(1)
Клименко, О.; Сокур, О. Бібліотекознавство і бібліотечна справа в умовах воєнного стану в Україні: (за матеріалами журналу «Бібліотечний вісник»). Ukr. ž. bìbl. ìnf. nauk 2023, 114-124.