(1)
Новальська, Т.; Касьян, В. Теоретико-методологічні засади підготовки інтернет-маркетолога за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Ukr. ž. bìbl. ìnf. nauk 2021, 71-82.