in English].

Wu, W.B., Song, H., Gao, J., Zhu, B., & Qiang, B.Z. (2016). High School Library Exhibition Overview 1. Retrieved from http://www.scal.edu.cn/sites/default/files/attachment/tjpg/20180100.pdf [in Chinese].

Nanjing University Library (2019). Retrieved from https://www.nju.edu.cn/en/7d/89/c4898a163209/page.pspy [in Chinese].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бруй О. М. Система стратегічного управління процесно-орієнтованою бібліотекою. Вісн. Кн. палати. 2015. № 1. С.14–17.

Бібліотека ВНЗ на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : монографія / за ред. В. О. Ільганаєвої, Т. О. Колесникової. Дніпропетровськ: Вид-во Маковецький Ю. В., 2010. 200 с.

Воскобойнікова-Гузєва О. Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація : монографія. Київ : Академперіодика, 2014. 362 с.

Колесникова Т. Стратегії та завдання реалізації комунікаційних моделей діяльності бібліотек вищої школи. Вісн. Кн. палати. 2011. № 5. С. 23–28.

Лобузіна К. В. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності : монографія. Київ : НБУВ, 2012. 252 с.

Мар’їна О. Ю. Бібліотека в цифровому просторі : монографія. Харків : ХДАК, 2017. 326 с.

Николаенко Н., Сосипатрова В. Вузовские библиотеки в условиях реформирования высшего образования. Бібл. форум України. 2008. № 3. С. 28–32.

Ткаченко Т. П. Упровадження системи управління якістю в бібліотеках України. Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. Харків, 2014. Вип. 43. С. 157–165.

Li A. Mobile Library Service in Key Chinese Academic Libraries. The Journal of Academic Librarianship. 2013. Vol. 39. Iss. 3. P. 223–226.

Adolphus M. Focus on libraries in China. 2016. URL: http://www.emeraldgrouppublishing.com/librarians/management/viewpoints/china.htm?part=1 (accessed: 04.12.2019).

In the digital age, do college libraries still need paper books? China Youth Daily. 2018-10-16. URL: http://www.xinhuanet.com/local/2018-10/16/c_1123563087.htm (accessed: 4.12.2019).

Peking University Library. URL: https://www.lib.pku.edu.cn/portal/en (accessed: 04.12.2019).

Wu W. B., Song H., Gao J., Zhu B., Qiang B.Z. 2016 High School Library Exhibition Overview 1. URL: http://www.scal.edu.cn/sites/default/files/attachment/tjpg/20180100.pdf (accessed: 04.12.2019).

Nanjing University Library. URL: https://www.nju.edu.cn/en/7d/89/c4898a163209/page.pspy (accessed: 04.12.2019).

Copyright (c) 2019 Янь Пен

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |