Палій, С. «Сучасні тенденції розвитку інформаційно-аналітичного забезпечення у контексті прийняття ефективних управлінських рішень: (на прикладі органів державної влади України)». Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, вип. 10, Грудень 2022, с. 166-74, doi:10.31866/2616-7654.10.2022.269493.