DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7654.4.2019.187817

Інтернет-маркетинг у діяльності бібліотек України

Tetiana Hranchak, Taisiia Skiter

Анотація


Сьогодні бібліотечні інституції в Україні переживають кризовий стан, обумовлений комплексом причин техніко-технологічного, сервісно-методичного, фінансового, організаційно-управлінського характеру. Одним зі шляхів подолання негативних тенденцій у розвитку вітчизняних бібліотек, посилення їх конкурентоспроможності є впровадження в бібліотечну діяльність інтернет-маркетингу як системного підходу просування продуктів і послуг бібліотеки.

Стаття присвячена визначенню характерних особливостей здійснення інтернет-маркетингу бібліотеками України. Інтернет-маркетинг розглядається як сукупність інструментів і напрямів діяльності установи, починаючи від дослідження середовища (ринку і суб’єктів ринкових відносин у мережі інтернет) і закінчуючи просуванням інтернет-брендів і налагодженням системи їх обслуговування.

На основі застосування системного методу, який обумовив розгляд окремих видів бібліотечної діяльності, продуктів і послуг із позицій інтернет-маркетингу як системи, методів аналізу контенту, включеного спостереження, експерименту охарактеризовано підходи до реалізації інтернет-маркетингу в діяльності бібліотек України.

Виявлено використання бібліотеками України лише деяких інструментів інтернет-маркетингу в рамках реалізації окремих напрямів маркетингової діяльності. Основними онлайновими маркетинговими комунікаціями, які сьогодні використовуються бібліотеками України, є бібліотечні сайти, представництва бібліотек у соціальних мережах, меншою мірою онлайнові і традиційні ЗМІ. За допомогою масмедіа бібліотеками проводяться кампанії з ребрендингу, оновлення іміджу установ, донесення до користувачів інформації стосовно модернізації бібліотечно-інформаційного сервісу – надання поряд із традиційними для бібліотек продуктами і послугами доступу до онлайнового сервісу та інноваційних інтерактивних заходів.

Акцентовано потребу посилення аналітичного та управлінського напрямів інтернет-маркетингу в бібліотечній діяльності, а саме зосередження уваги на вивченні конкурентів і ринку, ефективності функціонування різних інструментів інтернет-маркетингу та реалізації його різних напрямів, а також необхідність розробки виваженої маркетингової стратегії в інтернет-середовищі і організації відповідно до неї внутрішніх маркетингових процесів.


Ключові слова


інтернет-маркетинг; бібліотека; бібліотечна діяльність; бібліотечний маркетинг; імідж; PR; комунікація

Повний текст:

PDF

Посилання


Akulich, M. (2019). Videomarketing v Internete [Online Video Marketing]. Izdatelskie resheniya [in Russian].

Akulich, M. (2017). Internet-marketing. Politiki marketinga. Internet-auktsiony. Torgovyie internet-ploschadki i torgovlya [Internet Marketing. Marketing Policies. Online auctions. Online Trading]. Izdatelskie resheniya [in Russian].

Bondarenko, V.I. (2016). Bibliotechne internet-obsluhovuvannia: stan ta prespektyvy [Library Internet Services: Status and Perspectives] [Monograph]. Kyiv: NBUV [in Ukrainian].

Bulakhova, H. (2016). Reklamna stratehiia prosuvannia produktiv i posluh bibliotek u sotsialnii merezhi Facebook [Advertising Strategy for Promoting Library Products and Services on Facebook Social Network]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho, 43, 331-345 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/np.43.331

Bulakhova, H. (2017). Fotoimidzh biblioteky v interaktyvnomu prostori [Photo image of the library in the interactive space]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho, 46, 313-328 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/np.46.313

Hranchak, T.Yu. (2016). Vykorystannia natsionalnymy bibliotekamy sotsmerezh dlia predstavlennia bibliotechnykh produktiv i posluh [Usage Social Networks Among National Libraries for Presentation of Library Products and Services]. Bibliotechnyi visnyk, 1, 18-29 [in Ukrainian].

Kobitovych, Yu.V. (Comp.). (2016). Doslidzhennia efektyvnosti vykorystannia sotsialnykh merezh u naukovo-tekhnichnii bibliotetsi v umovakh informatsiinoho suspilstva [Research of the Efficiency of Using Social Networks in the Scientific and Technical Library in the Conditions of Information Society]. Ivano-Frankivsk: NTB IFNTUNH [in Ukrainian].

Kennedi, D., & Fillips, U. (2017). Zhestkiy SMM. Vyizhat iz sotssetey maksimum [Hard SMM. Squeeze Maximum from Social Networks] (P. Mironov, Trans.). Moscow: OOO "Alpina Pablisher" [in Russian].

Koval, T. (2012). Marketynhovi doslidzhennia – holovnyi chynnyk optymizatsii bibliotechno-informatsiinoho obsluhovuvannia [Marketing Research is a Major Factor in Optimizing Library and Information Services]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia: Knyhoznavstvo, bibliotekoznavstvo ta informatsiini tekhnolohii, 7, 182-188 [in Ukrainian].

Konoval, L.V. (2013). Metody doslidzhennia korystuvachiv biblioteky ta yikh informatsiinykh potreb [Methods of Researching Library Users and Their Information Needs]. In Adaptatsiia zavdan i funktsii naukovoi biblioteky do vymoh rozvytku tsyfrovykh informatsiinykh resursiv [Adaptation of tasks and functions of the scientific library to the requirements of development of digital information resources], Proceedings of the International Conference. Retrieved from http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/177 [in Ukrainian].

Kuchkovskyi, V.V., Vysotska, V.A., Nytrebych, S.Z., & Olyvko, R.M. (2015). Zastosuvannia metodiv internet-marketynhu dlia analizu web-resursiv v mezhakh rehionu [Application of Internet Marketing Methods for the Analysis of Web-Resources within the Region]. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Informatsiini systemy ta merezhi, 832, 129-164 [in Ukrainian].

Mar’ina, O.Yu. (2017). Biblioteka v tsyfrovomu prostori [The Library in the Digital Space][Monograph]. Kharkiv: KhDAK [in Ukrainian].

Mar’ina, O.Yu. (2012). Biblioteky ta sotsialni media: tekhnolohiia vzaiemodii [Libraries and Social Media: Technology of Interaction]. Bulletin of the Book Chamber, 8, 1-3 [in Ukrainian].

Nesin, V. (2011). Informatsiini potreby korystuvachiv silskykh bibliotek ta shliakhy yikhnoho zadovolennia [Information Needs of Rural Library Users and Ways to Meet Them]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho, 32, 341-348 [in Ukrainian].

Novalska, T. (2005). Ukrainskyi chytach u bibliotekoznavchykh doslidzhenniakh (kinets XIX – pochatok XXI st.) [Ukrainian Reader in Library Studies (End of XIX – the Beginning of XXI Centuries)] [Monograph]. Kyiv [in Ukrainian].

Pavlenko, T.S. (2016). Informatsiini potreby korystuvachiv – oriientyr udoskonalennia bibliotechnoi diialnosti [Information Needs of Users is a Benchmark for Improving Library Activity]. Naukovi pratsi Derzhavnoi naukovo-pedahohichnoi biblioteky Ukrainy imeni V. O. Sukhomlynskoho, 5, 120-128 [in Ukrainian].

Polishchuk, T.I. (2018). Robocha prohrama navchalnoi dystsypliny "Bibliotechna zhurnalistyka" [Work Program of the Discipline "Library Journalism"]. Kyiv. Retrieved from http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24768/1/T_Polishchuk_BJ.pdf [in Ukrainian].

Luhanska oblasna universalna naukova biblioteka (2019). Pro biblioteku [About the Library]. Retrieved from http://library.lg.ua/uk/pearl/about# [in Ukrainian].

Prokopenko, L.I. (2015). Informatsiini potreby korystuvachiv oblasnykh universalnykh naukovykh bibliotek Ukrainy [Information Needs of Users of Regional Universal Scientific Libraries of Ukraine] [Monograph]. Kyiv: Vydavnytstvo Lira-K [in Ukrainian].

Rostovtsev, S. (2017). Formuvannia systemy internet-marketynhu v bibliotekakh Ukrainy [Formation of Internet Marketing System in Libraries of Ukraine]. Bulletin of the Book Chamber, 6, 8-12 [in Ukrainian].

Samsonov, M. (2012). Reklama bibliotek v onlainovykh sotsialnykh merezhakh [Advertising of Libraries in Online Social Networks]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho, 33, 532-542 [in Ukrainian].

Strunhar, V. (2014). Biblioteka i sotsialni media: terminolohichno-poniatiinyi aspekt [Library and Social Media: A Terminological-Conceptual Aspect]. Bibliotechnyi visnyk, 6, 23-27 [in Ukrainian].

Suchasni instrumenty bibliotechnoi reklamy i marketynhu [Modern Library Advertising and Marketing Tools]. (2012). Bibliomist. U skarbnytsiu bibliotekariu. Retrieved from https://gurt.org.ua/uploads/news/2012/12/27/skarbnycia_11.pdf [in Ukrainian].

Tarasevich, A.A. (2016). Prodvizhenie bibliotek v sotsialnyih setyah. [Promotion of Libraries in Social Networks]. Bibliotechnyiy diskurs, 1, 129-138 [in Russian].

Uspenskiy, I.V. (2003). Internet-marketing [Internet Marketing]. St. Petersburg: Izdatelstvo SPGUEiF. Retrieved from http://www.aup.ru/books/m80/ [in Russian].

Filipova, L. (2012). Analiz kontentu veb-saitiv ukrainskykh tsentriv naukovo-tekhnichnoi informatsii z tochky zoru vykorystannia internet-servisiv [Content Analysis of Web-sites of Ukrainian Centers of Scientific and Technical Information in Terms of Use of Internet

Services]. Bulletin of the Book Chamber, 10, 1-6 [in Ukrainian].

Hanan, I., Golik, V.S. (2018). Marketing and Internet Marketing [Marketing and Internet Marketing]. In I. L. Akulich (Ed.), Menedzhment i marketing: opyt i problemy [Management and marketing: experience and problems] (pp. 244-247). Minsk: A. N. Varaksin [in Russian].

Aloysius, D.A., Awa, P.C., Aquaisua, A.O. (2019). E-Marketing of Library Resources and Patronage by Students in University Libraries of AkwaIbom State, Nigeria. Library Philosophy and Practice, 1(5). Retrieved from http://cird.online/ESSAJ/index.php/2019/06/08/e-marketing-of-library-resources-and-patronage-by-students-in-university-libraries-of-akwaibom-state-nigeria/ [in English].

Bhatia, P. (2019). Fundamentals of Digital Marketing. (2nd ed.). Pearson [in English].

Bly, R. (2018). The Digital Marketing Handbook. Entrepreneur Press [in English].

Bren, B. (2019). Facebook Marketing Step-by-Step: The Guide To Facebook Advertising That Will Teach You How To Sell Anything Through Facebook - Learn How To Develop A Strategy And Grow Your Business. Amazon Digital Services LLC [in English].

Casey, M., Savastinuk, L. (2017). We Know What Library 2.0 Is and Is Not. Library Crunch. 2007. Retrieved from http://www.librarycrunch.com/2007/10/we_know_what_library_20_is_and.html [in English].

Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2019). Digital Marketing. (7th ed.). Pearson [in English].

Charlesworth, A. (2018). Digital Marketing: A Practical Approach. (3rd ed.). Routledge [in English].

Helsen, K. (2019). Digital marketing in the global market place: Latest developments. Retrieved from http://repository.ust.hk/ir/bitstream/1783.1-98195/1/22-MKHEL-2903.pdf [in English].

Kaur, P., Pathak, A., & Kaur, K. (2015). E-Marketing – A Global Perspective. Journal of Engineering Research and Applications, 5(2), 116-124 [in English].

Maness, J.M. (2019). Library 2.0 Theory: Web 2.0 and Its Implications for Libraries. Retrieved from http://www.webology.org/2006/v3n2/a25.html [in English].

Stokes, R. (2014). eMarketing: The essential guide to marketing in a digital world. (5th ed.). Quirk eMarketing (Pty) Ltd. Red & Yellow [in English].

Zaveri, B.N., & Amin, P.D. (2019). Global Marketing Strategy in Digital Era: Global Online Presence. In Breaking Down Language and Cultural Barriers Through Contemporary Global Marketing Strategies (pp. 103-112). IGI Global [in English]. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-6980-0.ch006


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Акулич М. Видеомаркетинг в Интернете. Издательские решения, 2019. 68 с.

Акулич М. Интернет-маркетинг. Политики маркетинга. Интернет-аукционы. Торговые интернет-площадки и торговля. Издательские решения, 2017. 140 с.

Бондаренко В. І. Бібліотечне інтернет-обслуговування: стан та преспективи : монографія. 2016. Київ : НБУВ. 273 с.

Булахова Г. Рекламна стратегія просування продуктів і послуг бібліотек у соціальній мережі Facebook. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 2016. Вип. 43. C. 331–345.

Булахова Г. Фотоімідж бібліотеки в інтерактивному просторі. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 2017. Вип. 46. C. 313–328.

Гранчак Т. Ю. Використання національними бібліотеками соцмереж для представлення бібліотечних продуктів і послуг. Бібл. вісн. 2016. № 1. С. 18–29.

Дослідження ефективності використання соціальних мереж у науково-технічній бібліотеці в умовах інформаційного суспільства / підгот. Ю. В. Кобітович. Івано-Франківськ: НТБ ІФНТУНГ, 2016. 14 с.

Кеннеди Д., Филлипс У. Жесткий SMM. Выжать из соцсетей максимум / пер. с англ. П. Миронов. Москва: ООО «Альпина Паблишер», 2017. 380 с.

Коваль Т. Маркетингові дослідження – головний чинник оптимізації бібліотечно-інформаційного обслуговування. Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. 2012. Вип. 7. С. 182–188.

Коновал Л. В. Методи дослідження користувачів бібліотеки та їх інформаційних потреб. Міжнародна наукова конференція «Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів». 2013. URL: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/177 (дата звернення: 11.08.2019).

Кучковський В. В., Висоцька В. А., Нитребич С. З., Оливко Р. М. Застосування методів інтернет-маркетингу для аналізу web-ресурсів в межах регіону. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Інформаційні системи та мережі. 2015. № 832. С. 129–164.

Мар’їна О. Ю. Бібліотека в цифровому просторі : монографія. Харків : ХДАК, 2017. 326 с.

Мар’їна О. Ю. Бібліотеки та соціальні медіа: технологія взаємодії. Вісник Книжкової палати. 2012. № 8. С. 1–3.

Несін В. Інформаційні потреби користувачів сільських бібліотек та шляхи їхнього задоволення. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 2011. Вип. 32. С. 341–348.

Новальська Т. Український читач у бібліотекознавчих дослідженнях (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.) : монографія. Київ, 2005. 459 с.

Павленко Т. С. Інформаційні потреби користувачів – орієнтир удосконалення бібліотечної діяльності. Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. 2016. Вип. 5. С. 120–128.

Поліщук Т. І. Робоча програма навчальної дисципліни «Бібліотечна журналістика». Київ, 2018. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24768/1/T_Polishchuk_BJ.pdf (дата звернення: 11.08.2019).

Про бібліотеку. Луганська обласна універсальна наукова бібліотека. 2019. URL: http://library.lg.ua/uk/pearl/about# (дата звернення: 11.08.2019).

Прокопенко Л. І. Інформаційні потреби користувачів обласних універсальних наукових бібліотек України : монографія. Київ : Вид-во Ліра-К, 2015. 220 с.

Ростовцев С. Формування системи інтернет-маркетингу в бібліотеках України. Вісник Книжкової палати. 2017. № 6. С. 8–12.

Самсонов М. Реклама бібліотек в онлайнових соціальних мережах. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 2012. Вип. 33. С. 532–542.

Струнгар В. Бібліотека і соціальні медіа: термінологічно-понятійний аспект. Бібл. вісн. 2014. № 6. С. 23–27.

Сучасні інструменти бібліотечної реклами і маркетингу. Бібліоміст. У скарбницю бібліотекарю. 2012. URL: https://gurt.org.ua/uploads/news/2012/12/27/skarbnycia_11.pdf (дата звернення: 11.08.2019).

Тарасевич А. А. Продвижение библиотек в социальных сетях. Библиотечный дискурс. 2016. Вип. 1. С. 129–138.

Успенский И. В. Интернет-маркетинг. 2003. СПб.: Изд-во СПГУЭиФ. URL: http://www.aup.ru/books/m80/ (дата звернення: 11.08.2019).

Філіпова Л. Аналіз контенту веб-сайтів українських центрів науково-технічної інформації з точки зору використання інтернет-сервісів. Вісник Книжкової палати. 2012. № 10. С. 1–6.

Ханан И., Голик В. С. Marketing And Internet Marketing. Менеджмент и маркетинг: опыт и проблемы : сб. науч. тр. / [под общ. ред. И. Л. Акулича] ; Белорус. гос. экон. ун-т [и др.]. Минск : А. Н. Вараксин, 2018. С. 244–247.

Aloysius D.A., Awa P.C., Aquaisua A.O. E-Marketing of Library Resources and Patronage by Students in University Libraries of AkwaIbom State, Nigeria. Library Philosophy and Practice. 2019. Vol. 1, № 5. URL: http://cird.online/ESSAJ/index.php/2019/06/08/e-marketing-oflibrary-resources-and-patronage-by-students-in-university-libraries-of-akwa-ibomstate-nigeria/ (accessed: 12.10.2019).

Bhatia P. Fundamentals of Digital Marketing. 2nd ed. Pearson, 2019. 512 p.

Bly R. The Digital Marketing Handbook. Entrepreneur Press, 2018. 330 p.

Bren B. Facebook Marketing Step-by-Step: The Guide To Facebook Advertising That Will Teach You How To Sell Anything Through Facebook – Learn How To Develop A Strategy And Grow Your Business. Amazon Digital Services LLC, 2019. 167 p.

Casey M., Savastinuk L. We Know What Library 2.0 Isand Is Not. Library Crunch. 2007. URL: http://www.librarycrunch.com/2007/10/we_know_what_library_20_is_and.html (accessed: 12.10.2019).

Chaffey D., Ellis-Chadwick F. Digital Marketing. 7th ed. Pearson, 2019. 576 p.

Charlesworth A. Digital Marketing: A Practical Approach. 3rd ed. Routledge, 2018. 353 p.

Helsen K. Digital marketing in the global marketplace: Latest developments. 2019. URL: http://repository.ust.hk/ir/bitstream/1783.1-98195/1/22-MKHEL-2903.pdf (accessed: 02.11.2019).

Kaur P., Pathak A., Kaur K. E-Marketing – A Global Perspective. Journal of Engineering Research and Applications. 2015, Vol. 5, Iss. 2. P.116–124.

Maness J. M. Library 2.0 Theory: Web 2.0 and Its Implications for Libraries. URL: http://www.webology.org/2006/v3n2/a25.html (accessed: 12.10.2019).

Stokes R. eMarketing: The essential guide to marketing in a digital world. Quirk eMarketing (Pty) Ltd. 5th ed. Red & Yellow, 2014. 589 p.

Zaveri B. N., Amin P. D. Global Marketing Strategy in Digital Era: Global Online Presence. Breaking Down Language and Cultural Barriers Through Contemporary Global Marketing Strategies / Ed. M. Khosrow-Pour.IGI Global, 2019. P.103–112.

Copyright (c) 2019 Тетяна Гранчак, Таісія Скітер

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |