(1)
Палій, С. Сучасні тенденції розвитку інформаційно-аналітичного забезпечення у контексті прийняття ефективних управлінських рішень: (на прикладі органів державної влади України). Ukr. ž. bìbl. ìnf. nauk 2022, 166-174.